Wanneer gelijkheid niet meer het resultaat is van menselijke organisaties loopt het gegarandeerd mis.

Open brief voor minder discriminatie in onze samenleving.

Aan:

Aan wie het aangaat,
FIRM,
UNIA,
GBA,
Hannah Arendt instituut,

Cc:

de bevolking

Verschillen in meningen, perspectieven en culturen zijn intrinsiek aan het menszijn. Men streeft naar gelijkheid, omdat men ervan overtuigd is dat die verschillen een verrijking zijn en dat de beste van alle werelden ons vast verder brengt dan het beste van één van die werelden. Toch worden we niet als gelijken geboren. “Gelijkheid is het resultaat van menselijke organisaties”, aldus Hannah Arendt. De reden waarom er gelijkheidsorganisaties bestaan die zich belangeloos inzetten, is omdat we weten dat de toekomst van vrede, geluk en welvaart die we willen voor alle burgers, een basis nodig heeft van tolerantie, veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Kennelijk is het gemakkelijker om gelijkheid te verkondigen dan ze te realiseren, want het festival van de gelijkheid dat elke kleine overwinning tegen discriminatie en uitsluiting viert, was zelf van plan om mensen uit te sluiten. Dit maakt van dit festival- en in het verlengde hiervan- van alle organisaties die tegen discriminatie strijden en voor een mysterieuze reden het CST beamen, nog maar een zwakke weerspiegeling van een op hol geslagen maatschappij. De gelijkheid, die de burger hier nog kan verlangen- over de precedenten dat dit creëert nog gezwegen- is duidelijk enkel nog de draaglijkste graad van ongelijkheid.

Verbazingwekkend weinig mensen lijken de historische impact te beseffen van wat we vandaag zien gebeuren. Ik denk niet dat iemand ons een periode in de geschiedenis kan aanduiden, waarin het goed afliep wanneer burgers “verplicht” werden om hun medeburgers te controleren. Jullie hadden- omdat jullie “de kaars die vóórgaat, licht het best” zijn- ook een oord van integriteit en ethiek kunnen blijven, waar diepgewortelde (Westerse) morele waarden primeren op de huidige heersende polariserende trend in de maatschappij. Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en wil?

Het probleem met jullie keuze- want het is een keuze- om mee te gaan in het CST-narratief, is dat jullie jullie er op geen enkele manier uit kunnen redeneren; men doet het ofwel omdat men ervan overtuigd is dat het “juist” is. Ofwel omdat men ervan overtuigd is dat men “niet anders kan”.

De overtuiging dat het juist is, situeert zich rond de overtuiging dat subjectieve tijdsgebonden ideologieën het karakter hebben van objectieve morele oordelen en dat die objectieve morele oordelen een rechtstreekse weerspiegeling zijn van het overheidsnarratief. Dergelijke tendensen zijn niet nieuw. Het is fout om te denken dat mensen zoals Mao Zedong, Hitler, Stalin of zelfs de filosoof Heidegger (en hun volgelingen) ervan overtuigd waren dat ze onethisch handelden. Ze waren er juist van overtuigd dat hun handelen ethisch en moreel juist was en dat ze (door middel van hun ideologie) een paradijs op aarde gingen creëren. Onze hysterische voorouders die in 1349 de joden in ons land met hun eigen handen uitroeiden, dachten ook dat dit moreel verantwoord was. De heersers hadden het reeds angstig volk wijsgemaakt dat de joden een gevaar betekenden voor anderen. De oorzaak van de pest werd gelegd bij de joden die volgens de haatzaaiers de waterputten hadden vergiftigd. Om de pest te stoppen moesten de ‘schuldigen’ vernietigd worden. Telkens hebben fenomenen als (onbewuste) processen van massavorming- dus de volgzaamheid van een grote hoeveelheid mensen die ervan overtuigd waren dat dit juist was- meegespeeld. Dit is de reden waarom dergelijke gruwelijkheden konden gebeuren in de naam van de solidariteit die toen nog naastenliefde heette.

De (onbewuste) processen van massavorming die het totalitaire denken met zich meebrengt, zit vandaag ook vol haat, contradicties en drogredenen. Ze hebben de pretentie ons een (te) simplistische oplossing te bieden voor een zeer complexe situatie. De (digitale) haatzaaiers- wanneer ze met de vinger wijzen naar een kleine minderheid- schotelen ons dit voor alsof het om een absolute waarheid gaat. “De beschermden moeten beschermd worden van de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen de bescherming te gebruiken die de beschermden niet beschermt.” Eenmaal de contradictie geslikt en verteerd, wordt chantage en discriminatie het hoogste goed. De gelijkheidsorganisaties die in de greep van de hysterie zitten, zijn er deze keer honderd procent van overtuigd dat discriminatie en uitsluiting gerechtvaardigd is. De kaars uit, de schaamte uit.

