Reflecties

Ooggetuigenverslag van een steward op 23 januari 2022.

Vrienden

Ik kan het niet laten om jullie deelgenoot te maken van een ooggetuigenverslag van de manifestatie van 23 januari 2022. De getuige dat ben ik. Ik heb jullie al een paar foto’s gestuurd van ons fantastisch gemotiveerd team en van de schitterende manifestatie, maar ik geef graag nog wat uitleg.

Een manifestatie wordt maar toegelaten als de organisatoren voor stewards zorgen. Op 23 januari 2022 stonden we met zo’n 250 stewards klaar aan het Noordstation om er een veilige en warmhartige optocht van te maken.

Een uur voor de eigenlijke optocht begon, hebben wij onder leiding van Yves – onze onovertroffen ‘leider’ – het parcours afgelegd. Op cruciale plaatsen zoals zijstraten en tunnels, zei Yves dat hier en daar x-aantal stewards gewenst waren. Zo werden de groepjes samengesteld. Ieder groepje kreeg een walkietalkie om in geval van problemen de politie te verwittigen.

De bedoeling is om provocatie te vermijden. De Breydelstraat – what’s in a name – die wij met ons zessen gekozen hadden, vlak bij het einde van de optocht aan het Jubelpark, moesten wij ‘afzetten’ met een zeildoek met tekst, zoals jullie op de foto’s kunnen zien. Honderd meter achter ons waren zogenaamde Friese ruiters opgesteld en een politiemacht met waterkanon. Wanneer dus iemand ‘onze’ straat in wilde, deelden wij mee dat hij of zij iets verder tegengehouden zou worden door de politie. Als er tijdens een optocht aan iedere zijstraat gepantserde politie staat, dan komt dat provocerend over. Maar wanneer er een aantal vriendelijke vrijwilligers staan, is het gevoel anders. Ik ben in mijn leven nog nooit op één dag zo dikwijls gefotografeerd als op 23 januari 2022 en ik heb nog zoveel ‘duim omhoog’ te zien gekregen.

De sfeer van de optocht was ronduit fantastisch. Heel veel mensen met kindjes, soms nog hele kleine kindjes in kinderkoetsjes of op borst en rug. Huisdieren. Zelfs een lama! En wat voor een creativiteit! Twee uur lang heb ik tienduizenden mensen zien passeren, lachend, strijdend, liefdevol. Ik verneem nu dat er 500.000 mensen waren en dat zou me niet verwonderen. Er kwam gewoon geen einde aan. Allemaal op de barricaden voor jullie vrijheid en die van je kinderen en kleinkinderen. Vergeet niet dat je straks evenveel niet meer zult mogen doen als ik nu tenzij je je nog eens en nog eens en nog eens en nog eens zult laten injecteren met het mRNA-vergif dat men totaal ten onrechte ‘vaccin’ noemt. Sommigen denken dat het over een maand of twee afgelopen zal zijn. Dat is wat men noemt wishful thinking. Er zijn door Europa injecties besteld voor de volgende twee jaar. In Australië voor de volgende vier jaar. Je denkt toch niet dat ze die in de vuilnisbak gaan gooien? Maar terug naar 23 januari 2022.

Kort voor het einde van de optocht kwam een Nederlandse dame vanuit de tegenovergestelde richting naar ons toe. Ze wist te vertellen dat TWINTIG Nederlandse bussen door de politie tegengehouden waren (dat doen ze ook met treinen) en omgeleid waren naar het einde van de optocht: het jubelpark. Daarom ging deze lieve dame met haar immens gevolg in tegenovergestelde richting om althans nog in het staartje van de optocht mee op te kunnen stappen.

Na de manifestatie moest ik mijn hesje inleveren in een EHBO-tent links van het podium in het jubelpark. Het jubelpark is, zoals je misschien weet, geen open vlakte, maar een terrein met hagen en allerlei obstructies, een soort van labyrint. Bovendien is het helemaal omheind met hoge hekkens. Dat wordt dus een gevangenis wanneer de (enige) twee hoofdingangen dicht gaan.

Het podium waarop gezongen werd, stond vlak voor de triomfboog. Verder dan de triomfboog kon je niet komen, want die was afgezet met nadarafsluitingen. Daarachter stond politie met helm, schild, traangas, matrak en driedubbele beschermkleding. Daarachter stonden de cameraploegen klaar want alles wat je op de televisie ziet, is voorbereid en in scène gezet. Geloof mij, want ik heb zelf ook voor en met de televisie en het journaal gewerkt. Wie meent dat de verrekijk de waarheid vertelt, is – vergeef me de woordkeus – naïef. De corrupte mediamensen (een tautologie) kregen van de politie gasmaskers. Van de vreedzame verdedigers van onze vrijheid waren de beschermmaskers ’s morgens al afgepakt. (Ik ben door de mazen van het net kunnen glippen omdat ik er al heel vroeg was).

