Reflecties

Wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beide niet waard.

Wekelijkse update Corona.

24/10/2021

Deze week wil ik het hebben over vrijheid. Vrijheid is geen recht, het is een plicht en niemand kan deze van je afnemen. We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker, ze moet geëist worden door de onderdrukten. Dit is altijd zo geweest en dit zal nooit veranderen. De mens die vrijheid opeist, denkt aan geluk. We gaan dus dringend meer aan ons geluk moeten denken en onze mindset moeten veranderen. Tevreden slaven zijn immers de verbitterdste vijanden van de vrijheid. In plaats van angst te hebben voor wat zal komen moeten we eerder nadenken in wat voor samenleving we eigenlijk zouden willen leven. Met hoe meer mensen we deze omslag kunnen maken hoe sneller we echte vrijheid zullen vinden.

Weet je nog enkele maanden geleden? Met tromgeroffel werd de “weg naar de vrijheid” aangekondigd. Professor Pierre Van Damme beloofde ons dat we groepsimmuniteit gingen bekomen als 60 á 70% van de bevolking geprikt ging zijn. Hij liet weten dat het bewezen was dat je na jouw prik het virus niet meer kon overdragen. Gerenommeerde wetenschappers die hieraan twijfelden werden door journalisten belachelijk gemaakt. Politici deden uiteraard vrolijk mee want ze begrepen zeer goed dat ze zichzelf zo enorm populair konden maken. Iedereen wou van die verdomde maatregelen en dat lastig virus verlost zijn dus plaatsten we allen onze hoop op de “schitterende prikken”. Eigenlijk best logisch natuurlijk. Ook ik was zeer blij begin dit jaar dat de prikken er waren, want ook ik was in januari nog naïef genoeg om te geloven dat de prikken ons echt wel konden uit deze miserie verlossen. Zelf besloot ik echter wel heel snel dat ik zelf geen prik nodig had. Ik had immers al Corona gehad in maart 2020 en reeds een jaar geleden was al duidelijk dat er niets beter was dan de natuurlijk opgebouwde immuniteit. Dit is trouwens altijd zo geweest, bij elk virus. Je moet geen viroloog zijn omdat te snappen. Ik begon echter sceptisch te worden toen Pierre Van Damme beweerde, in februari dit jaar, dat je 12 dagen na de prik niet meer besmettelijk was. Ik ben niet medisch geschoold maar dat leek me echt wel straf dus contacteerde ik toen verschillende wetenschappers die thuis zijn in deze materie. Allemaal waren ze toen unaniem, het is bijna onmogelijk dat deze uitspraak van Pierre Van Damme zou kunnen kloppen. Toen ik dit hoorde werd ik sceptischer en begon ik mij nog meer te verdiepen in deze materie en wou ik vooral begrijpen wat de mNRA-prik in ons lichaam doet. (Deze techniek wordt gebruikt in de prikken van Pfizer en Moderna, de andere prikken zullen weldra allemaal verdwijnen trouwens.) Opnieuw sprak ik met verschillende wetenschappers. Wat ze mij vertelden was werkelijk schrikwekkend. Ze legden mij uit, dit was nog voor de zomer overigens, wat het Spike-eiwit doet in een lichaam van iemand die geprikt is. Ze voorspelden toen al dat de gevolgen van het massaal prikken van de bevolking, en zeker van jongeren die amper last hebben van dit virus, hallucinant gingen zijn. Helaas zouden we dit pas echt duidelijk gaan beginnen te merken in de lente van 2022. Ik sprak de laatste weken met verschillende artsen en zij laten me, jammer genoeg, nu al weten dat de toestand zeer ernstig is. Vooral pediaters zijn zeer angstig door wat ze nu al zagen en ze vrezen dat het nog veel erger wordt. Vooral de jongeren met hartafwijkingen zijn gigantisch toegenomen. Verschillende pediaters schreven al verschillende brieven naar onze virologen met de vraag om te stoppen met het prikken van jongeren die toch niet ziek worden van dit virus. Helaas kreeg geen enkele arts ooit een antwoord. Vaccins horen artsen te adviseren bij mensen waarbij het medicijn niet erger is dan de kwaal en het medicijn significant beter is dan niets doen, ter voorkoming van ernstig ziek zijn of overlijden. Volgens zeer veel artsen is dit nu absoluut niet het geval, zeker niet voor jongeren. Ondertussen is in Vlaanderen meer dan 90% van de volwassen bevolking geprikt dus gingen we er tot enkele weken geleden van uit dat de “pandemie” achter de rug was. Pierre Van Damme had ons immers wijsgemaakt dat 60 à 70% voldoende was.

