Brief van Factor V

Vraag van de week aan de factcheckers van Knack.

22 december 2021

Beste factcheckers,

Misschien kent u ons al, maar laat ons toe Factor V nog even voor te stellen.

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Verbinding als fundament van de samenleving.

Factor V is een groepering van mensen met allerlei achtergronden en allerlei opleidingen, mensen van allerlei leeftijden, met allerlei politieke en religieuze overtuigingen, mensen van allerlei origine, ’gevaccineerd‘ tegen SARS-COV-2 of niet, en al dan niet professioneel nog actief.
Kortom, Factor V is een vrij goede weergave van de Belgische bevolking.

We stellen elke week een ‘Vraag van de week’ omtrent berichten, uitspraken of beslissingen die onze aandacht hebben getrokken.

Deze week ging die aandacht naar de uitnodigingsbrief voor de COVID-19-vaccinatie van 5-11-jarigen, die men kan terugvinden op laatjevaccineren.be. Daarin worden enkele claims gemaakt die uitnodigen tot een factcheck. Het raadgevend comité voor de bio-ethiek geeft immers aan dat  gezinnen op transparante wijze geïnformeerd moeten worden over de stand van de kennis ter zake.

Vandaar, beste factcheckers, dat we onze Vraag tot jullie richten:

Mogen we jullie met aandrang vragen om de tekst eens grondig door te nemen en enkele ‘stellingen’ na te gaan op hun waarheidsgetrouwheid?”

We denken daarbij vooral aan de bijlage van de uitnodigingsbrief en in het bijzonder de twee volgende passages:

“Het vaccin is veilig en wordt goed verdragen door kinderen.” En wat verderop: “Ja, de vaccins zijn veilig”. Het verwondert ons dat er geen overzicht wordt gegeven van de nevenwerkingen van het vaccin. Dat overzicht is nochtans duidelijk zichtbaar in de ‘summary of product characteristics’.

“De immuniteit door vaccinatie is beter dan de immuniteit door besmetting.” Het verwondert ons dat er geen sprake is van de dalende doeltreffendheid van het vaccin in de loop van de tijd. Denk bv. aan het ‘COVID-19 vaccine surveillance report Week 50’ van het UK Health Security Agency en veel andere bronnen die die dalende doeltreffendheid aangeven.

We kijken uit naar uw bevindingen!

Verbindende groet,

Factor V