Reflecties

HET LIEGENPALEIS

We zien al anderhalf jaar dezelfde eenheidsworst die gebracht wordt door ankers die geen idee hebben waarover ze spreken en gewoon de autocue aflezen en vooral, vooral, geen vervelende vragen stellen en aan de andere kant van de tafel steeds dezelfde experten en politici die gigantisch uit hun nek lukken, wat perfect kan want... er is geen tegenspraak. Ze kunnen hun zegje doen zonder onderbroken te worden. Niemand in de studio die hen een strobreed in de weg legt of ze tegenspreekt.

En zo gebeurde het vandaag dus weer dat ene Alexander De Croo tijdens het VTM nieuws van heden om 13 uur ongegeneerd eender wat uit zijn kas heeft kunnen slagen.

Laat ons zijn woorden eens wat van dichterbij bekijken en vergelijken met eerdere standpunten.

Tijdens de eerste lockdown ging het over " flatten the curve ". De bevolking moest de IC ontlasten want er waren maar 1992 IC bedden.

Een week na het aantreden van de Vivaldi regering ( 08.10.2020 om precies te zijn ), bezocht Alexander De Croo, in aanwezigheid van de pers, het UCL ziekenhuis te Brussel. Hij werd opgewacht door een lange rij personeelsleden zoals het Zijne Hoogheid betaamt.

Hij vroeg aan het personeel hoe de zaken in het ziekenhuis verliepen en of het niet te zwaar was. De artsen en verpleegdkundigen kloegen dat ze het werk niet meer konden bolwerken omdat ze er een pak administratieve taken bij gekregen hadden ( oa uitschrijven van allerlei attesten ), dat er al geruime tijd een personeelstekort was, zij overmoeid waren van het draaien van extra diensten en zij wensten dat er meer personeel zou aangeworven worden en zij ontlast zouden worden van een aantal administratieve taken. De Croo draaide zich meteen met een kwinkslag naar de camera en stelde doodleuk dat WIJ, het volk, de ziekenhuizen dienen te ontlasten. Met andere woorden het was ONZE fout dat de ziekenhuizen overbelast waren en het personeel overmoeid was ( zie eerdere post op FB met video beelden van dit gebeuren ).

De eerste twee lockdowns zijn er dus NIET gekomen omdat er dramatisch veel zieken waren in Belgenland dat in totaal 11.661.000 inwoners telt maar omdat de ziekenhuizen te weinig IC bedden en te weinig personeel hadden ( en hebben ). Geen haar op het kalende hoofd van Alexander dat er ook maar één seconde aan dacht om te investeren in de zorg.

Nu zitten we - dixit Alexander - met een andere unieke situatie.

Ja. Het gaat nu niet meer zozeer om het aantal ziekenhuisopnames ( want die zijn er bijna niet ) maar ... om de vrees voor de grote uitval van het ziekenhuispersoneel en tenandere ook personeel van andere openbare instellingen, bedrijven, politie enz...

We hadden toch wel mogen verwachten dat anker Danny Verstraeten aan Alexander zou vragen WAAROM er een grote uitval van personeel verwacht wordt maar neen, die vraag werd niet gesteld dus we moeten de vraag zelf stellen en zelf beantwoorden.

Het is ondertussen gemeenzaam geweten dat de Omikron variant weliswaar veel meer besmettingen veroorzaakt maar veel minder zieken en ziekenhuisopnames. Daar zit het probleem dus zeker niet. De ziekte symptomen zijn gelijk aan deze van een verkoudheid en situeren zich ter hoogte van de keel ( maar niet in de longen ).

Dus.... het gevaccineerd personeel van ziekenhuizen zou perfect kunnen gaan werken, net zoals zij dit tijdens de eerste golf gedaan hebben toen er naar verluidt wel zéér véél ziekenhuisopnames waren. In die periode zijn meermaals berichten en getuigenissen verschenen over en van personeelsleden van ziekenhuizen en WZC die verklaarden dat zij toch moesten gaan werken ook al waren ze besmet. Het grote verschil tussen vroeger en nu is dat vandaag alle zorgmedewerkers constant een mondmasker dragen ( en toen niet want er waren er (nog ) geen ).

Wat is er vandaag dan wel anders ?

Iedereen die positief test moet 7 tot 10 dagen in quarantaine !

Terwijl 99% geen enkel ziekte symptoom heeft en ook niet ziek wordt. Degenen die wel ziek worden hebben in algemene regel niet meer dan een snotvalling. Ze genezen binnen een paar dagen. Enkel personen met voorafbestaande aandoeningen lopen nog een risico, zij het slechts in beperkte mate, maar die werken dan weer niet in de zorg.

En dan is er natuurlijk ook nog het vast gegeven dat 30% van het zorgpersoneel weigert om zich te laten vaccineren. Alexander schijnt al vergeten te zijn dat ene Frank VDB in een niet zo ver verleden gesteld heeft dat al wie zich in de zorg niet laat vaccineren tegen 01.04.2022 ontslagen zal worden. Die bedreiging is niet van aard ( geweest ) om de 30% weigeraars te overtuigen. Ze houden het been stijf. Als die 30% in de zorg weg valt, dan hebben " ze " pas een echt probleem.