Ik had deze zomer verschillende zeer aangename feestjes en BBQ’s met vrienden die allemaal zeer braaf en plichtsbewust de prikken hadden genomen. Dit deden ze, naar eigen zeggen, vooral om op reis te kunnen gaan. Toen ik hen waarschuwde dat alles in oktober opnieuw ging beginnen en dat we dan een vierde golf gingen krijgen begonnen ze bijna allemaal spontaan te lachen. Ik zag volgens hen spoken. Ze lieten me toen ook weten dat ze nooit nog zouden passeren voor een derde prik. Ik liet hen weten dat 90% van hen zeer spoedig zou passeren voor de derde prik. De eersten zijn overigens ondertussen reeds gepasseerd. Soms had ik een vriend die me vroeg waarom ik dacht dat er een vierde golf ging komen in oktober. Ik legde toen uit dat dit zeer logisch was, vooreerst door het seizoenseffect. Elk jaar in oktober zien we immers overvolle IC’s ten gevolge van respiratoire aandoeningen. Helaas snappen onze staatsvirologen dit nog steeds niet en hebben ze dit nog altijd niet opgenomen in het grote handboek biostatistiek en virologie. Daarnaast legde ik toen uit dat het toen al duidelijk was dat de prikken maar ongeveer 6 maanden efficiënt bleken te zijn en dat we onze meeste zwakke en oude mensen hadden beginnen te prikken in het begin van het jaar. Tegen oktober waren zij dus helaas opnieuw vogels voor de kat en dit gaat de volgende weken zeer pijnlijk duidelijk worden. We lopen met de cijfers een beetje achter op vorig jaar omdat we eigenlijk de laatste weken zeer gunstig weer hebben gehad. Uitstel is echter in deze jammer genoeg geen afstel.

Wanneer ik de bovenstaande boodschap, dat de prikken maar 6 maanden efficiënt bleken te zijn, durfde poneren op sociale media kreeg ik een storm van kritiek over mij. Er verschenen verschillende artikels over mij in de reguliere media (Knack en VRT), ik werd weggezet als een anti-vaxxer (terwijl ik als gewezen beroepsofficier ongeveer 138 vaccins nam voor al mijn militaire zendingen die ik ooit mocht doen) en de druk op mij als politicus werd zo groot dat ik mij helaas moest terugtrekken of ze gingen mij “het leven enorm moeilijk maken”. Niet bepaald liberaal maar dit geheel terzijde. 

Welnu, het wonder is geschied! Alles waar ik voor verketterd werd is ondertussen uitgekomen en onze staatsvirologen hebben een bocht genomen van 180 graden. Ondertussen geven ze graag toe dat je nog besmettelijk bent na het prikken, ze beweren zelfs dat ze nooit anders hebben beweerd en ze geven nu ook toe dat de prikken maar gedurende een beperkte tijd efficiënt zijn en dat we nu zeer snel moeten passeren voor de derde prik. Natuurlijke immuniteit kennen ze helaas nog steeds niet. Gisterenavond hoorde ik Pierre Van Damme trouwens al met een hilarische uitspraak. Ik verzin dit echt niet, hij liet het volgende optekenen: “Derde vaccindosis geeft misschien jarenlange bescherming”. Die man heeft zijn roeping echt gemist, hij had komiek moeten worden. Ik ga alvast nog even Nostradamus spelen. Ongeveer in april 2022 zal Pierre Van Damme de volgende woorden laten optekenen: “Vierde vaccindosis geeft misschien jarenlange bescherming”. Als je dit op een afstand kan bekijken is dit eigenlijk best grappig. Het probleem is dat we er dagelijks mee geconfronteerd worden en dan is het allerminst om te lachen. Vooral niet omdat je er gif op kan innemen dat bepaalde, niet al te liberale, politici weldra weer gaan afkomen met de gekende maatregelen waarvan we ondertussen 100% zeker weten dat ze geen effect hebben, integendeel. In de Scandinavische landen hebben ze dit al begrepen en daar zie je nu ook veel minder een stijging zoals we die bij ons wel zien. Dit is louter te verklaren door het feit dat ze daar niet meer zo massaal testen als bij ons enerzijds en dat de angst daar bijna volledig verdwenen is anderzijds. Denemarken en Noorwegen hebben immers eindelijk begrepen dat Zweden vanaf dag 1 had gekozen voor de juiste aanpak. In België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië begrijpen de meeste van onze politici dit helaas nog niet. De belangrijkste excellenties begrijpen dit volgens mij maar al te goed maar ze begrijpen nog beter dat het in stand houden van deze “crisis” voor hen echter voordeliger is want ze kunnen dan hardhandig optreden en dit zijn ze, vrees ik, ook van plan de volgende weken. Voor hen is het immers schitterend dat wij kerstmis in lockdown zouden moeten doorbrengen terwijl we dagelijks gekluisterd voor ons scherm hangen om te kijken welke speeches zij brengen. Dit is de natte droom van elke politicus, de oppositie komt zo zelfs niet aan bod.

