Reflecties

Gebruik je IQ in plaats van je QR.

Wekelijkse update Corona.

Ook deze week wil ik zoals steeds positief starten. Sinds vrijdag zijn we in Vlaanderen eindelijk op meer plaatsen (hopelijk niet tijdelijk) verlost van de mondmasker-nachtmerrie. Zo ver als Kroatië, IJsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen durven we nog niet gaan maar het is alleszins een stap in de goede richting. Ergens blijf ik echter wel bevreesd dat de politiek dit net laat ingaan net voor de start van het jaarlijkse griepseizoen. Ik hoop oprecht dat dit niet bewust is en daar ga ik wel van uit. Ik denk nog steeds dat onze politici over het algemeen wel de juiste intenties hebben. Zoals ik al maanden schrijf zullen onze IC’s immers eind deze maand opnieuw bomvol liggen en met hetzelfde, niet bepaald intelligente, testbeleid zullen een groot deel van hen positief testen op C-19 waardoor velen weer in een angstkramp zullen schieten. Ook volgende herfst, in 2022, zullen we trouwens hetzelfde fenomeen zien. Dit zien we immers al jaren. Je moet niet geniaal zijn om dit te snappen. Helaas hebben we zeer weinig intelligente beleidsmakers en nog minder intelligente journalisten, dus kan je al voelen wat er weldra zal gebeuren. We gaan opnieuw kerstmis moeten redden. Ik hoop oprecht dat ik het mis heb.

Ook uit Slovenië kwam hoopvol nieuws. Daar bleek de rechtsstaat gelukkig nog te werken. Onlangs kondigde de regering aan dat overheidspersoneel verplicht moest geprikt worden. Circa 31.000 ambtenaren, politiemensen en militairen moesten vanaf vrijdag kunnen aantonen dat ze waren gevaccineerd tegen het coronavirus of eerder al waren hersteld van een coronabesmetting. Weigeraars riskeerden hun baan te verliezen.

Het constitutioneel hof van deze EU-lidstaat heeft gelukkig op de valreep vooralsnog de invoering geblokkeerd. Een politievakbond vond de maatregel te ver gaan en stapte naar het hof. Deze erkende dat er sprake was van een „zeer ernstige epidemiologische situatie”, maar benadrukte ook dat de invoering van een ongrondwettige maatregel eveneens ernstige consequenties kan hebben. Gelukkig zijn er nog rechters met gezond verstand.

Ik wil vandaag ook nog eens terugkomen op Florida. Ongeveer een maand geleden keek onze pers enthousiast naar de “Sunshine State” omdat deze “stoute” staat zonder dwaze maatregelen een nieuwe piek te verduren had en onze journalisten zagen dit als het bewijs dat maatregelen nodig waren. Ik had voorspeld dat deze (jaarlijkse) piek ook zonder maatregelen ging verdwijnen en dit is nu ook gebleken. Sinds enkele dagen hebben ze aldaar evenveel besmettingen per miljoen inwoners als in België en daar zullen deze de volgende weken verder afnemen en bij ons zullen ze binnen 2 weken enorm beginnen te stijgen. Dit ondanks het feit dat onze prikgraad een stuk hoger is. Ik kom hier binnen 2 weken graag op terug.

Voor de rest was er deze week helaas weinig positief nieuws te rapen. Om ons heen zien we dat het coronadebat leidt tot beschadigde vriendschappen en familierelaties met als gevolg verwijten heen en weer. Een als heroïsch voorgestelde strijd met een virus ontaardt nu in een strijd met elkaar. Frappant is het om vast te stellen hoe slecht geïnformeerd de meeste Vlamingen zijn. Ik erger me enorm aan het feit hoe mensen met een afwijkende mening worden belachelijk gemaakt door mensen die nooit de moeite hebben genomen om zelf eens wat research te doen. Ik erger mij steeds meer aan onze journalisten die de polarisatie enkel nog versterken. Hun rol in deze crisis is zo mogelijk nog groter als deze van onze politici. Deze laatsten hebben toch meestal geen eigen mening en herkauwen want hun partij hen opdraagt om naar buiten te brengen. Dit is overigens de reden waarom de huidige generatie van politici zo ontstellend zwak is. Dit is het gevolg van het feit dat je, als je op de politieke ladder wil opklimmen, je best niet te veel jouw eigen mening verkondigt.

