Reflecties

Vanaf heden is burgerlijke ongehoorzaamheid een morele plicht.

Wekelijkse update Corona.

31/10/2021

Historisch gezien kwamen de meest verschrikkelijke dingen, zoals oorlogen, genocide en slavernij, niet voort uit ongehoorzaamheid maar uit gehoorzaamheid. Het is helaas stilaan zeer duidelijk geworden dat we de huidige “pandemie” enkel achter ons zullen kunnen laten door niet meer gehoorzaam te zijn. Het valt niet meer te ontkennen, helaas niet enkel in België, dat bepaalde politici niet zullen stoppen vooraleer we overal onze digitale vingerafdruk moeten achterlaten vooraleer we toegang krijgen tot bepaalde plaatsen. ‘Big Brother’ wil constant weten waar we zijn en wat we doen. Je kunt schadelijke concepten vrij makkelijk herkennen omdat ze allemaal één ding gemeen hebben: ze werken scheidend. Het is dan ook zeer duidelijk dat de coronapas met de bijhorende QR-code iets zeer schadelijks is waar we zo spoedig mogelijk van dienen af te geraken. Emeritus hoogleraar Mensenrechten Cees Hamelin zei het onlangs nog zeer goed: ”Je moet toch wel ernstig in de war zijn, geen historisch besef hebben en geen gevoel voor maatschappelijke discriminatie hebben, als je het tonen van een gezondheidsbewijs niet als beperking van je vrijheid, niet als aanslag op je persoonlijke levenssfeer, en niet als discriminatie ervaart.” Om van deze gruwel verlost te worden is er dringend actie nodig en via deze weg hoop ik zoveel mogelijk mensen te overtuigen om vanaf morgen te starten met het tonen van geweldloze weerbaarheid. Geweldloze weerbaarheid is het oplossen van conflicten zonder geweld te gebruiken of daarmee te dreigen. Mahatma Gandhi is het icoon van dit geweldloos verzet. Hij leidde, bij mijn weten, dan ook de eerste massale campagnes van geweldloos verzet uit de geschiedenis. Hij was zijn hele leven tegen gewelddadig verzet. Burgerlijke ongehoorzaamheid vond hij wel een goed middel om te protesteren tegen discriminatie. Burgerlijke ongehoorzaamheid is de symbolische, niet-gewelddadige overtreding van de wet als protest tegen onrecht. Toen de Transvaalse overheid in 1909 bepaalde dat alle Indiërs zich moesten inschrijven en hun vingerafdrukken moesten afgeven, riep Gandhi zijn volgelingen op het bevel te negeren. Dit werd een groot succes. In navolging hiervan moeten wij vanaf nu ook weigeren om onze digitale vingerafdruk, de QR-code, af te geven. Ook mensen die vandaag wel over een geldige QR-code beschikken zouden aan deze oproep gehoor moeten geven want deze doos van Pandora moet uiterst snel terug gesloten worden of we raken er nooit meer van af. Weigeren mee te doen aan dit idiote systeem is helaas de enige oplossing geworden. Ik kom hier nog op terug iets later in deze uiteenzetting.

Vooreerst moet ik echter deze week beginnen met een ‘mea culpa’. Voor de eerste keer sinds een jaar is er een voorspelling van mij niet uitgekomen. In juni had ik voorspeld dat er op 29 oktober 2021 evenveel mensen op onze intensieve zorgen gingen liggen als vorig jaar. Dit was niet het geval en ik geef dan ook graag toe dat ik het (gelukkig) eens niet bij het rechte eind had. Ik vermoed dat dit vooral ook te maken heeft met het bijzonder goede weer van de afgelopen weken. Hopelijk blijft de huidige trend behouden en krijgen we niet alsnog weldra de normale herfstpiek zoals de afgelopen jaren.

