Open brieven
Brief van Factor V
03/07/2023

Open Brief van Factor-V aan de redactie van ‘De Standaard’

Geachte redactie,

Factor-V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding als fundamenten van de samenleving. We stellen het Wel-Zijn van de mensen als centraal uitgangspunt vooraan.
We dragen ook jullie een warm hart toe, maar er moet ons toch iets van het hart.

Factor-V


Lees meer
Brief van Factor V
14/02/2022

Wanneer wordt dit discriminerende CST in al haar verschijningsvormen afgeschaft?

"Voortschrijdend inzicht leert ons dat dit CST geenszins de vierde golf heeft kunnen tegenhouden. Het stond in de zomer van 2021 reeds als een paal boven water dat de vaccins weinig of geen bescherming zouden bieden tegen de overdracht van het virus. Tegen de Omikron variant zijn ze zelfs nog zwakker."

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
20/01/2022

Vraag van de week aan Toerisme Vlaanderen.

Vorige week werd onze medewerking gevraagd door een sympathisant met de volgende prangende Vraag:
‘Waarom adviseert Toerisme Vlaanderen het gebruik van het CST voor een schoolbezoek aan het Fort van Breendonk?’
Volgens ons was dit fout en wij stuurden aangetekend schrijven naar Toerisme Vlaanderen en het Fort van Breendonk waarna Het Fort van Breendonk de verplichting van het CST verwijderd heeft op hun website.

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
31/12/2021

Vraag van de week aan de cultuursector.

Deze week is onze aandacht getrokken door de uitnodigingsbrief voor de COVID-19-vaccinatie van 5-11-jarigen, die men kan terugvinden op laatjevaccineren.be. Daarin worden enkele claims gemaakt die uitnodigen tot een factcheck. Het raadgevend comité voor de bio-ethiek geeft immers aan dat  gezinnen op transparante wijze geïnformeerd moeten worden over de stand van de kennis ter zake. Hopelijk kunnen de factcheckers van Knack ons helpen?

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
23/12/2021

Vraag van de week aan de factcheckers van Knack.

Deze week is onze aandacht getrokken door de uitnodigingsbrief voor de COVID-19-vaccinatie van 5-11-jarigen, die men kan terugvinden op laatjevaccineren.be. Daarin worden enkele claims gemaakt die uitnodigen tot een factcheck. Het raadgevend comité voor de bio-ethiek geeft immers aan dat  gezinnen op transparante wijze geïnformeerd moeten worden over de stand van de kennis ter zake. Hopelijk kunnen de factcheckers van Knack ons helpen?

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
16/12/2021

Mogen we jullie met aandrang vragen goed na te denken over uw beslissing uw oogappels te laten ‘vaccineren’ tegen COVID-19?

Deze week is onze aandacht getrokken door een artikel, verschenen in De Morgen, waarin experten aangeven niet te weten in welke mate het ‘kindervaccin’ van Pfizer ernstige nevenwerkingen zal vertonen.
Ondertussen bericht niet enkel deze krant over dit onderwerp, ook experten die al dan niet tot de GEMS behoren, uiten hun bezorgdheid over uw plannen om kinderen te vaccineren tegen COVID-19. Hier vindt u onze vraag van de week.

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
09/12/2021

'Vraag van de week' aan Qmusic

Met onze 'Vraag van de week' richten we ons deze week tot QMusic i.v.m. hun satirische (?) doch zeer wansmakelijke compilatie die deze week werd gebracht.

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
02/12/2021

'Vraag van de week' aan de regering

Met onze 'Vraag van de week' richten we ons deze week tot onze regering. “Waarom houden jullie allen krampachtig vast aan het CST, het Covid Safe Ticket, 'de Coronapas'?

Factor V


Lees meer
Brief van Factor V
24/11/2021

'Vraag van de week' aan Conner Rousseau

Met onze 'Vraag van de week' richten we ons deze week tot Conner Rousseau voor de toch wel zeer pijnlijke uitspraken die hij deze week deed. We hopen dat er spoedig verontschuldigingen komen.

Factor V


Lees meer