De meeste politici hebben zeer goede intenties en ideeën wanneer ze starten, maar begrijpen al zeer snel dat ze deze beter voor zichzelf houden doordat ze anders nooit een goede plaats zullen krijgen op de lijst. Gelukkig gaan we hier binnenkort verandering in brengen en komen we met een alternatief met mensen die vooral geen politieke achtergrond hebben, maar wel met beide voeten op de grond staan en wel zelf een eigen mening durven vormen. Daar heeft de Belgische politiek immers echt nood aan. Deze “pandemie” heeft immers aangetoond dat het anders moet en dat we niet konden rekenen op de huidige generatie van ja-knikkers. Ondertussen is de overheid verworden tot een middeleeuws tiranniek bestuur waar de covid-kerk het doen en laten van de burgers bepaalt. Wie een andere mening heeft, zelfs onderbouwd door wetenschap, is een ketter. Ik trek me vooral op aan het feit dat het steeds duidelijker wordt dat deze covid-kerk zich steeds meer vast rijdt. De zelfverklaarde priesters kunnen kritische mensen als mij vandaag nog als des duivels voorstellen in de hoop dat ik eindelijk ga zwijgen. Het sterkt mij echter enkel nog meer om verder te doen en er zo mee voor te zorgen dat ze weldra niet kunnen zeggen dat niemand hen had gewaarschuwd. Hoe meer ze bovendien de censuur blijven versterken, hoe harder de ballon in hun eigen gezicht zal ontploffen. Hopelijk beseffen ze dit spoedig.

Het meest stoor ik mij momenteel aan de druk om overal een coronapas in te voeren. Eerst kwam de ophokplicht, dan de mondmaskerplicht en nu dus de vaccinatieplicht. Het is ontstellend dat bijna iedereen denkt dat dit tijdelijk is. Als het van onze huidige beleidsmakers en mediavirologen (betaald door de Pharma) afhangt stoppen we hier nooit nog mee. Wie durft er met mij wedden dat we volgende herfst geen coronapassen meer zullen hebben? Ik wil deze weddenschap op papier zetten en de verliezer betaalt de andere 5000€. Wie durft?

Nog steeds is de meerderheid van de Belgen ervan overtuigd dat de prikken een invloed hebben op de besmettelijkheid. Het klopt dat professor Pierre Van Damme ons dit eerder dit jaar heeft proberen wijs te maken. Hij is er helaas zeer goed in gelukt. De wetenschap is vandaag echter zeer duidelijk. Er is geen verschil in “viral load” tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden wanneer ze met dit C-virus in contact komen. Dit was ook steeds zo bij de griepprik. Dat begrepen we toen wel blijkbaar. Toen u de griepprik ging halen, maakte u zich zorgen om anderen die deze prik niet namen? Toen u de griepprik ging halen, nam u dan ook zo een debiele foto om te posten op uw sociale media? Het gebrek aan kritisch denken bij veel Belgen duidt echt op een ernstig falen van onze samenleving om historisch besef en een gevoel voor democratische kernwaarden mee te geven in het onderwijs en opvoeding.

In Nederland was het deze week wel aangenaam om te volgen. Daar hebben ze nu al een week op zeer veel plaatsen de ronduit achterlijke en onwetenschappelijke coronapas. Na een week werd al pijnlijk aangetoond dat deze werkelijk dramatisch is voor de economie. De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft bij bioscopen en filmtheaters in Nederland in de eerste week geleid tot een terugloop van 40% in het aantal bezoekers. Ondanks dat de zalen nu volledig bezet mogen worden, lijken de versoepelingen een averechts effect te hebben. Knap staaltje solidariteit van de Nederlanders. Het zijn dus duidelijk niet alleen die niet-gevaccineerden die een QR maatschappij weigeren.

Duizenden bedrijven verzetten zich in Nederland ook tegen de CoronaCheck-app. De onvrede over de coronacontroles lijkt met de dag aan te zwellen. Het resulteert in een groeiende lijst met zaken waar je ook zonder vaccinatie welkom bent. Al 4543 bedrijven lieten via een platvorm weten dat iedereen bij hen welkom is zonder de schijnveilige pas.

