Reflecties

Wat is de verborgen agenda van Alexander De Croo? 🤷

Laten we deze week opnieuw positief beginnen. Eindelijk weldra geen mondmaskers meer in horeca en winkels. Uiteraard vinden onze mediavirologen dit te vroeg. Als het van hen afhangt blijven we deze immers nog jaren dragen, ook na deze “pandemie”. Ze opperen nu zelfs al dat deze ook efficiënt zouden zijn bij griep. Coronacommissaris Pedro Facon opperde deze week zelfs al om de coronapas ook in te zetten de volgende jaren tegen deze griep. Ik vrees dat sommigen echt te veel genieten van de aandacht die ze krijgen. Ze zouden zich beter ook eens bezig houden met wat wetenschappelijk onderzoek te lezen, dan zouden ze begrijpen dat steeds meer studies de talloze negatieve neveneffecten van deze mondkapjes aan de kaak stellen. Ondertussen weten we natuurlijk al dat onze mediavirologen het meestal niet bij het rechte eind hebben. Zij die vandaag het mondmasker proberen te verheffen tot een soort ultieme beveiliging tegen een vierde golf, zijn net zo strategisch aan het communiceren als zij die ons in maart 2020 vertelden dat mondmaskers weinig nut hadden.

Deze week kwam Factor V met een open brief aan onze premier Alexander De Croo. We wijzen daarin op de huidige impasse die gekenmerkt wordt door de niet doeltreffende strategie van massavaccinatie, en door polarisatie en discriminatie. We stellen ook in 10 punten een betere aanpak voor naar de nabije en de iets meer verre toekomst toe. De brief werd opgesteld in samenwerking met verschillende professoren, wetenschappers en artsen. Er is ook een viroloog en een epidemioloog bij. Ondertussen werd deze brief reeds meer dan 16000 keer ondertekend. De journalisten van mainstreammedia vonden het echter niet nieuwswaardig en lachen het weg als een “antivax-initiatief”. Dit toont dan vooral aan dat ze de brief niet eens hebben gelezen. Wetenschappers die niet meestappen in het narratief mogen blijkbaar worden belachelijk gemaakt en vernederd. Werkelijk hallucinant eigenlijk.

Het is even hallucinant dat onze premier steeds meer een superverspreider van leugens is geworden. Op de persconferentie afgelopen vrijdag haalde hij bijzonder hard uit naar de Belgen die niet geen coronaprik willen. Hij vergeet hier enerzijds dat er bepaalde mensen zijn die om medische redenen geen prik mogen krijgen. Hij vergeet anderzijds dat er mensen zijn, zoals ik, die antistoffen hebben opgebouwd door zelf ziek te zijn geweest. Wetenschappelijk onderzoek is hier tegenwoordig overigens zeer duidelijk in. De natuurlijke immuniteit opgebouwd na infectie is stukken beter dan deze opgebouwd door te prikken. Iemand prikken die reeds antistoffen heeft opgebouwd heeft, volgens verschillende studies, geen meerwaarde en zou zelfs een negatief effect hebben op het immuunsysteem. Waarom wil onze premier dit niet begrijpen? Waarom wil hij geen rekening houden met onze open brief die is opgesteld door wetenschappers met minstens evenveel ervaring en autoriteit als onze mediavirologen? Waarom moeten niet-gevaccineerde mensen worden uitgesloten? Om zijn woorden kracht bij te zetten noemde hij de huidige situatie een epidemie van niet-gevaccineerden. Toevallig, of niet, gebruikten verschillende regeringsleiders, met name Biden, Macron en Trudeau de afgelopen week ook deze exacte woorden. Je zou bijna denken dat ze samen een WhatsApp-groepje hebben en afspreken wat ze gaan zeggen. Het lijkt er echter op dat de premier bij het uitspreken van deze woorden staalhard heeft gelogen.

