Reflecties

Wensen bij de Jaarwende

De jaarwende

noopt ons tot een blik op het verleden.

Ja, er was soms ellende,

en een sluipende verloedering

van waarden en zeden.

 

Maar er was ook hoop,

warmte, vreugde en licht.

Een betere wereld komt

traag maar gestaag in zicht.

 

Dat hebben we zelf in handen.

We geven geen kans

aan zij die mensen schaden

met hun autoritaire daden,

en we ijveren voor vrede tussen

volkeren en landen.

 

Ook in de kleine wereld

rondom ons kunnen we veel doen

door het koesteren van vriendschap,

respect en meer fatsoen.

We doen minder digitaal,

kopen meer lokaal,

geven vaker een knuffel en een zoen.

 

Laat ons niet onderduiken.

Laat de liefde gedijen en

mensen en bloemen ontluiken.

Soms is het leven koud en kil.

Maar de wereld is van ons,

mensen van goede wil.

Factor V