Gelukkig zal dit niet gebeuren want de ballon is nu wereldwijd echt wel al doorprikt. De beleidsmakers van de landen die ik net aanhaalde gaan echter nog wel proberen om hetzelfde huzarenstukje als vorig jaar klaar gespeeld te krijgen. Sommigen dromen er al van om nog verder te gaan en zouden zeer graag het werken verbieden voor mensen die niet geprikt zijn. Anderen dromen van een lockdown met een perimeter. Al deze ballonnetjes mag u de komende weken trouwens verwachten in de reguliere media. De politici die ze lanceren denken zich immers op deze manier in de spotlights te kunnen plaatsen en ze weten dat een heel groot deel van de mensen, omdat deze nog steeds door angst verlamd zijn, dit heel graag willen horen. Het verschil met vorig jaar is echter dat we nu verschillende landen hebben die hebben aangetoond dat het anders kan. In die landen, waar de prikgraad vaak nog een stuk lager is, zijn de cijfers vandaag een stuk beter dan bij ons. Steeds meer mensen beseffen dit en zullen onze beleidsmakers hier mee blijven confronteren. Ook steeds meer artsen en wetenschappers beginnen zich uit te spreken in talloze open en minder open brieven. Ik heb ondertussen het geluk om veel van deze minder open brieven in bcc te mogen meelezen wanneer ze naar onze staatsvirologen en beleidsmakers worden gemaild. Ik kan u verzekeren dat het er steeds meer worden en dat ze steeds meer komen van artsen en vooraanstaande wetenschappers.

Het mooiste en meest hoopvolle deze week vond ik de schitterende persconferentie van enkele moedige leden van het Europese Parlement. Deze was zo sterk dat Facebook de laatste dagen al duchtig haar best deed om deze op haar platform te verwijderen. Doe dus zeker even de moeite om deze op te zoeken en te bekijken, deze duurt maar 20 minuten. Het is vooral een pleidooi tegen het gebruik van de Coronapas. In de persconferentie wordt uitgelegd wat de oorspronkelijke bedoeling was, namelijk het reizen binnen de EU vergemakkelijken maar de moedige Europarlementsleden hekelen het feit dat bepaalde landen het nu gebruiken om vrijheden van hun burgers af te nemen. Ze lieten weten dat dit absoluut niet kan, dat dit bovendien een zware schending is van Europese mensenrechten en dat we op hen mogen rekenen om dit onrecht weg te nemen. Ze hekelden ook het feit dat de talloze protesten in gans Europa door de media verzwegen worden. Ze vinden het frappant dat er voor de eerste keer in decennia in Europa geprotesteerd wordt voor vrijheid en dat net dit blijkbaar moet verzwegen worden. Persoonlijk reken ik ook enorm op de Oost-Europeanen, zij weten nog zeer goed wat het is om van bepaalde vrijheden beroofd te worden. Zij zullen niet toestaan dat dit opnieuw gebeurt. Ik geloof dan ook dat deze prachtige persconferentie de start is van een nieuwe beweging die niet meer te stoppen is. De kritische massa van mensen die begrijpen hoe we gemanipuleerd werden en worden is nu echt wel bereikt en deze massa zal niet meer kunnen genegeerd worden. Uiteraard gaan ze ons eerst nog proberen te negeren. Uiteraard zal er in Vlaanderen ook heel snel een coronapas “nodig” zijn in de Horeca. Dit is echter maar tijdelijk. Als we niet meer op café of restaurant mogen dan gaan we gewoon enkele weken bij elkaar thuis eten en feesten en plezier maken. De Horeca gaat nadien smeken om deze niet al te intelligente pas af te voeren. In Brussel beginnen de Horeca-uitbaters het ook stilaan te snappen dat het een verschrikkelijk dom idee was. Dit zal de volgende weken nog veel meer duidelijk worden en deze frustraties zullen steeds meer naar boven komen. Dus elk dom voorstel zal vroeg of laat moeten wijken. Ik vraag jullie gewoon om nooit meer te vergeten welke politici met deze voorstellen naar voor kwamen. Dit zijn politici die het nooit meer verdienen om na deze crisis ooit nog een beleidsfunctie op te nemen. Ik ga jullie na deze crisis dan ook met zeer veel plezier er aan helpen herinneren om welke politici het ging. Ik heb er de laatste maanden een sport van gemaakt om een overzicht bij te houden van alle voorstellen van de verschillende partijen en politici. Ook al mijn mails naar hen en hun antwoorden houd ik nauwgezet bij. Hetzelfde doe ik met de communicatie die ik deed met talloze journalisten. Als ik mij minder goed voel dan begin ik daar in te lezen en al snel voel ik mij terug veel beter. Het is immers hallucinant welke onwaarheden het laatste jaar al zijn verkondigd en telkens heb ik er op gereageerd en telkens kreeg ik het deksel op de neus. Gelukkig heb ik nogal een grote neus en heb ik al zeer veel dekseltjes verzameld in mijn rugzak.

