Reflecties

En de haan kraaide driemaal...

Wekelijkse update Corona.

Ik verslikte me deze week in mijn koffie toen ik vernam wie de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen. Deze ging naar twee journalisten, ze werden gelauwerd voor hun "moedige strijd voor de vrijheid van meningsuiting in hun land". “Vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek biedt bescherming tegen machtsmisbruik, leugens en oorlogspropaganda", zei Berit Reiss-Andersen, de voorzitter van het Nobelcomité. "Zonder vrijheid van meningsuiting en zonder persvrijheid is het moeilijk om landen met elkaar te verzoenen, de wereld te ontwapenen en een betere wereldorde tot stand te brengen." Uiteraard gun ik het deze journalisten dat zij deze belangrijke prijs kregen en vind ik dit ook een bijzonder goed signaal omdat de vrijheid van meningsuiting enorm belangrijk is. Ik verslikte mij echter omdat in het “zogezegde” vrije Westen dit mensenrecht het afgelopen jaar enorm beknot werd. Zelf schrijf ik al meer dan een jaar over de huidige “pandemie” maar de laatste weken worden bijna al mijn wekelijkse updates gecensureerd en mag ik niet meer op Facebook publiceren. Om dit te omzeilen was ik genoodzaakt een alter ego, “Emile Zola de Oñate”, te gebruiken, maar helaas werd ook hij ondertussen monddood gemaakt. Zelfs moest ik pure nonsens schrijven, wat volgens mij niet het geval is, is het niet normaal hoeveel tijd en energie er wordt gestoken in het censureren van mensen die kritiek uiten op het beleid dat gehanteerd wordt om deze “pandemie” in te dijken. Het zwijgen wordt je alleen maar opgelegd door mensen die bang zijn dat je de waarheid gaat vertellen, daar trek ik me alvast aan op.

Enkele maanden geleden had ik het al eens over mijn glazen bol. Uiteraard was dit fictie en een manier om op een eerder luchtige wijze een blik te werpen op de toekomst. Helaas zijn ondertussen bijna alle voorspellingen uitgekomen. Ik vrees dat de laatste voorspelling, een volgende piek op onze IC’s op vrijdag 29 oktober 2021, ook bewaarheid zal worden. We zullen het spoedig weten alleszins. De laatste dagen wordt het in de media ook steeds meer duidelijk dat we allemaal zullen moeten passeren voor de derde prik. De Vlaming zal dit veel sneller slikken na een volgende piek en daarom zal deze er ook komen. Desnoods zal er wederom creatief met de cijfers worden omgegaan, net zoals vorig jaar. Geen haan, laat staan een journalist, die er naar kraait. De Vlaamse overheid liet al verstaan dat ze met de boosterprik voor de ganse bevolking klaar wil zijn tegen maart 2022. Toen ik dit enkele maanden geleden had voorspeld, werd ik belachelijk gemaakt en verklaarde iedereen mij gek. In mijn kennissenkring liet nagenoeg iedereen mij toen weten dat ze nooit voor een derde prik gingen gaan. Ik vertelde hen toen dat ik vermoedde dat ze toch allemaal gingen volgen. Helaas zal ik vermoedelijk weldra ook hier gelijk krijgen. Ik ga vandaag nog eens een voorspelling doen, deze keer minder luchtig, in de hoop dat er meer mensen eindelijk eens wat kritischer zullen beginnen nadenken.

“Het is vandaag donderdag 1 september 2022. Normaal is dit voor de meeste kinderen een zeer speciale en belangrijke dag. Vandaag helaas niet voor zeer velen onder hen. Vanaf vandaag mogen immers enkel nog kinderen en jongeren die de afgelopen 6 maanden hun Covid-prik gekregen hebben nog naar school. Bij de schoolpoort moet elk kind, vanaf 6 jaar, zijn of haar QR-code scannen en enkel als het groen kleurt mogen zij de school betreden. Zeer veel vriendjes zijn vandaag niet aanwezig op school omdat ze zich niet (meer) wilden laten prikken. Velen onder hen hadden immers bijwerkingen na de eerste prikken en besloten, op aanraden van hun arts, geen nieuwe prikken meer te nemen. Helaas hadden veel jongeren de laatste maanden ook al veel vriendjes verloren door vele “plotse” overlijdens ten gevolge van een hartfalen. De oorzaak was steeds “onbekend”. Op school zijn de niet-geprikten niet meer welkom, net als in hun sportclub en met hun ouders mogen ze ook niet meer op restaurant of op café. Ook het openbaar vervoer is sinds enkele weken voor hen verboden terrein. Op vakantie konden ze helaas ook niet want enkel als je geprikt bent mag je het land nog verlaten. De PCR-testen zijn ondertussen afgevoerd nadat bleek dat deze schadelijke bijwerkingen hadden op lange termijn. Ook antigeen-testen tellen niet meer om een groen signaal te krijgen bij het scannen van de QR-code. Enkel nog de prikken van Pfizer en Moderna zijn toegestaan. Vorige week was er nog een persconferentie van de premier waar hij liet verstaan dat binnen enkele weken de griepprik samen met de corona-prik ging gecombineerd worden in een nieuwe “superbooster”. Vanaf 1 januari 2023 zal ook deze prik nodig zijn om nog naar school te mogen. De premier liet weten dat we ons weldra tegen alle ziekten kunnen beschermen met behulp van deze prikken. Dit was, volgens hem, een schitterende overwinning van de wetenschap.”