Het meest heb ik deze week genoten van de prachtige taferelen in Utrecht. De solidariteit was daar immers enorm. Utrechts restaurant WakuWaku weigert daar een coronapas aan haar bezoekers te vragen. De stad Utrecht liet het restaurant door de politie sluiten, maar had duidelijk niet gerekend op de weerbaarheid van de bevolking. Doe zeker eens de moeite om de beelden zelf op te zoeken en dan beseft u dat de Nederlandse overheid dit niet meer heel lang zal kunnen volhouden. Net als in Frankrijk zal het verzet duren tot de politiek haar fout beseft. Hoe langer de politiek het been stijf houdt hoe groter de schade voor zichzelf zal zijn.

Ik ben er nog steeds vrij zeker van dat we ook in Vlaanderen weldra ook op meer plaatsen onze coronapas zullen moeten gebruiken.

Vrijdag werd er al beslist dat het weldra verplicht wordt in woonzorgcentra, ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap. U kan er gif op innemen dat vanaf ongeveer 15 november dit ook het geval zal zijn in onze horeca. Dit staat immers in het draaiboek die de Pharma-lobby minutieus heeft uitgewerkt en voorbereid en bepaalde politici worden goed betaald of gechanteerd om deze agenda mee te verwezenlijken. Gelukkig zal dit ooit allemaal aan het licht komen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Voor mij is het echter heel simpel. Overal waar ik een QR-code moet laten zien, om mijn geld uit te kunnen geven, geef ik geen geld uit. Ik ben er zeker van dat we met zeer velen dit principe zullen hanteren.

Als onze overheid anderhalf jaar geleden evenveel moeite en middelen gespendeerd had aan het promoten van een gezonde levensstijl als wat ze voor vaccinatie gedaan hebben, hoeveel doden en IC-opnames zou men daar niet mee kunnen vermeden hebben? Helaas kan de Big Pharma hier niets aan verdienen en zal dit dan ook niet gebeuren. De overheid heeft er de laatste tijd op deze manier voor gezorgd dat het wantrouwen in de overheid groter is dan ooit. De vaccindwang heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen in de medische zorg zwaar is gedaald en dat is gevaarlijk wanneer er een keer écht een killervirus gaat rondwaren.

Doch wil ook eens de hand in eigen boezem steken. Ik ben de laatste maanden zeer vaak enorm kwaad geweest omdat ik niet begreep dat bepaalde maatregelen behouden bleven, terwijl het wetenschappelijk was aangetoond dat ze geen steek hielden. Het mondmasker was daar een goed voorbeeld van. De mediavirologen gaven nu zelf toe dat deze enkel symbolisch waren en nodig waren om de angst hoog te houden. Ook de coronapas in Brussel en Wallonië (en ik vrees binnen enkele weken ook nog meer in Vlaanderen) is er om de bevolking te chanteren. Zulke zaken maken mij zeer kwaad. Hierdoor heb ik me ook vaak zelf te polariserend uitgelaten en dat zou ik niet mogen doen. Ik zal dit dan ook vanaf nu trachten te vermijden en eerder trachten de hand te reiken opdat de polarisatie kan afnemen. Ooit zal deze crisis immers achter de rug zijn en zullen we allemaal nog door dezelfde deur moeten. Dit zal enkel kunnen als we elkaar ook kunnen vergeven. Fouten maken is menselijk en niemand is zonder zonde. Ik zal dus blijven trachten op zoek te gaan naar de waarheid en blijven trachten feiten te brengen om mensen kritisch te laten nadenken omdat ik denk dat dit nodig is. Ik ben echter wel bereid om te vergeven en na deze crisis te werken aan een samenleving die nog beter is dan diegene die we hadden voor deze crisis.

Zoals Mahatma Gandhi ooit zei:

“An eye for an eye will only make the whole world blind.” Laten we dus samen niet allemaal blind worden maar elkaar de hand reiken.

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met drie quotes van drie kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs ➡️
De gevaarlijkste politici (en leiders in het algemeen) zijn zij die zelf geen ideeën hebben en selectief die van anderen overnemen als ze er bij de publieke opinie of in de media mee kunnen scoren. Ideeën zijn zelden bedreigend, wel het gebrek eraan.


Professor Hendrik Vuye ➡️
Zogezegd hebben we kritische media, een vierde macht zelfs… maar toen dit volop bezig was, serveerden ze alleen viro’s op het scherm… mensenrechten, bah toen was het echt niet belangrijk…🤢 En de ombudsman van VRT, die zag zelfs dat het goed was…😵‍💫


Professor Zeger Debyser (viroloog KU Leuven) ➡️
Toch 2 strekkingen tijdens opening academiejaar Leuven : de handjes en de vuistjes :)

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.