En als ze er niet van overtuigd zijn dat dit moet gebeuren, omdat het “juist” is, dan laten ze het passeren, omdat ze ervan overtuigd zijn dat “ze niet anders kunnen”. Dit punt wordt door filosofe Hannah Arendt geïllustreerd met wat ze “de banaliteit van het kwaad” noemt. Het kwaad kan volgens Arendt alleen maar plaatsvinden vanwege een verregaande bureaucratisering van overheden, waarin iedere “medewerker” slechts verantwoordelijk is voor “een deel van het geheel”. Allemaal ijverige ambtenaren die zelf het idee hebben dat hun beslissingen niet of nauwelijks gewicht in de schaal leggen, vormen in werkelijkheid samen een nietsontziende pervertering van alle waarden die ons lief zijn.

Het is jammer genoeg nou eenmaal zo dat het allergrootste gevaar bij de goede conformisten, de goede mensen schuilt: “Doe het gewoon, zo zal het sneller voorbij zijn” of “Ik doe het, omdat ik niet anders kan”. Het “kwaad” is kortom niet iets “radicaals”, maar iets “banaals”. Iets dat soms amper opvalt en dus geslikt wordt als zoete koek. Hannah Arendt met haar (zowel geroemde als hevig bekritiseerde) ideeën over de “banaliteit van het kwaad” wilde duidelijk maken op wat voor wijze overheden met “wetten” die voor tweedeling zorgen, hun burgers kunnen beroven van hun moraliteit- waardoor zelfs de meest nietszeggende figuren in staat zijn tot daden die indruisen tegen alle wetten van de ethiek.

Deze dystopie die men de “veilige vrijheid” noemt perverteert en verdeelt de bevolking. Angst is geen excuus. Domheid is niet de reden. Intelligentie is geen garantie. Het fundamenteel gevaar van de QR-code- naast het schenden van de privacy- is dat ze zo goed functioneert in het bieden van een gevoel van (schijn)veiligheid, dat we die indruk van smetteloosheid, van ‘reinheid’ gaan zien als een ultieme doel op zich. Als dit lukt- en dit is wat er aan het gebeuren is- dan is de noodtoestand permanent, dan is discriminatie niet alleen verantwoord, maar zelfs gewenst. Het schone doel heiligt de vuile middelen. Wanneer dit doel dan ook nog als een absolute, wetenschappelijke waarheid wordt gepresenteerd, dan bevinden we ons niet op de weg naar de hemel, maar naar de hel.

Laat ons niet vergeten dat dit beleid meer een politieke keuze is dan een noodzaak, en dat deze crisis meer gereveleerd heeft dan veroorzaakt; hij heeft ons laten zien wat allang verborgen lag onder een dun laagje schijn.

Jullie hebben, als gelijkheidsorganisatie, ook hier de mogelijkheid om te zeggen wat Shakespeare in Hamlet zo goed zegt: “Nee”. Is de kracht van “nee” durven zeggen niet de reden waarom we jullie als waakhond van de mensenrechten kunnen vertrouwen? Het respect en het aanzien dat jullie krijgen, is een essentieel bijproduct. In die zin dat je niet voor gelijkheid vecht enkel en alleen “om” het respect te krijgen, maar eerder belangeloos, voor een hoger doel; de gelijkheid zelf. Het respect is geen vanzelfsprekendheid en volgt uit het feit dat jullie als ambassadeurs opstaan voor dit hoger goed. Het respect als bijproduct vloeit met andere woorden voort uit de handeling. Vanaf het moment dat jullie jullie laten meeslepen door de heersende trend van haat op een bepaalde bevolkingsgroep en dat de ethiek niet meer primeert boven de heersende hysterie, dan is dit teken dat wat jullie willen vertegenwoordigen enkel nog draait om het behouden van het respect dat jullie in het verleden verdiend hebben. Jullie schuiven alle waarden die aan de basis liggen van de organisatie aan de kant voor de schone ogen van een despotisch beleid. Dit is het moment waar het bijproduct dat respect is vervalt om plaats te maken voor “people pleasing” en waar de organisatie dus geen reden meer van bestaan heeft.

Wanneer men ervoor kiest om voor welke reden dan ook, bepaalde mensen uit te sluiten, dan opent men een deur op gevaarlijke precedenten die men niet meer onder controle kan hebben. Het is niet ondenkbaar dat de deur van vandaag, morgen andere deuren zal doen openwaaien op nieuwe discriminerende perspectieven van steeds andere minderheidsgroepen in de naam van mooie en gekaapte woorden, zoals “solidariteit”. Het is een vergissing om te denken dat optimisme de overtuiging is dat alles uiteindelijk goedkomt. Optimisme is de zekerheid dat iets juist is, wat de gevolgen ook zijn.