Bovenstaande voorspelling uit mijn “glazen bol” lijkt hallucinant, maar ik vrees dat het wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. In Canada is men overigens al bijna zo ver. Daar kraait haan noch hen. Vanaf eind deze maand is er daar immers een verplichte vaccinatie voor overheidspersoneel én voor reizigers vanaf 12 jaar op trein en vliegtuig. Zonder prik mag je bijgevolg het land niet meer verlaten. Personeel dat een inenting weigert, moet met onbetaald verlof. Om te reizen moet je ingeënt zijn, vatte premier Trudeau de nieuwe regel samen. Het is niet de tijd voor halve maatregelen als het erom gaat nieuwe lockdowns voor iedereen te voorkomen, zei hij verder. Het vermijdt ook dat de minderheid van vaccinatietegenstanders “het Canadese economisch herstel kan saboteren”, meende vicepremier Chrystia Freeland. De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop.

Gelukkig kreeg Moderna op de beurs deze week een flinke tik en daalde de waarde van het aandeel met ongeveer 25%. De reden hiervoor is dat Zweden en Denemarken het gebruik van het vaccin van Moderna pauzeren voor mensen die in 1991 of later zijn geboren, omdat uit gegevens is gebleken dat het aantal myocarditis en pericarditisgevallen onder gevaccineerde jongeren en jongvolwassenen is toegenomen. Bij deze aandoeningen is er sprake van een ontsteking van het hartzakje (pericard) of de hartspier. Beleggers zijn er duidelijk niet gerust in en verwachten dat er nog meer onrustwekkende bijwerkingen zullen volgen en dat spoedig meer landen deze pauzeknop zullen indrukken. Gisteren liet ook IJsland weten Moderna helemaal niet meer te gebruiken, niet enkel voor jongeren maar voor iedereen. Zeer intelligente mensen is IJsland blijkbaar. Beleggers moeten echter niet te veel vrezen, de experten van de overheid (die door de Big Pharma rijkelijk vergoed worden) zullen dit nieuws weldra wel nuanceren en de beleidsmakers uitleggen dat de baten groter zijn dat de risico’s. Weldra zullen ze hen dan ook overtuigen dat het onontbeerlijk is om de 6 tot 12 jarigen zo spoedig mogelijk te beginnen prikken. Een pure schande als je het mij vraagt maar helaas is dit voortschrijdend inzicht nog niet in zicht bij de overgrote meerderheid van de Belgen.

De meeste grappige én tegelijk interessante communicatie deze week kwam van het gemeentebestuur van de gemeente Mol. Ze kwamen daar met stellingen waarvoor ik momenteel op Facebook monddood werd gemaakt. Op hun website vindt u een persbericht van 8 oktober 2021 en ik wil via deze weg enkele zinnen letterlijk citeren:

- “Zo zien we in onze recente besmettingscijfers, jammer genoeg, meer 65-plussers opduiken. Dankzij een screening van de hogere overheid weten we dat ouderen – ook al zijn ze gevaccineerd – momenteel een hogere kans hebben om met corona op intensieve zorgen te belanden. Waarom? De immuunrespons na de vaccinatie daalt doorheen de tijd.”

- “Deze cijfers tonen aan dat 65-plussers op dit moment gemiddeld een lagere immuunrespons vertonen tegen het virus en dus ook na vaccinatie een hogere kans hebben om op intensieve zorgen te belanden.”

- “De hogere overheid bevestigde eveneens formeel dat het vaccinatiecentrum al zeker tot eind dit jaar actief moet blijven, maar gaf al eerste voorzichtige indicaties dat er ook in het voorjaar van 2022 nog op grotere schaal zal gevaccineerd worden.”