Dus... alle maatregelen blijven deze keer gelden omdat er een grote uitval van personeel gevreesd wordt die uitsluitend veroorzaakt wordt door verplichte quarantaines die overigens al sinds augustus 2020 schering en inslag zijn EN de bedreiging van ontslag van niet gevaccineerd zorgpersoneel. Zo kunnen we natuurlijk bezig blijven tot in de pierentijd, nietwaar ?

Dan nog even over de betoging van vandaag 09.01.2022 in Brussel waar de deelnemers manifesteerden tegen de CST en voor vrijheid.

Wat had onze Alexander daarover te zeggen ?

Wel... dat iedereen het recht heeft om te betogen ( dat is genoteerd Alexander ! ) en iedereen ook het recht heeft op een andere mening ( idem ! ), maar slechts een paar duizend mensen een andere mening hebben terwijl een paar miljoen mensen de regels WEL volgen. ZIj vormen dixit Alexander een stille zeer grote meerderheid....

Beste Alexander, u bent wel heel erg naief als u denkt dat er nog miljoenen mensen geloven in het beleid van uw regering en het leugenachtige absurde narratief dat groteske proporties aanneemt.

Steeds meer mensen hebben door dat ze op dagelijkse basis door u en uw vazallen bedot, belogen en bedrogen worden.

Het zijn tenandere niet slechts een " paar duizend mensen " die een andere mening hebben. Op 21.11 waren er ongeveer 100.000 manifestanten ( en niet 35.000 ) en vandaag 09.01.2022 waren er het ook veel meer dan 5.000. Op 23.01.2022 zal een veelvoud de straat op trekken en manifesteren voor het respect voor hun Grondwettelijke rechten en vrijheden. DE GRONDWET Alexander. Hebt u die ooit al eens gelezen ?

Dat u al degenen die de straat op trekken negeert tot daar aan toe. Maar die stille zeer grote meerderheid waar u naar verwijst zijn NIET de mensen die braaf de regels blijven volgen maar de stille protest stemmen. ZIj durven nog niet te manifesteren omdat ze bang zijn dat ze met matrakken geklopt zullen worden en bestookt met traangas en waterkannonnen.

U verzwijgt wijselijk dat op vandaag in België slechts 76% van de bevolking dubbel ingeënt is. Die overige 24% wil de spuit niet en is het absoluut niet eens met uw beleid en de domme regels die u uitvaardigt. Als u goed kan tellen weet u dat die 24% 2.800.000 mensen vertegenwoordigen. U zal ze niet kunnen overtuigen. Neen, ook niet als u het " vaccin-dat-geen-vaccin-is verplicht stelt ( als dit überhaupt al zou kunnen ).

Verder heeft op vandaag amper 37% van de gevaccineerde bevolking een boostershot laten zetten. De overige 39% aarzelt of doet niet meer mee. Dat is nog eens 4.500.000 Belgen die niet meer geloven in uw beleid en het narratief wat het totaal brengt op 7,3 miljoen Belgen ofwel de grote meerderheid.

Vanaf half januari 2022 wordt er cf de persmededelingen aanvang genomen met de 4de spuit. Dan zullen er nog meer mensen afhaken.

Zelfs Jan Modaal heeft ondertussen begrepen dat het zinloos is om 4 spuiten te laten zetten met een experimenteel product dat nog in een testfase verkeert voor een virus dat thans een zeer laag risico inhoudt op ziekte en een een ziektebeeld dat gelijk is aan dat van een verkoudheid en dit al zeker nu de EU op 29.06.2021 5 efficiënte corona medicijnen heeft goedgekeurd. ZIek ? Een paar dagen pillen slikken en het is over. Zoals in " the old days ".

Enne... het vaccinatiebewijs ( CST ) " absoluut wettig " en " meermaals bevestigd door de rechtbanken ?

De rechtbank van eerste aanleg van Namen heeft de CST ongrondwettelijk verklaard er is geen ander vonnis dat anders beslist heeft de CST is in strijd met de Grondwet en bovendien erg discriminatoir.

Pak uw biezen en vertrek naar een onbewoond eiland zolang dit nog kan. Niet dat u daar rust zal vinden want u zal ten gepaste tijde netjes in de boeien geslagen worden en ter verantwoording geroepen worden voor de vele vaccin doden en de vaccinatie schade die op vandaag - volgens de databanken van Vigi Acess en Eudravigilance - al ettelijke honderdenduizenden slachtoffers geregistreerd hebben ( en dat is dan nog maar het topje van de ijsberg ).

In afwachting hiervan kan u alvast wat lectuur meenemen naar uw onbewoond eiland : de cijfers van Statbel inzake de grote oversterfte in 2021 die NIET te wijten is aan corona ( slechts 5 tot 10% van de doden naar gelang van de maand ) maar hoofdzakelijk aan hartfalen en andere hart-en vaat aandoeningen zoals myocarditis, pericarditis, aneurisma, tromboses, bloedklonters e.d.

Deze post is een reactie op de standpunt van De Croo in het VTM nieuws van vandaag 09.01.2022 om 13 u. Kritische stemmen hebben geen andere keuze dan het oreer van experten en politici via social media te becommentariëren op risico om voor de zoveelste keer geblokkeerd te worden omwille van HUN mening.

" Zij " mogen alles en wij worden de mond gesnoerd om de leugen in te dekken. Mewe is zowat het enige medium waar de vrijheid van meningsuiting nog gerespecteerd wordt.

Carine Knapen