Laat je licht hier dus op schijnen en tracht in te zien dat de nieuwe hoogst denkbare graad van gelijkheid, de “veilige vrijheid”, daar het de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen vooropstelt, de hoogst denkbare graad van slavernij is. Spreek u daar in duidelijke taal tegen uit, want wanneer je gelijkheid vertegenwoordigt en dat je Lumen naturale- het natuurlijk licht van je rede- de kaars die vooruitgaat is, dan is het niet de bedoeling dat je er zelf op blaast.

Auteur,
Ora Chardon

Initiatiefnemers,
Ann wijnendaele
Inge Lagae

Onderteken de brief!

Mede-ondertekend door (658):

 • A Callens (Bediende)
 • Adelheid Gysel (juf met pensioen, bezorgde mama van 5)
 • Agnes Basteyns (Zorgkundige)
 • Aleksandra Poposka (Mama van 3 )
 • Amélie Van Houte (Consulent dienstencheques/zorg, mama)
 • An Bosman (Moeder van 2 en mantelzorger )
 • An Meuris (Opvoedster)
 • Andries Kockaert (Medisch labtechnoloog)
 • Andy Andries (minder-valide)
 • Anja Joos (Mama)
 • Ann De Knijf (Bediende )
 • Ann Huysecom (European training manager)
 • Ann Mariens (Zelfstandige)
 • Ann Pinxteren (Grafisch vormgever )
 • Ann Verbecque (Bezorgde moeder)
 • Ann Wijnendaele (Moeder, Leerkracht, kindercoach )
 • Anna Leten ((bezorgde oma))
 • Anna Mathys (Ondernemer )
 • Anne Dorssemont (werkzoekende)
 • Anne Feyen (Machineoperator)
 • Anne lesage (medewerkster lagere school)
 • Anne-Marie Havegheer (Logistiek Bijzondere Jeugdzorg)
 • Anne-Marie Van Wouwe (Verpleegkundige)
 • Anneke Waffelaert (Gepensioneerde zelfstandige)
 • Anneleen De Leyn (Copywriter, maar vooral mama)
 • Annelies Wouters (kunstenaar/leerkracht)
 • Annemie Vandecruys (Opvoeder)
 • Annemieke Horemans (Bediende )
 • Annick Van herp (Tentoonstellingsmaker en verdrietige ouder van puberzoon)
 • Anouchka Boubker (Bediende)
 • Anouchka Verbist (Bediende)
 • August Lovegren (Tolk)
 • Aurelie Vasse (Ondernemer )
 • Barbele Kindt (Compagnon de route)
 • Bart Taekels (Vader)
 • Bart Van Humbeeck (Project Manager )
 • Beni Debacker (Zelfstandige )
 • Benjamin Smet (Politie Inspecteur )
 • Benny De Potter (Grafisch vormgever)
 • Bernadette Jansseune (Militaire op Pensioen )
 • Bert Michielsen (Bediende)
 • Bert Vercauter (Bediende)
 • Berten Steenwegen (Fotograaf)
 • Betty Evers (Bediende)
 • Birgit Kox (Thuishulp)
 • Björn Van camp (Zelfstandig )
 • Blanche Broda (Bezorgde burger)
 • Bob Daems (Geen)
 • Bram Stas (Leerkracht )
 • Bram Vandenberghe (Werkvoorbereider )
 • Brecht De Coninck (Bediende)
 • Brigitte Ghesquiere (Hhh)
 • Brigitte Pinckaers (reisagent)
 • Bruno Verbelen (Zelfstandige)
 • Bruno Willems (Onderhoudstechnieker)
 • Carla Ferilli (Artistiek -en Pedagogisch directeur )
 • carolien cooymans (Kapster)
 • Caroline Dchepens (Marktonderzoeken)
 • Caroline Van Mieghem (Leerkracht/ muzikant)
 • Céderik Goossens (werkzoekende)
 • Chantal De Tollenaere (Klinisch Psycholoog)
 • Chris Bullen (leerkracht, oma)
 • Chris Fauconnier (Zelfstandige )
 • Chris Haepers (gepensioneerd kinesitherapeut)
 • Chris Van de Voorde (Gepensioneerd militair)
 • Chris Van Eupen (Gepensioneerde opvoedster)
 • Christel Janssens (mama, bediende)
 • Christel Wuyts (Huishoudhulp )
 • Christiane Verbruggen (Bezorgde grootouder)
 • Christiane Vervaet (Zelfstandig)