In het wekelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano op 10 september 2021 op pagina 29 stond er immers een grafiek waar zwart op wit te lezen stond dat er meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden met Covid in onze Belgische ziekenhuizen zijn opgenomen de laatste weken. Je had echter bijna een vergrootglas nodig om dit op te merken. Vermoedelijk hadden ze niet gedacht dat iemand dit effectief ging opmerken en daarom was er, vermoed ik, deze week een spoedvergadering bij Sciensano en werd er gezocht naar een oplossing die helaas ook werd gevonden. In het laatste rapport van 17 september 2021 op pagina 30 lezen we deze week immers: “De stijging van het percentage gehospitaliseerde patiënten met een onbekende vaccinatiestatus wordt veroorzaakt door een daling in de deelname van Belgische ziekenhuizen aan de klinische ziekenhuissurveillance. Door deze te lage deelname zijn we niet langer in staat om correcte extrapolaties op nationaal niveau uit te voeren. In afwachting van meer representatieve gegevens, is de publicatie van de incidentie van het aantal COVID-19-hospitalisaties per vaccinatiestatus opgeschort.”

Dit is eigenlijk komisch en tragisch tegelijk. U kan er van op aan dat we deze cijfers de volgende weken niet zullen krijgen. Gelukkig hebben we nog steeds de cijfers van de UK en Israël en die zijn zeer duidelijk. Daaruit blijkt immers dat de overgrote meerderheid van de patiënten in de ziekenhuizen volledig geprikt is. Gelukkig zijn deze 2 landen nog wel transparant. Wat dan gezegd van Gibraltar? Dit is het enige land ter wereld dat quasi volledig (>99%) gevaccineerd is. Ze hebben echter bijna vijf keer meer sterfgevallen per miljoen mensen dan het wereldgemiddelde. Ik vermoed dan ook dat onze premier dit goed genoeg weet en dat hij de vlucht vooruit neemt en een zondebok zoekt. Mensen tegen mekaar opzetten met regelrechte leugens. Verdeel en heers. Zeer pijnlijk. Helaas weten we ondertussen dat hij ook over andere dingen niet bepaald eerlijk is. Doorgaans worden liegende premiers naar huis gestuurd. Ik hoop dan ook dat dit ook spoedig zal gebeuren met onze premier. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel...

Het meest pijnlijke nieuws van afgelopen week kwam echter uit Italië. Vanaf 15 oktober zullen alle Italianen op het werk een coronapas moeten kunnen voorleggen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De verplichting geldt zowel in de openbare sector als in de private sector. Met deze algemene verplichting om zich te laten vaccineren of een negatieve coronatest voor te leggen, volgt Italië het voorbeeld van twee andere landen. Ook in Slovenië is sinds deze week immers een coronapas verplicht om te gaan werken en in Griekenland moeten werknemers die niet gevaccineerd zijn zich wekelijks laten testen, op eigen kosten. U weet dus wat er ons binnenkort ook te wachten zal staan in België. Alexander De Croo heeft ons immers deze week al mooi voorbereid.

Als je het afgelopen anderhalf jaar wat op afstand probeert te bekijken is er momenteel wereldwijd, volgens mij, een zeer gevaarlijk proces aan de gang. Veel mensen zullen niet appreciëren wat ik nu ga schrijven maar ik ga het toch doen in de hoop dat het mensen doet nadenken. Als dit bericht nadien gecensureerd wordt dan is er misschien echt wel een groter probleem dan we denken. Meer dan 20 jaar geleden schreef professor Gregory H. Stanton een interessant werk over genocide (of volkerenmoord). Hij bestudeerde dit fenomeen en kwam tot de conclusie dat genocide steeds in fasen gebeurt die overal gelijk lopen. Hieronder geef ik deze 10 stappen integraal weer. Als u deze leest zal u, vermoed ik, zelf beseffen dat de eerste 6 stappen reeds zijn genomen.