- “Mogelijk zullen dus ook nog andere doelgroepen (zorgverstrekkers, kwetsbare doelgroepen, jongere leeftijden,…) aan bod komen voor een 3de prik. Dat is momenteel nog niet beslist.”

Deze communicatie toont aan dat onze gemeentebesturen wel degelijk correct geïnformeerd worden door hun hogere overheid en dat het nu echt wel duidelijk is dat premier De Croo onlangs echt staalhard aan het liegen was toen hij beweerde dat het een pandemie was geworden van de niet-gevaccineerdenHiernaast wil ik er aan toevoegen dat het reeds duidelijk is dat er nu ook al beslist is dat we na de derde prik ook elke zes maanden zullen moeten passeren voor de volgende prikken. Deze 45 miljoen prikken voor België zijn immers al besteld tot eind 2023. Deze bestelling gebeurde overigens al in april 2021, dus meer dan een half jaar geleden. Als je meer dan twee werkende hersencellen hebt dan zou je toch stilaan moeten beginnen te begrijpen wat de bedoeling is.

Het lichtpunt deze week was wederom journalist Jeroen Bossaert (HLN). Hij is een haan met een dubbele kam en is zowat de enige Vlaamse journalist die zijn nek durft uit te steken en doet wat we van de vierde macht zouden mogen verwachten. Bijna op zijn eentje laat hij de talloze apen uit de mouw komen. Binnenkort zal heel het verhaal naar buiten komen en zullen de schuldigen van de wansmakelijke pantomime van het voorbije anderhalf jaar in hun hemd gezet worden. We moeten deze man dus enorm dankbaar zijn. Sinds deze week weten we dankzij hem dat ons land 20 miljoen euro heeft betaald voor tests die nooit werden uitgevoerd. Dit geld kwam terecht in de labo’s van onze media-virologen. Onze experten hadden voordeel bij de testcultuur. Financiële belangenvermenging dus, niet echt verrassend natuurlijk. Ik citeer Jeroen letterlijk: "We moeten ons afvragen of het gezond is dat quasi alle corona-werkgroepen bevolkt worden door mensen met rechtstreekse belangen in instellingen wiens financiering soms afhangt van wat zij de regering adviseren." Ondertussen is het oorverdovend stil sinds enkele dagen bij onze media-virologen. Ik twijfelde gisteren nog om een opsporingsbericht de wereld in te sturen. Ik bedacht me echter net op tijd toen ik besefte dat we ze eigenlijk niet bepaald hard missen momenteel. Dat Minister Frank Vandenbroucke niet met geld kan omgaan is bij deze nog maar eens bevestigd. Leg dát maar eens uit aan Deborah, Conner. Het zou fijn zijn mochten onze overheden vanaf nu hun vertrouwen vooral stellen in het oordeel en de ervaring van experten in volksgezondheid met terreinkennis, in plaats van experten die hun tijd vooral doorbrengen in labo's en TV studio's.

Ook op nog hogere niveaus bleek vooral het financiële een zeer belangrijke drijfveer. Waarom zijn er betalingen van 4 miljoen euro ontvangen op een familierekening van EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides, die verantwoordelijk was voor het ondertekenen van de eerste EU-vaccincontracten met de farmaceutische bedrijven? Tenzij ik mij vergis is er hier in onze traditionele media nog geen woord over verschenen.

Het meest spectaculair nieuws deze week kwam van EuroMOMO. Dit is een Europese instantie die zich bezig houdt met mortaliteitsmonitoring, gericht op het opsporen en meten van overmatige sterfte gerelateerd met seizoensgriep, pandemieën en andere bedreigingen voor de volksgezondheid. Zij lieten weten dat we momenteel te maken hebben met een alarmerende oversterfte in 2021, vooral bij 15- tot 75-jarigen (veel hoger nog dan in 2020). Dit blijkt uit gegevens uit 28 Europese landen + Israël. Overal is er oversterfte terwijl er nauwelijks nog C19 is én het merendeel gevaccineerd is. In 2020 lieten pers en politiek ons geloven dat we aan de rand van de afgrond stonden en terwijl de cijfers nu wel dramatisch zijn hoor je hier niemand over piepen en blijft het oorverdovend stil. Ik vermoed dat ze goed genoeg beseffen wat de oorzaak is maar hier mag niet over gesproken of gecommuniceerd worden. Benieuwd hoeveel “plotse” overlijdens er nog moeten volgen vooraleer de grote massa eindelijk ontwaakt. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel...