 • Christina Verbeke (Trauma-/ervaringsdeskundige)
 • Christine De Wachter (Ambtenaar / coördinator kinderopvang )
 • Christof Verbraeken (Bediende )
 • Christophe De Clercq (Back Office Manager )
 • Cindy Stam (Maatschappelijk assistente)
 • Claudia De Broyer (Administratief verantwoordelijke doctoraatsprogramma en bezorgde burger)
 • Cleo Betina (Zelfstandig)
 • Corry Strobbe (Bouwkundig tekenaar )
 • Cynthia Landa (Hoofdinspecteur van politie)
 • Daelemans Hilde (Bediende)
 • Dagwin Decru (Algemeen coördinator )
 • Daniel Uytdewilligen (Adviseur)
 • Danny Huyens (Bediende)
 • Danny Van Dam (Bediende)
 • DANY GROSEMANS (DEIERENGEDRAGSTHERAPEUT)
 • Dave van Moppes (Advocaat )
 • David Cornwell (Kunstenaar (invalide fibromyalgie))
 • Dayanita Hus (Bediende)
 • Debby Smet (Kapster)
 • Deborah Mariani (Zelfstandige )
 • diana feyen (keramist)
 • Diane Van Stappen (kine, niet meer practiserend)
 • Dierk Deroeck (Gepensioneerd)
 • Dimi Vercammen (Brandweer)
 • Dimitri Droogmans (Onderwijzer )
 • Dirk Miers (Bezorgde Zelfstandige)
 • Dirk Monballiu (Ere-ambtenaar)
 • Dirk Rochtus (Advocaat)
 • Dominique Busard (Treinbegeleider op pensioen)
 • Dominique Meirlaen (Psychologe, hr consultant, loopbaancoach en moeder)
 • Dries Vanwaelderen (Zelfstandige )
 • Edwin vanwynsberghe (Bediende)
 • Elisabeth Crokaerts (Redder )
 • Elisabeth Tellez (SPW-er)
 • Eliz Erkalp (Muzikante )
 • Ellen Van Brabandt (Account manager )
 • Ellen Willems (Ondernemer)
 • Els Van deun (Coach en moeder)
 • Els Van Vaerenbergh (Ambtenaar)
 • Elsje Claessens (ongeruste burger)
 • emma dupont (detailhandel, moeder)
 • Eric Maes (Ondernemer)
 • Erik Jacobs (Dispatcher )
 • Erwin Janssens (ontwerper, lifecoach, vader)
 • Esmeralda Verlinden (Gepensioneerd)
 • Evelien Moors (Administratief bediende, mama)
 • Eveline Verhaert (Operationeel Verantwoordelijke )
 • Evelyne Verhulsel (Naturopathie)
 • Evike Lensen (Verpleegkundige)
 • Evy Verstraeten (Management Assistant)
 • Fabienne Sels (Bediende)
 • Fanny Mele (ondernemer)
 • Fazilla Sora (Bediende )
 • Febe Claeys (Advocaat)
 • Fernando Gonzalez (Brandweerman)
 • Fien Govaert (Bediende)
 • Filip Beyens (Technieker)
 • Flavia Vaes (Verpleegkundige)
 • Francine Demeulemeester (Verpleegkundige / Leerkracht / medewerker Scholengroep )
 • Françoise Moureau (Vroedvrouw)
 • Frank De Roeck (Pensioen)
 • Frank Vanhaverbeke (leraar geschiedenis/moraal, beeldend kunstenaar)
 • Frauke Van Thielen (Verpleegkundige )
 • Fred Van Driessche (Gepensioneerd)
 • Frederik Willemyns (Ondernemer)
 • Geert Grijseels (Farmaceutisch Technisch Assistent)
 • Geert Vansteenbrugge (consultant)
 • Geoffrey Jorissen (Treinbestuurder)
 • Gerald Leemen (Piloot)
 • Gerd Semal (shiatsumasseur)
 • Gerd Van Kogelenberg (Vroedvrouw (pensioen))
 • Gerda Verbeke (Ergotherapeut)
 • Gerlinde Weze (Huisvrouw)
 • Gert Govers (Ondernemer, vader)
 • Gitta Brocatus (Ouder, grootouder en kunstenaar)
 • Givan Peeters (ondernemer)
 • Glen Verstraeten (Invalide )
 • Goedele Van Itterbeeck (zelfstandig B&B uitbater)
 • Greet Lust (Pedagogische coach en trainer)
 • Greet Van Goethem (Bezorgde burger)
 • Gregory Bistoen (Doctor in de Psychologie)
 • Greta Vanvelk (Systemisch counselor)
 • Griet Baelus (Zelfstandige )
 • Griet Van Doren (verpleegkundige)