 • Classificatie: In elke samenleving worden mensen dagelijks in groepen ingedeeld (jong/oud, man/vrouw,...). Dat schept orde en betekenis in onze omgeving. Soms wordt een classificatie zo strikt toegepast dat ze leidt tot een scheiding tussen een 'wij'- en 'zij'-groep.

 • Symbolisatie: We delen onze omgeving niet alleen in groepen in maar benoemen die ook en kennen er symbolen aan toe (kentekens, kleding, etc.). We doen dit zowel met de eigen als met de andere groepen.

 • Discriminatie: Classificatie en symbolisatie worden problematisch als ze een basis vormen voor discriminatie. Dit betekent dat de ene groep door een andere groep systematisch van maatschappelijke rechten en kansen wordt uitgesloten.

 • Ontmenselijking: In een volgend stadium worden mensen als (vermeend) lid van een groep symbolisch van hun menselijkheid ontdaan. In taal- en beeldgebruik worden ze gelijkgesteld met kwaadaardige dieren, ongedierte, insecten of ziektes.

 • Organisatie: Genocide is geen plots en spontaan gebeuren. Integendeel, het gaat gepaard met een doelgerichte organisatie op een lange termijn, vaak zelfs door de staat.

 • Polarisatie: Dankzij georganiseerde campagnes, door het gebruik van propaganda en discriminerende wetgeving worden groepen actief tegen elkaar opgezet.

 • Voorbereiding: De uiteindelijke 'eindoplossing' wordt voorbereid. Haatdragende retoriek wordt opgevoerd en maatregelen worden getroffen om de uitroeiing praktisch mogelijk te maken.

 • Vervolging: Leden van een slachtoffergroep worden actief vervolgd. Deze vervolging kan de vorm aannemen van marteling, opsluiting, uithongering etc.

 • Uitroeiing: Leden van de ene groep proberen de geviseerde groep volledig uit te roeien. Dit gebeurt door gerichte en massale moordpartijen, verkrachting, sterilisatie, ontvoering, etc. Ook hun erfgoed wordt niet gespaard.

 • Ontkenning: Dit is de laatste fase en volgt altijd op de uitroeiing. De daders vernietigen de lichamen en het bewijsmateriaal en bedreigen getuigen. De schuld wordt vaak bij de slachtoffergroep gelegd.

Met het weergeven van deze 10 stappen wil ik niet beweren dat dit effectief de bedoeling is van bepaalde mensen. Ik vind het echter wel interessant om dit aan te kaarten en over te reflecteren.

Ook zou ik graag nog een tweede zeer interessante denker aanhalen deze week. Albert D. Biderman , een sociaal wetenschapper bij de Amerikaanse luchtmacht, kreeg in de jaren 50 van vorige eeuw de opdracht om te onderzoeken waarom veel Amerikaanse krijgsgevangenen die tijdens de Koreaanse oorlog door communistische troepen waren gevangengenomen, meewerkten. Zijn conclusies verwerkte hij in een grafiek. De grafiek somt acht chronologische algemene martelmethoden op die een persoon psychologisch zullen breken.

De grafiek bevat de volgende dwangmethoden:

 • Isolatie

 • Monopolisering van perceptie

 • Geïnduceerde verzwakking en uitputting

 • Gevaren

 • Af en toe aflaten

 • Het aantonen van "almacht" en "alwetendheid"

 • Degradatie

 • Het opleggen van triviale eisen

Deze “Chart of Coercion” werd begin jaren 2000 door Amerikaanse ondervragers gebruikt om het detentiekamp Guantanamo Bay te beheren. Het kan natuurlijk louter mijn perceptie zijn maar ik kan me niet ontdoen van het idee dat deze 8 principes het laatste jaar ook zeer efficiënt gebruikt zijn. Dit kan natuurlijk ook heel toevallig zijn.

