Privacybeleid

Factor V hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Op deze pagina informeren we u over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Factor V houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en enkel wanneer u daar toestemming heeft voor verleend.. Deze doeleinden omvatten:

- Ter beschikking stellen en toegang verlenen tot de Factor V website
- Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Interne marketing

Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derde partijen.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die u ons hebt aangeleverd. Bij verdere vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons of met de Privacycommissie contact opnemen.

Contactgegevens:
contact@factor-v.be