Helaas lijkt het er op dat onze politici en staatsvirologen er wel van uit lijken te gaan dat mijn voorspelling is uitgekomen want ze vonden het, zoals we hadden verwacht, wel nodig om een “noodtoestand” af te kondigen en onze vrijheden opnieuw te beknotten. Zoals verschillende mensen al maanden trachten uit te leggen gaat dit dan ook totaal niet meer over een virus maar over controle. Misschien opnieuw enkele cijfers om dit aan te tonen. Vooreerst weten we sinds deze week dat meer dan 70% van de mensen die in Vlaanderen met Corona op IC zijn opgenomen volledig gevaccineerd is. De overige 30% heeft maar 1 prik gekregen of is niet geprikt. Hoeveel procent van de Vlamingen zouden dit beseffen? Helaas denken nog zeer veel mensen dat hun prikken zaligmakend zijn en dat het vooral “domme” niet-geprikten zijn die zeer ziek worden. Deze ballon is nu echt wel al zeer lang doorprikt. Onze mainstream media doet er echter helaas alles aan om de bevolking overtuigd te laten van het feit dat de prikken fantastisch zijn. Ze worden dan ook rijkelijk betaald om deze onzin te blijven verkondigen. Maar goed, verder naar de cijfers want deze zijn nodig om steeds meer ballonnen te doorprikken. Op 1 oktober 2021 lagen er 114 covid patiënten aan de ventilator. De mondmaskers mochten af. Op 28 oktober 2021, wanneer de noodtoestand werd afgekondigd, lagen er 115 patiënten aan de ventilator. Mis ik iets? Vorig jaar op 26 oktober 2020 werden er in België net geen 50.000 testen uitgevoerd en waren er 19.875 besmettingen. Dit jaar op 26 oktober 2021 werden er bijna dubbel zoveel testen uitgevoerd, met name 90.881 en waren er amper 3.810 besmettingen. Mis ik iets? De situatie in Brussel is zo kritiek dat het aantal IC-patiënten in het UZ afnam van 8 naar 7 sinds vorige week. Toch was er in de media paniek alom. Mis ik iets? Misschien ligt het aan mijn dyscalculie maar ik mis precies toch iets wanneer ik op zoek ga naar cijfers van een epidemiologische noodtoestand?

Helaas is er net als vorig jaar opnieuw een totaal gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Op 30 november 2020 werden de winkels gesloten want “de blok moest er op”. Nadien werd krampachtig toegegeven dat dit totaal niet gestoeld was op enige wetenschappelijke logica. Erika Vlieghe liet toen echter weten dat we ‘vooral niet moesten neuten’. Helaas deden ze het deze week opnieuw door het CST in Vlaanderen in te voeren vanaf 1 november 2021 in de Horeca en in fitness-zaken. Zowel Steven Van Gucht als Marc Van Ranst hebben deze week toegegeven dat er totaal geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze schijnveilige en ronduit discriminerende pas. Ze lieten weten dat het een signaal is naar de bevolking opdat iedereen zou snappen dat ze zich moeten laten prikken. Dat er mensen zijn die meer antistoffen in hun bloed hebben na het doormaken van Corona dan dat je ooit kan krijgen met prikken willen ze nog steeds niet inzien en aanvaarden. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit nochtans. Deze mensen, waar ik overigens ook bij hoor, mogen echter vooral geen coronapas krijgen want anders kunnen ze weldra niet iedereen elke 6 maanden prikken. Deze week kwam er in de media dat de Hoge Gezondheidsraad (HGR) geen wetenschappelijke ondersteuning ziet voor een algemene boosterprik voor iedereen onder de 65 jaar. De Raad ziet wel heil in een boostervaccin voor het zorgpersoneel, om uitval van het personeel zo veel mogelijk te voorkomen. Voor mij hebben ze bij deze ook definitief hun geloofwaardigheid verloren en is het nu duidelijk dat ze gewoon de boodschap brengen dewelke van hen verwacht wordt. Als we hun redenering volgen is het virus ondertussen zo slim dat het een onderscheid kan maken tussen het beroep dat iemand uitoefent. Jammer dat de politiek echt blijft geloven dat wij allemaal gatachterlijk zijn. Ik zal ook deze week even Nostradamus spelen. Nog voor het einde van het 2021 zal de Hoge Gezondheidsraad adviseren dat we allemaal voor de derde prik moeten passeren. Iedereen zal al gepasseerd zijn voor het einde van maart 2022 en vanaf april 2022 beginnen we in België met boosterprik nummer 4. Deze 4de prik zal volgens Pierre Van Damme vermoedelijk voor enkele jaren veiligheid geven. Onze federale regering heeft deze 4de prik voor alle Belgen overigens al besteld bij Pfizer. Tegen oktober volgend jaar beginnen we dan met de 5de prik. Tegen dan zal de coronapas ook maar een geldigheidsduur hebben van 6 maanden. Premier De Croo komt klaar bij deze voor hem zeer bevredigende gedachte.