Aangezien ik zelf ziek ben geweest door dit virus ga ik niet ontkennen dat het niet zwaar kan zijn. Ik vraag me echter steeds meer af wat de (verborgen) agenda is van onze premier. Wordt hij effectief gechanteerd zoals werd beschreven door Wetstraat-journalist Wouter Verschelden in zijn meest recente boek 'De doodgravers van België’? Zijn er financiële belangen die mee spelen? Of is het echt onwetendheid en vertrouwt hij te veel op onze mediavirologen waar het wel al onomstotelijk bewezen is dat zij nogal close zijn met de farmaceutische industrie. Of speelt er nog iets anders? Het staat echter buiten kijf dat onze beleidsmakers verschillende zware fouten hebben gemaakt en ik vrees dat ze dit gaan blijven doen. Ik vrees ook dat ze weldra, bij de volgende piek binnen 5 à 6 weken, opnieuw een versnelling hoger zullen schakelen. Willen we echt het rijk der vrijheid of willen we een rijke farma-industrie? Ik kijk al uit naar de 5de golf waarin de mensen met 4 shots het gaan steken op de mensen met 3 shots. Ik vrees dat we tegen Kerstmis allemaal en quasi overal een coronapas zullen moeten gebruiken. Vergeet niet dat Europa voor 2022 en 2023 al 1.6 miljard prikken heeft besteld. Als je deze volgende prikken niet wil ga je, vrees ik, niets meer mogen. Dit foute plan zal echter falen. Steeds meer mensen gaan immers beseffen dat dit niet klopt. Er zijn dan ook gelukkig steeds meer mensen die zich openlijk beginnen uit te spreken tegen deze waanzin. Gisteren was het bijvoorbeeld topmodel Doutzen Kroes. Steeds meer wordt dan ook duidelijk dat er veel meer negatieve nevenwerkingen van de prik zijn als de politiek ons wil doen geloven. Op sociale media kan dit gecensureerd worden, maar men zal nooit kunnen voorkomen dat mensen met elkaar praten. Er wordt gelukkig nog zeer veel gepraat en steeds meer mensen geven aan dat ze zullen bedanken voor de derde prik. Als we willen voorkomen dat we echt evolueren naar een pasjesmaatschappij, wat Alexander De Croo beloofde niet te willen doen in mei 2021 maar ondertussen wel wil, moeten we vooral hopen dat genoeg mensen hiervoor zullen bedanken. We moeten ook hopen dat steeds meer wetenschappers en artsen de moed hebben om wel degelijk met de waarheid naar buiten te durven treden. Ik ga alleszins mijn best doen om hen zoveel mogelijk te verenigen. Als deze mensen in blok naar buiten treden is het immers veel moeilijker om hen individueel en ad hominem aan te pakken. Dus geef niet op, het zal de volgende maanden nog even heel zwaar worden maar nadien zal de ballon definitief en wereldwijd worden doorprikt. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met vier quotes van vier kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs ➡️
Sommigen blijven ook na 30 september in winkels een mondmasker dragen, anderen niet. De vrijheid van godsdienst laat iedereen de keuze.

Professor Hendrik Vuye ➡️
Wie het “rijk van de vrijheid” wil betreden, mag dat… wie in het “rijk van de kelder” wil blijven, mag dat ook…🤔

Iedereen mag ook steeds een mondmasker dragen waar en wanneer hij/zij dat wil… maar het wordt een eigen keuze, dat is alles…

Professor Bert Blocken ➡️
Waar blijven #ventilatie en #luchtreiniging? Er wordt niets gedaan. Volgende pandemie: opnieuw prijs, opnieuw alles dicht. We leren niets. Nul. Nada. Wetenschap is er, maar politieke wil niet.

Professor Zeger Debyser (viroloog KU Leuven) ➡️
De communicatiestrategie van minister VDB is trouwens in zelfde bedje ziek, paternalistisch, mensen angst aanjagen, betweterigheid, geen vertrouwen in de mensen, niet de juiste weg wat mij betreft.

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.