Ik kreeg deze week ook veel ongeruste mails van verpleegkundigen die schrik hebben dat ze weldra niet meer mogen werken omdat ze, zeer terecht overigens, niet willen geprikt worden tegen dit virus. Ik begrijp deze ongerustheid want de plannen liggen inderdaad wel degelijk op tafel. Ik zou hen echter willen gerust stellen via deze weg. Vooreerst is er nu al een gigantisch tekort in de zorgsector en kunnen ze het zich echt niet permitteren dat ze de niet-geprikte verpleegkundigen kunnen ontslaan. Ze zoeken nu al wanhopig naar verpleegkundigen uit het buitenland om de tekorten op te vangen. Ze zouden zich gigantisch in eigen voet schieten. Wat ze echter wel willen proberen is iedereen zo bang maken opdat de laatste 10% van de verpleegkundigen ook zal plooien. Deze techniek werkt vrij goed hopen ze. Ze vergeten echter dat grote meerderheid van de verpleegkundigen die zich nog niet liet prikken, dit nooit zal doen. Zij beseffen immers zeer goed hoe gevaarlijk deze mNRA-prikken zijn en zij zullen nog liever ander werk gaan zoeken dan zich te laten prikken. Dus lieve verpleegkundigen, besef dat het puur chantage is en dat ze het er niet door zullen krijgen. VZW Legal Hearts is overigens met verschillende topadvocaten én topwetenschappers bezig om alles juridisch voor te bereiden moest er toch een verplichting aankomen. Moest de politiek toch willen proberen om dit er door te drukken zal dit zeer snel worden teniet gedaan. Dit is een belofte die ik jullie maak. Dus geef niet op en laat jullie vooral niet gek maken. Hun zeer foute idee zal het niet halen. Jullie zullen ook de volgende jaren nog jullie patiënten kunnen blijven bijstaan.

In Italië is er ondertussen een dikke week een coronapas nodig om te kunnen werken. De protesten blijven toenemen en het ziekteverzuim is natuurlijk enorm. Iedereen die niet geprikt is, liet zich uiteraard tijdig ziek schrijven waardoor ze nog kunnen genieten van een uitkering. De economie gaat dit echter weldra gigantisch hard voelen en de winkels gaan steeds meer leeg geraken. Door dit feit kan een schijnveilige coronapas om te mogen werken ook nooit lang volgehouden blijven. Dit moeten we allemaal zeer goed begrijpen en we moeten hier dan ook totaal geen angst voor hebben. Als de muren op je afkomen, open dan de deuren van je hart. We moeten vooral geen angst hebben van deze dwaze ideeën en voorstellen. Dus via deze weg wil ik jullie dan ook uitnodigen om de volgende dagen en weken vooral te lachen met de verschillende foute ballonnetjes die door onze staatsvirologen en politici zullen worden opgelaten. Het zijn voorstellen die ooit echt in hun gezicht gaan ontploffen. Ga je even bepaalde zaken niet meer mogen? Geen enkel probleem dan doen we het gewoon bij elkaar thuis en daar maken we het extra gezellig. Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht. Niemand heeft het recht om onze vrijheid af te nemen. Niemand heeft het recht om u stress te bezorgen. Vrijheid zit in ons en in ons hart. Dat pakt niemand ons af. Al zou de wereld vol met doornen groeien, een liefdevol hart blijft altijd een hof waar rozen bloeien.

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met vier quotes van vier kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs:

“Nieuwe coronavariant opgedoken die besmettelijkste zou kunnen zijn tot nu toe.” Ik had dit voorspelbare bericht al vroeger verwacht.

Professor Hendrik Vuye:

Lachaert horen zeggen dat in het liberalisme burgers individuele rechten hebben…
Juist ja, zoals het recht op een avondklok ⏰

Professor Bert De Munck:

Er zijn nog politici die niet bezwijken onder druk van media, massa en lobbygroepen en die proberen nuchter naar de huidige situatie te kijken. Helaas geldt dat niet voor zij die aan de knoppen zitten (en het zou wel eens kunnen dat zij net daardoor aan de knoppen zitten).

Professor Bert Blocken:

Voorzichtigheid is prima, maar mondmasker in goed geventileerde studio met mensen op meer dan 1,5 m afstand? Onzin. Dit is De Afspraak, geen WK lange-afstandsniezen. De wetenschap ligt al onder vuur. Dit helpt niet. Ernstig blijven aub.

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.