Open brieven

Open Brief van Factor-V aan de redactie van de nieuwsdienst van Radio 1, aan Sciensano, aan de Orde der geneesheren en aan het Ministerie van Volksgezondheid.

Geachte redactie,

Afgelopen woensdag 11 januari 2024 heeft Ruth Roets, presentatrice van het programma ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1, het onderwerp ‘Hydroxychloroquine’ (HCQ) opnieuw onder de aandacht gebracht.

Wij zijn jullie opnieuw heel dankbaar hiervoor, doch alweer moet er ons iets van het hart.

Vooreerst kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het nieuwsfeit door jullie is aangegrepen om bevestiging te krijgen van de resultaten van een Franse overzichtsstudie, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biomedicine & Pharmacotherapy.  Namelijk, dat ernstig zieke COVID-patiënten die in de begindagen van de pandemie het malariamiddel HCQ kregen toegediend, 11% meer kans zouden gehad hebben om te overlijden dan patiënten die het niet kregen.  De titel op jullie website en app  Veroorzaakte het malariamiddel HCQ ook extra coronadoden in België? vinden we dan ook heel tendentieus en eerder partijdig.

Gelukkig lieten jullie ook dokter Gert Meeus (Nefrologie & Inwendige Geneeskunde) van het AZ Groeninge uit Kortrijk aan het woord, al kunnen we als luisteraar niet echt inschatten of de opinie van deze dokter wel diegene was die door de redactie of de journaliste werd verhoopt.  De dokter bevestigde immers de resultaten van de Franse studie niet.  Wel integendeel.  Uit eigen studies, die reeds eind september 2023 gepubliceerd werden, bleek dat er tot 36% minder mortaliteit was onder de patiënten die HCQ hadden toegediend gekregen, in vergelijking met diegene die dit middel onthouden werd.

De verklaring voor het verschil is eenvoudig. In de Franse overzichtstudie (waarbij men meerdere studies tesamen analyseert) worden de resultaten gedomineerd door twee grootschalige studies waarbij een veel te hoge dosis van HCQ werd gebruikt. In de studie van Dr. Meeus en collega’s werd een adequate dosis gehanteerd. Een ander onderzoek van de Belgian Collaborative Group on COVID-19 Hospital Surveillance komt tot eenzelfde conclusie als het team van Dr. Meeus: indien adequaat toegepast verlaagt HCQ de sterfte met ongeveer een derde.

  

Het verwondert ons dan ook dat u in september 2023, toen de studie van dr. Meeus gepubliceerd werd, uw redactie noch alle andere, op hun nieuwssite melding hebben gemaakt van deze studie onder de mogelijke titel ‘Het malariamiddel HCQ had in België tot 36% minder coronadoden kunnen leiden!’

Met uw slogan ‘Alles begint bij luisteren’ willen jullie de luisteraars aanzetten om naar jullie te luisteren.  Om beter geïnformeerd door het leven te gaan.

Wij willen jullie echter verzoeken om deze slogan te wijzigen in ‘Alles begint bij naar alles en iedereen te luisteren!’.

Dit kan namelijk levens redden.

Wij danken u van harte.

……………..

 

Geachte dames en heren van Sciensano,  van de Orde der geneesheren en van het Ministerie van Volksgezondheid,

Geachte Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke,

 

In het live interview dat presentatrice en journaliste Ruth Roets afgelopen woensdag 10 januari 2024 van dokter Gert Meeus heeft afgenomen, kunnen we opmaken dat het geneesmiddel HCQ nog steeds op een verbodslijst staat om voorgeschreven te worden ter behandeling van respiratoire aandoeningen opgelopen door corona of andere virussen.
Nochtans kunnen we samen met jullie opmaken uit de studie waaraan dokter Meeus, die tevens raadslid is van de Orde der geneesheren, heeft meegewerkt, dat dit verbod onterecht is en mogelijks levens kan kosten.

We verzoeken jullie dan ook uitdrukkelijk, onder andere in het kader van de Artseneed (vroeger gekend als Eed van Hippocrates), om dit verbod met onmiddellijke ingang te willen herzien en intrekken.

Alvast dank.

Hoogachtend.

 

Factor-V

 

Bronnen :

- studie Frankrijk : https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z

- studie Az Groeninge : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37842131/

- Vrt- Radio 1 – De Wereld Vandaag : https://radio1.be/zoek?term=hydroxychlorquine&programs=

 - studie gepubliceerd in het ‘International Journal of Antimicrobial Agents’ : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423