Vaccinatieschade is niet zeldzaam, het wordt echter wel zeldzaam aan ons getoond. Gelukkig zijn er steeds meer bekende mensen die eerlijk durven uitkomen voor het feit dat ze deze experimentele prik niet willen. Deze week was het de beurt aan Novak Djokovic en als antwoord kreeg hij dat hij waarschijnlijk niet welkom zal zijn op de Australian Open. Ik heb de laatste weken en maanden contact gehad met verschillende bekende topsporters die me ook lieten weten zich niet te laten prikken op advies van hun artsen. Onder topsporters weten ze ondertussen hoe de vork aan de steel zit, maar omdat ze geen storm van kritiek over zich willen krijgen houden de meesten dit voor zich. Steeds meer artsen snappen ondertussen ook hoe dramatisch de strategie van het afgelopen jaar was maar als ze dit openbaar durven delen dan worden ze zonder verpinken geschorst door de Orde der artsen. Ondertussen werden in ons land om deze reden al meer dan 50 artsen geschorst. Hierdoor durft de rest zich helaas niet meer kritisch uitlaten. Ik kan niet geschorst worden dus moet ik mij ook niet inhouden. In mijn ogen is de Orde der Artsen momenteel een criminele organisatie die ervoor zorgt dat onze artsen hun eed van Hippocrates niet meer naar behoren kunnen uitoefenen en hiervoor zullen de verantwoordelijken zich in de nabije toekomst moeten verantwoorden. Als de ballon in de toekomst doorprikt wordt zal ik daar alleszins werk van maken. Een goede haan eet nooit zonder zijn hennen te roepen. Dit mag in de toekomst immers nooit meer gebeuren.

Ik heb het ook steeds meer gehad met de gevaccineerden die bang zijn voor ongevaccineerden. Het vaccin werkt wel of niet. Indien wel dan bent u beschermd en moet u zich geen zorgen maken. Indien niet dan wordt u voor de gek gehouden en bent u nergens veilig. Zo simpel is het. Ik wou nog eens terug komen op de twee hersencellen, maar zal dit maar voor mezelf houden.

Die 2 weken ‘to flatten the curve’ hebben lang genoeg geduurd, niet? Weet u nog, dat we éénmaal de risicogroepen gevaccineerd waren, we terug naar normaal zouden gaan? De vaccinatiemaatschappij is een feit geworden en u zal zich schikken, willen of niet. Na anderhalf jaar moeten we eindelijk eens de balans opmaken en snappen dat bijna geen enkele maatregel werkt, hoe goed deze ook bedoeld is. Een coronapas al helemaal niet. Het enige wat wél werkt:

- ventilatie

- vroegtijdige medicatie

- thuisblijven bij ziekte

Het blijft een vreemde gewaarwording dat miljoenen mensen in een soort van hypnose zitten die gecreëerd is door een beperkt groepje corrupte politici gestuurd door een kleine groep van de elite die enkel is zijn op financieel eigenbelang. Het feit dat veel van de "complottheorieën" realiteit worden, komt omdat het geen theorieën zijn maar plannen. Deze plannen gaan helaas zo ver dat mensen het niet kunnen geloven en daarom wordt het in eerste instantie steeds weggezet als "complot of lulkoek." Wanneer ze, zoals nu, allemaal bewaarheid worden zijn we massaal al zo gekneed dat we het gewoon slikken als zoete broodjes. Wanneer gaan we collectief weer nadenken? Het gaat hier om onze toekomst. De haan kraaide driemaal en de boer, die ploegde voort. Zolang de overgrote meerderheid van de Vlamingen niet beseffen wat er momenteel speelt zal ik wekelijks blijven schrijven. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel...

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met drie quotes van drie kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs:

Tien jaar geleden dacht ik dat de democratische rechtsstaat en de mensenrechten heel lang zouden overleven. Nu ben ik daar minder zeker van, door het groeiende succes van het 'efficiënte' Chinese model en de toenemende vermenging van recht en moraal.

Professor Hendrik Vuye:

Journalisten vereenzelvigen zich best niet te veel met deze Nobelprijswinnaars… die in andere omstandigheden werken en niet voor door de staat gesubsidieerde mediagiganten… Het is zo’n beetje alsof ik me zou vereenzelvigen met professor Indiana Jones… 😋

Professor Zeger Debyser (viroloog KU Leuven):

Colruyt zonder mondmasker, voelt toch aan als een bevrijding :)

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.