 • Griet Van Eyken (Mama)
 • Gudrun Feys (Kinderverpleegkundige -Herboriste- Gezondheidstherapeut)
 • Gudrun Schuurmans (Leerkracht)
 • Guy Rottiers (Zelfstandige)
 • Hannah Chardon (Gepensioneerd leerkracht)
 • Hanne Dekien (Student)
 • Hans Kellner (Vastgoedmakelaar)
 • Hans Van Brandt (-)
 • Hans Van Brandt (-)
 • Hansi Declerck (ambtenaar)
 • Hélène Defrasnes (Arbeidster)
 • henk fiey (zelfstandige)
 • Hermine Somers (Bezorgde moeder, omi & verpleegkundige.)
 • Hilde Cloots (Oma)
 • Hilde Daelemans (Bediende)
 • Hilde Meuris (ingenieur)
 • Hilde Van gorp (Paramedisch werker)
 • Ignace Van Bost (pensioen)
 • Ilse Barbe (Psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog)
 • Ilse Müller (Zorgkundige)
 • Ilse Pasmans (Muzikante)
 • Ilse Van Meir (Kinderverzorster, bezorgd over het welzijn van groot en klein')
 • Ilse Verleyen (Gepensioneerde )
 • Ilse VV (Mama )
 • Ineke Deconinck (Docent)
 • Inge Caerts (Bediende,mama,mammie )
 • Inge De Saedeleir (Bezorgde mama)
 • Inge Gedopt (Moeder/ ondersteuner ASSkids)
 • Inge Taeymans (gezondheidsondersteunende therapeut)
 • Ingrid Dehouck (gepensioneerd bediende)
 • Ingrid Deturck (Zelfstandig )
 • ingrid pirard (acupuncturisten)
 • Ingrid Steen (Koerier)
 • Ingrid Van den Abeele (Zelfstandige )
 • Inne Van den Broeck (Psycholoog)
 • Inneke Vanderstukken (Mama)
 • Iris Bury (Ondernemer)
 • Isabel Van Meirhaeghe (zelfstandige in bijberoep noodgedwongen te stoppen )
 • Isabelle Baele (Arbeider )
 • Isabelle Goven (Leerkracht)
 • Ivan martens (Kinesitherapeut)
 • Jan Goffa (ingenieur)
 • Jan Lavrysen (Leerkracht)
 • Jan Vereecke (Ondernemer )
 • Jans Jurgen (Magazijnier , orderpicker)
 • Jean-Marie Callens (gepensioneerd)
 • Jean-Michel Lauweres (bediende)
 • Jenny Dehens (Bezorgde moeder en oma)
 • Jenny Romy (Zorgkundige)
 • Jeroen De Donder (Bezorgde burger)
 • Jessy Raaymakers (Logistiek coordinator)
 • Jimmy Godaert (Technisch medewerker)
 • Jo Heylen (bezorgde moeder)
 • Jo Kerkhofs (Commercial Service Engineer / ouder)
 • jo rebry (handelsvertegenwoordiger)
 • Joe Barber (Zelfstandige)
 • Johan de Brabander (Ondernemer)
 • Johan De Wael (Grafisch vormgever)
 • Johan Dielemans (zelfstandig)
 • Johan Janssens (Technieker)
 • Johan Van Elst (Bediende)
 • Johan Vercammen (Leekracht geschiedenis)
 • Johan Wouters (ambtenaar)
 • John Baeyens (Sales director)
 • John Van Herck (Zefstandig ondernemer )
 • Joke Verkeyn (yogalerares/natuurgids)
 • Jonas Caes (Vertegenwoordiger )
 • Jonathan Boonen (Technieker )
 • Jorrit Herijgers (Langdurig ziek )
 • Jos Wouters (Pensioen)
 • Jos Wouters (Verkeerskundige)
 • José Manuel De Arriba (Zelfstandig, vader, grootvader)
 • Josée Hereygers (Werkloos )
 • Josee Renders (Pensioneerd )
 • Josee Renders (Gepensioneerde )
 • Joyce Verbaenen (Bezorgde moeder van 4)
 • Juan Correas Gutierrez (Kleermaker )
 • Ka tty Mestdagh (Gepensioneerde )
 • Karel Dewaele (Sound designer)
 • Karel Lavrysen (pensioen)
 • Karen Dekort (Mama)
 • Karen Dergeloo (Bediende)
 • Karin Torfs (Moeder)
 • Karin V (Vroedvrouw)
 • Karin Wouters (Zelfstandige )
 • karlien florin (onderneemster, bezorgde mama )
 • Katarzyna Raczkowska ((Mama))
 • Katelijne Claeys (studente kinesitherapie)
 • Kathleen Hellinx (huisonderwijzer)
 • Kathleen Rasschaert (bezorgde moeder en burger)