Nadat ik mijn hesje ingeleverd had, wilde ik terug naar een van de twee hoofdingangen, maar daar zag ik wolken van traangas opstijgen hoewel daar hoegenaamd geen hooligans aan het werk waren. Langs een zij-uitgang ben ik op tijd kunnen ontsnappen. Vervolgens zijn de waterkanonnen het jubelpark ingereden, is er vanachter de bogen een charge uitgevoerd, onmiddellijk gevolgd door de sensatietelevisie, en is in vier talen omgeroepen dat de manifestatie afgelopen was en dat het park ontruimd zou worden. Het was toen halfvier. Er werd traangas gespoten op ouders, kinderen en huisdieren zonder onderscheid en zonder pardon. Niemand kon ontkomen want de hoofduitgangen waren door de politie zélf afgesloten. Paniek. Van de veertien buitenlandse sprekers die uitgenodigd waren, heeft niemand het woord kunnen voeren. Ik verzin dit niet. Dit is geen fake news. Ik was erbij en ik keek ernaar. Ik ben een ooggetuige.

Er stond een LEGER van politiemannen en politievrouwen klaar, compleet met helmen, schilden, scheenbeenbeschermers, driedubbeldik pak, gasmasker, matrak, traangasspuit, pistool, handboeien enzovoort. De twintig of veertig amokmakers hadden een-twee-drie opgepakt en in de combi gestopt kunnen worden. Maar dat heeft de politie natuurlijk niet gedaan. Integendeel. Heel de zogezegde ‘aanval’ van de amokmakers fungeerde als trigger om IEDEREEN te bestoken met water en traangas. Ook baby’s. Ook mensen die vol liefde en vrede aan de manifestatie hadden deelgenomen. Ook huisdieren. Ook de lama.

De politie heeft zelfs traangas gespoten IN de bussen van de vreedzame deelnemers die huiswaarts keerden. Ik heb gezien dat een man die een stap achteruitzette en daardoor ongewild tegen een politie-agent stootte, niet-wetende dat dicht achter hem een politieagent stond, gewoonweg in elkaar is geklopt. Er is trouwens een ‘intern onderzoek’ gestart naar ‘mogelijk buitensporig politiegeweld tijdens coronabetoging’, zo meldt het VTM Nieuws in een laatste poging om nog enige schijn van objectiviteit te redden. Maar alleen al de naam ‘coronabetoging’ is compleet fout. Wij komen niet op tegen vaccins, wij vragen enkel dat onze en jullie grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting en lichamelijke integriteit gerespecteerd zouden worden. Van dat ‘intern onderzoek’ zullen we nooit nog iets horen.

De provocateurs maken nooit deel uit van de optocht. Zij duiken aan het einde op  en hebben niets te maken met de manifestatie. Ik voeg hierbij een YouTube filmpje waaruit onweerlegbaar blijkt dat de hooligans vrienden van de politie zijn. ‘C’est nous!’ roepen ze. Ze worden betaald door George Soros. Het gas dat zogezegd op ze gespoten wordt, is fake. Indien het traangas was, dan zouden ze geen steek meer zien en geen voet meer kunnen verzetten.

Wat die scène aan de metro betreft. Het is ten eerste al compleet belachelijk dat agenten op de loop zouden gaan voor een tiental amokmakers. Er staat, zoals gezegd, een LEGER van gepantserde politie klaar om die amokmakers de combi in te draaien en de collega’s te verdedigen. Waarom laten die honderden robocops hun collega’s in de steek? Bovendien: de cameraploegen stonden aan de metro al klaar om alles te filmen. Welke agenten zouden zo dom zijn om de metro in te vluchten? Komaan zeg, laten we toch nog een beetje serieus blijven. Het is allemaal super-geënsceneerd zodat lijzige De Croo met zijn oervervelende stem en al zijn leugens op de verrekijk kan verkondigen dat ‘de schuldigen’ gestraft zullen worden. De schuldigen? Je hoort er nooit meer wat van. Natuurlijk niet. Het zijn door Soros betaalde vrienden van de politie! 

Informeer je. Geloof niet wat de corrupte media je vertellen. Er zijn wetenschappelijke boeken genoeg die het lezen waard zijn. Je vrijheid gaat eraan. Je vrijheid van meningsuiting én je vrijheid van beweging. Erger nog, die van je kinderen en kleinkinderen. En dat in een verenigd Europa!

Dit nog. Alle huidige presidenten, premiers en zelfs partijvoorzitters komen uit de school van Klaus Schwab. Ik noem diegenen die me nu te binnen schieten: Rutte, Merkel, De Croo, Macron, Da Costa, Trudeau, Modi (ik vergeet er veel). Kijk het maar na. Ik vertel geen fake news. Allemaal uit de school van nazibaas Schwab. Hoe kan het dat zij allemaal op hetzelfde moment aan de macht gekomen zijn? Elektronisch stemmen is vragen om fraude.

