Missie

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding als fundament van de samenleving. Dit doen we via publicaties, workshops, samenkomsten en een kritische stem richting het beleid wanneer beslissingen worden genomen die de drie kernwaarden, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding, overtreden.