 • Kathy Delmotte (Ik twijfel dus ik ben)
 • kathy grambergen (leerkracht)
 • Katja De Ruytter (Kinesitherapeut / bezorgde burger )
 • katja van tulden (vloerhostess)
 • Katleen Clemens (Ex-zorgmedewerker op ziektepensioen)
 • Katleen Matthieu (Moeder, onderwijsmedewerker, zelfstandig herborist )
 • Katrien Pareit (Zelfstandig)
 • Katrien Pareit (Zelfstandig)
 • Katrien Steenhoudt (Klinisch psychologe)
 • Katrijn De Steur (leerkracht)
 • Kelly Jegers (Ergotherapeut )
 • Kelly Van den Abeele (Bediende)
 • Kim Maas (Zelfstandige)
 • Klaas Coulembier (Cultureel ondernemer)
 • Koen Lippens (Arbeider)
 • Kris Van Looveren (Zelfstandig Dakwerker )
 • Kris Verschueren (Logopedist)
 • Kristien Devolder (musicus en bezorgde mama)
 • Kristien Rosiers (Mama)
 • Kristien Van Bael (Interieur architecte)
 • Kristof Mestdafh (Bediende)
 • Kristof Timmermans (Leerkracht )
 • Lara Chardome (Mama, bediende)
 • Leen Arickx (Zorgkundige, masseur, moeder)
 • Leen Bridts (Lic. Kinesitherapie, mama)
 • Leen Minten (Muzikante)
 • Leen Thys (Life coach)
 • Leen Thys (LIFE coach )
 • leen vercruysse (foodcoach)
 • Lesley Rohaert (Arbeider)
 • Leslie Berndtson (Kinderverzorgster/zorgende )
 • Lien Collaer (Ondernemer)
 • Lien Vansteenbrugge (Historicus)
 • Lies Noppe (Moeder)
 • Liesbeth Pottie (Boekhoudster, bezorgde burger en moeder)
 • Liesbeth Rommens (Leerkracht en mama)
 • Liesbeth Schoofs (Kinésithérapeute )
 • Lieselot Schotte (Administratief bediende, mama)
 • Lieve Coppens (bediende gehandicaptensector)
 • Lieve Scheers (Gepensioneerd)
 • Lieve Van der Taelen (Taaldocent, holistisch therapeute, levenscoach, maar vooral veronruste burger!)
 • Lieve Vander Stappen (Bachbloesemconsulente, animator)
 • Lieven Lootens (Chef restauranthouder)
 • Liliane Jans (Gepensioneerd)
 • Linda Cattrysse (Bediende)
 • Linda Hendrickx (Huisvrouw en moeder)
 • Linda Lenders (voormalig management assistent)
 • Linda Suy (bezorgde mens en mama)
 • Lisa Pelgrims (Leerkracht )
 • Liselotte Van Dooren (Muzikant)
 • Lize Cans (Vertegenwoordigster)
 • Luc Baelde (Horeca-uitbater )
 • Luc Mangnus (Gepensioneerd )
 • Luc Provost (Ondernemer)
 • Lut Geeraert (zelfstandige)
 • Lut Mees (Leerkracht )
 • Lut Snellings (Gepensioneerd)
 • Lutgarde Peeters (Gepensioneerd)
 • maarten pieters (Brandweerman/ambulancier)
 • Magali Le Clef (Kinesitherapeute)
 • Manuela Verbist (Bezorgde mama)
 • Manuela Wilms (Verpleegkundige)
 • Marc Colle (Kinesitherapeut)
 • Marc Geeroms (Gepensioneerd Graficus/Bediende)
 • Marc Haaren (Bediende)
 • Marc Van Steertegem (Onderhoudstechnicus)
 • Margot Hoeijmakers (Bediende en zeer bezorgde ouder )
 • Marie-Jo Tessens (Verdediger van Vrijheid en Democratie)
 • Marie-Josée Stassen (Gepensioneerde leerkracht)
 • Marijke Jacobs (quality manager)
 • Marijke Van den Buys (Psychiatrisch verpleegkundige)
 • Marina Martini (oma)
 • Mario Velghe (Bezorgde burger)
 • Marjan Claes (Tandarts, mama v 5)
 • Mark Van Moorleghem (Zelfstandige )
 • mark vandaele (zelfstandige)
 • Marleen Cloet (Paramedisch raadgever kinesitherapeut )
 • Marleen De Mulder (Gepensioneerde)
 • Marleen Hendrikx (Gegradueerde in de Orthopedagogie (begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid))