Je wordt bedrogen en belazerd en dat blijf je maar accepteren? Enkele voorbeelden? In het begin van de pandemie zei men dat die twee maanden zou duren. Intussen zijn we al twee jaar verder en straks minstens vier jaar. In het begin zeiden de incompetente virologen (nog een tautologie) dat de maskers niets niemendal hielpen en nu lopen de mensen met een masker rond, zelfs in de buitenlucht op straat! Ze zouden veel beter wat frisse lucht inademen. In het begin heeft men gezegd dat 70 % geïnjecteerden met het mRNA-gif – absoluut geen vaccin – totale veiligheid zouden garanderen. Nu moet dat 100 % worden. En dat blijft de Vlaamse schapenkudde allemaal slikken. 

Wanneer mijn ex-collega’s een artikel of een boek schrijven, informeren ze zich zo goed en zo veelzijdig mogelijk. Maar wanneer het op deze covid-waanzin aankomt, dan is hun enige bron: de leugentelevisie en de leugenkrant. En op basis daarvan hebben ze dan hun ‘mening’!

Laten we tot slot even één enkel cijfer bekijken. In de krant Público van 15 januari 2022 wordt gemeld dat er tussen 21 december 2021 en 13 januari 2022 in Portugal minder mensen gestorven zijn dan in de vier voorgaande jaren, namelijk 8.573 in plaats van gemiddeld 11.700 (zie attachment). Daarvan tellen we – ik citeer – ‘425 com covid’. Dus met (com) covid, maar niet door covid. Wie sterft van kanker (zoals Colin Powell), maar op zijn laatste levensdag covid blijkt te hebben, wordt ingeschreven als ‘gestorven door covid’. Zullen we nu eindelijk eens ophouden met belachelijk te doen? Het aantal doden door covid is totaal verwaarloosbaar. Hoeveel doden ken jij zelf die gestorven zijn door covid? Indien er sprake was van een pandemie, dan lagen de straten nu vol lijken. En zelfs al waren het er in Portugal 425, is dat een reden om 10,31 miljoen Portugezen (telling van 2020) te verplichten om een zeer ongezond en totaal nutteloos mondmasker te dragen? Om kinderen, die van covid heel soms een dagje ziek zijn, maar er zeker niet van sterven, met een gif te injecteren dat hun DNA en genetische code onherstelbaar verandert? Om die kinderen de godganse dag een nutteloos mondmasker te doen dragen vol giftige partikels en stoffen die hun longen verwoesten?

Waar blijft het gezond verstand? Waar blijft de opstand van de massa, die over enkele maanden gevangen zit in het regime van voor de Franse Revolutie. Kom op voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen! Dit gaat al lang niet meer over een virus. Dit gaat over fundamentele, constitutionele vrijheden die door idioot Conner Rousseau & Co voorgesteld worden als ‘beloningen’ voor wie zich dood laat spuiten.

In het begin spraken de leerlingen uit de klas van post-nazi Klaus Schwab van aantal doden. Dat waren tussen haakjes allemaal hele oude oudjes die niet lang meer te leven hadden. Toen het aantal doden niets meer voorstelde en dus het domme publiek – dat al zijn informatie enkel en alleen uit de verrekijk haalt en waartoe jullie, mijn intelligente vrienden, naar ik aanneem niet behoren – niet meer kon overtuigen, is men begonnen met het aantal besmettingen rond te bazuinen. Die besmettingscijfers zijn volkomen vals want de tests werken niet (dat hebben de ontwerpers ervan al tot in den treure geschreven, maar de pers censureert dat), de cijfers zijn dus onbetrouwbaar en de conclusies vals. Trouwens, hoe meer besmettingen hoe beter. Het is door besmettingen dat we onze immuniteit opbouwen. Bij ons eerste griepje als kind lagen we een week met koorts in bed. De tweede keer een halve week. De derde keer twee dagen. De volgende keer niet meer. Of mogen we nu ook al niet meer eventjes ziek zijn?

Wat men nu wil bereiken door al die injecties is – onder meer – ons natuurlijk immuniteitssysteem kapotmaken zodanig dat wij – en jullie arme kinderen en kleinkinderen – levenslang afhankelijk zullen blijven van de farma-industrie om niet van de minste infectie dood te vallen.

Ik kan hier een boek over schrijven, maar er zijn al veel betere boeken geschreven dan ik zou kunnen doen. Mijn advies is: lees ze. Geloof niet langer de leugenfabriek die ‘media’ heet. Je wordt belazerd, bedrogen, belogen en, het ergst van al, vergiftigd.

 

Hartelijke groet van je trouwe en geëngageerde vriend, neef, makker of kennis

Prof. dr. Philip Vermoortel