 • Marleen Michaux ( Zelfstandige in vervroegd pensioen en bezorgde ouder)
 • Marleen Michiels (Ergotherapeute)
 • Marlies Geypens (Coach/ therapeut en moeder )
 • Martine De Craene (Leerkracht)
 • Martine De Crem (Communication )
 • Martine Haegemans (Ondernemer)
 • Martine Neys (Leerkracht)
 • martine reyners (musicus)
 • Martine Van Dooren (verpleegkundige (pensioen))
 • Martine Vanacker (Bibliotheekmedewerker)
 • Martine Vanacker (Bibliotheekmedewerker)
 • Martine Vanhecke (Management Assistant)
 • Matti Blockx (Student)
 • Maya De Maeyer (Zelfstandige massagetherapeute )
 • Michael Vermeiren (Brandweerman)
 • Michael Vervroegen (redder)
 • Michel Debruyckere (gps )
 • Michel Van Den Berk (Ind. Ingenieur )
 • Michèle Hoi (Kok)
 • Miek Hermans (Bezorgde mama en leerkracht)
 • Mieke Oostvogels (Vooral bezorgde ouder)
 • Mieke Roggeman (Opvoedster internaat en mama van 2 geweldige kids)
 • Mike Ekelschot (zelfstandig ondernemer, ouder )
 • Mirella Vandezande (Moeder, oma, multitasker)
 • Mirella Willekens (Huisvrouw)
 • Monika Vandevoort (Ondernemer, bezorgde ouder )
 • Monique Persyn (Apotheker)
 • Monique Ryngaert (ambtenaar)
 • Monique VERWILST (gepensioneerd, moeder, grootmoeder)
 • Muriel Verstraete (Hr medewerker in zorgvoorziening )
 • Nadia Van Wiele (Ondernemer zorgkundige en ouder)
 • Nadine Neuts (Onderwijzeres)
 • Nadine Van battel (Huisvrouw)
 • Nadine Van den Bergh (Zaakvoerder)
 • Nancy G (Arbeider)
 • Nancy Popieul (zelfstandig docent en therapeut natuurgeneeswijzen)
 • Nath Frans (Zelfstandige)
 • Nathalie Berkhout (Grafisch Ontwerpet)
 • Nathalie De Schryver (Psychologe, paardencoach)
 • Nathalie Joostens (Kleuteronderwijzeres)
 • Nathalie Rossignol (admin assistant )
 • Nathalie Timmermans (Kinderverzorgster)
 • Nathaly Schauwbroeck (Life en gezondheidscoach)
 • Nele Gabriëls (Bediende)
 • Nele Lemmens (Kinesitherapeut )
 • Nicky Jonckers (Operations Director )
 • Nicolas “Nick” Van Dessel (Kroegbaas)
 • Nina Lenaerts (Bediende)
 • Nina Ongenae (Leerkracht )
 • Nuria Mertens (IV-therapeute en Loopbaancoach)
 • Olivier Valcke (Treinbestuurder )
 • Ovide Penders (Gepensioneerde leerkracht)
 • Pascale Bormans (Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorgster )
 • Patrice Valkenborgh (Free Buddhist Monk )
 • Patricia Joliet (Bediende)
 • Patricia Schutijser (Opvoedster, moeder)
 • Patrick Boudens (Proces operator, papa, opa)
 • Patrick Lemmens (Zelfstandige)
 • Patrick Moesick (Gepensionneerd)
 • Patrick Vermeulen (Landschaps - en tuinarchitect)
 • Patsy Delarue (Zelfstandige )
 • Paul Boone (Zelfstandige)
 • Paul De lijser (Zelfstandige )
 • Pedro Nollet (Ambtenaar )
 • Peggy Vresk (HR/administratie en ouder)
 • Peter Neutens (Vader)
 • Peter Reynaert (Gepensioneerd)
 • Peter Vercauteren (Zelfstandige, lector.)
 • Petra Bernar (Ambtenaar)
 • Philip Eggermont (Ambtenaar )
 • Philip Maljers (Managing Director )
 • Philip Martens (Accountant )
 • Philippe Hugens (ind. ing.)
 • Pippa Van Nerum (Eindredacteur, mama)
 • raf hermans (leerkracht secundair)
 • Rauf Polat (zelfstandige)
 • Reinanke Besard (Bediende)
 • Reinhilde Vanderlinden (zelfstandige en directeur in basisonderwijs )
 • Ria Buyssens (Pensioen met levenservaring)
 • Rita D'Haene (Logopediste)
 • Rita Remacle (Gepensioneerd)
 • Rita Van Audenrode (Gepensioeneerd/MENS/partner,moeder,dochter, oma...)
 • Rita Van Beneden (Bewuste grootmoede)
 • roel jacques (Mens)
 • Ronald Goossens (Op pensioen )
 • Ronald Mols (Zelfstandig schilder )
 • Ronny Aelbrecht (zelfstandig artiest)
 • Ronny De Marelle (Procescoördinator )
 • roos sentobin (bezorgde burger)
 • Rose Finoulst (Ouder)
 • Ruth Michiels (Student verpleegkunde )
 • Ruth Van Goethem (Bezorgde mama)
 • Sander Sneyers (Verkoper)
 • Sandra Brosens (Verzorgende , mama)
 • sandra cattoor (kredietbemiddelaar)
 • sandra De Waele (keukenmedewerker )
 • Sandra Delperdange (Bediende)
 • Sandra Vits (Kok)
 • Sandrine Devos (Bediende)
 • Sara De Buyser (Bediende)
 • Sara Vanhoegaerden (Ouder)
 • Sara Verhasselt (Verpleegkundige en bezorgde mama)
 • Sarah Navez (Ondernemer)
 • Sarah. De Bruyne (Verpleegkundige, kapitein-gids, mamaq)
 • Saskia Decré (Bediende)
 • Saskia Grauls (autismecoach)
 • Saskia Lemaire (Bediende )
 • Sebastian DeMeyere (architect, bouwtechnische ontwerper)
 • Sebastien Haverals (Ingenieur)
 • Sigrid Brughmans (Leerkracht)
 • Sofie Loncke (Coach/consulent/verbinder)
 • Sonja Geys (Gepensioneerde )
 • Sonja Vergotte (Schoonheidsspecialiste )
 • Sophie De Troyer (Kleuterleidster, ouder)
 • Sophie Sankoh (Bediende)
 • Stefaan Raes (Service Engineer)
 • Stefaan Ruyters (verpleger)
 • stefaan verhoeven (Information Security Officer )
 • stephane coen (Ondernemer)
 • Stephanie De Clercq (Bediende)
 • Steven Arrazola de Oñate (Ondernemer)
 • Steven Verhaert (Musicus)
 • Steven Werbrouck (Elektriciën)
 • Sümeyye Inan (Verantwoordelijke Moeder)
 • Susanna van der Wel (HR business partner & voedingscoach )
 • Sven Thomaere (Kok)
 • Sylvie André-Dumont (Kinesist)
 • Sylvie Brosens (Mama)
 • Tessa Haentjens (student)
 • Tessy Andries (Zelfstandige)
 • Thierry Appels (Ondernemer)
 • Thierry Maréchal (zelfstandige en ouder)
 • Tim Dhuyvetter (Zorgcoördinator )
 • Tim Meuris (Leerkracht)
 • Tina Deroo (Kinderverzorgster)
 • Tinne Geuens (Orthopedagoog )
 • Tom Verheyen (Arbeider)
 • Trui Sas (Bediende)
 • Valentijn Baum (Vader en Vakspecialist Groen, Coach Duaalleren)
 • Valerie Claeys (Zelfstandige)
 • Valerie Michiels (Medewerker boekhouding)
 • Vanessa Bellinkx (Kinesitherapeute)
 • Veerle Blommaert (Sportief medewerker )
 • Vera De Beule (Mens)
 • Vera De Bock (Leerkracht)
 • Veroniek Duchamps (leerkracht (in verbijsterde modus))
 • Véronique Mussche (Bezorgde burger)
 • Vivian Cools (Bediende, bezorgde mama)
 • Viviana Stul (Administratief medewerker met pensioen en bezorgde burger )
 • Walter Broeckx (Ambtenaar, vader, grootvader)
 • Walter Reulens (Praktijklector / onderzoeker)
 • Wanja Susko (Kinesist )
 • Wencke Wellens (Arbeidspsycholoog )
 • Wende op 't Roodt (Ambtenaar)
 • Wendy Lefebvre (Bediende en bezorgde ouder)
 • Wendy Panier (Kinderverzorgster)
 • Wendy Poels (Huismoeder )
 • Wendy Witters (Hr-officer)
 • Werner Grootjans (Invalide na zelfstandige )
 • Wietse Vendrig (Danser)
 • Wilfried Stienaers (Ouder)
 • Willem Van vaerenbergh (Gepensioneerd)
 • Wim Baeck (Artiest )
 • Wim Bex (Muzikant)
 • Yael Luba (Zelfatandige)
 • Yasmin D (Ondernemer)
 • yves leusch (pensionné)
 • Yves Van de Kelder (Gepensioneerd militair)
 • Yvette De Brandt (Gepensioneerd)
 • Yvonne Van Baelen (Pensioen)