Kritische mensen die al enkele maanden snappen dat we massaal gemanipuleerd worden door onze staatsvirologen lezen al maanden enorm veel wetenschappelijke studies. Hierdoor wisten wij al bijna een jaar dat de maatregelen om dit virus in te dijken meer nadelen dan voordelen hadden. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat mondmaskers enkel nuttig zijn om de angst hoog te houden maar dat ze geen enkele besmetting voorkomen. Om deze reden worden ze bijvoorbeeld niet meer gebruikt in Scandinavische landen en zijn ze al meer dan een jaar verboden op scholen in Zweden omdat ze daar al lang begrepen hebben dat deze enorm schadelijk zijn voor jongeren wanneer zij deze godganse dagen moeten dragen. Ook wisten wij al zeer lang dat de prikken geen invloed hebben op de besmettelijkheid en wisten we ook dat deze prikken maar beperkte tijd werkzaam waren. Als wij mensen uit onze omgeving wilden overtuigen met deze studies werd dit echter steevast weggelachen als ‘fake news’. Enkel de woorden van onze staatsvirologen waren blijkbaar nog ‘wetenschap’. Zij werden als het ware de priesters van het nieuwe geloof en aan hun woorden mocht niet worden getwijfeld. Zelfs als keer op keer bleek dat ze fout waren mocht dit niet gezegd worden want dit werd aanzien als heiligschennis. Om deze reden was ik zo blij dat ik deze week in het Nieuwsblad een artikel las dat zich eindelijk ook eens baseerde op zo een studie en niet langer op de steeds foutieve informatie van één van onze staatsvirologen. Ik citeer even letterlijk uit het artikel: “Een nieuwe studie, gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet, heeft onderzoek gedaan naar de besmettelijkheid van gevaccineerden en de dalende bescherming van de vaccins. “Dit is slecht nieuws als je vertrok vanuit het scenario dat we corona gingen temmen en de wereld uit gingen helpen”, zegt vaccinoloog Geert-Leroux Roels (UGent).” Het valt mij bovendien ook op dat steeds meer correcte informatie lijkt te komen uit de UGent en zeker ook van deze vaccinoloog Roels. Een zeer goede evolutie dat de pers op zoek gaat naar andere wetenschappers. Zouden ze eindelijk stilaan begrepen hebben dat Pierre Van Damme gewoon een lobbyist is voor Pfizer en Moderna? Laten we hopen dat deze positieve trend zich verder zet.

Een andere positieve trend is dat onze media eindelijk ook arts en epidemioloog Luc Bonneux terug heeft ontdekt. Sinds het begin van deze “pandemie” zei hij ook vaak heel interessante zaken en haalde hij ook al verschillende keren ongemeen hard uit naar onze staatsvirologen en politici. Deze week deed hij een zeer terechte oproep om eindelijk te stoppen met het obsessief testen van kinderen. “Het is ongehoord dat kinderen de last dragen van de problemen van volwassenen. Ik vrees dat de Zweden gelijk hebben wanneer ze dit kindermishandeling noemen,” zegt Bonneux nog. “Dat zou ook het oordeel zijn van leidinggevende virologen en epidemiologen in Scandinavië.” Ik hoop dat ze deze man dan ook nog vaak aan het woord laten de volgende weken en maanden. Vooral voor onze kinderen is dit zeer belangrijk. De kindermishandeling door het massale testen en de mondmaskers moeten dan ook snel stoppen.

Het grootste drama deze week was opnieuw C-Commissaris Pedro Facon (Open Vld). Al verschillende keren de laatste maanden hebben we moeten merken dat hij enerzijds niet al te briljant is en anderzijds ook gewoon met de regelmaat van de klok uitspraken doet die totaal niet door de beugel kunnen. Het wordt echt tijd dat de regering ingrijpt want deze man moet, denk ik, tegen zichzelf worden beschermd. Deze week verklaarde hij in het VTM nieuws dat het gevangenzetten van ongeprikten een interessant verhaal is en dat we moeten nadenken over onbetaalbare boetes voor deze mensen. Hier moet "intellectueel over nagedacht worden" zei dit lid van de partij die "de vrijheid van het individu centraal stelt". Wanneer hij op sociale media met zijn schandelijke uitspraken werd geconfronteerd zei hij simpelweg dat hij deze woorden nooit had gezegd. Ik vraag me echt af wat deze man slikt of snuift. Ik weet wel dat ik deze woorden niet zomaar wil laten passeren en deze week wil ik met enkele gelijkgestemden bekijken of we hem zullen aanklagen voor deze schandelijke uitlatingen. Deze zijn in mijn ogen, gezien zijn functie, crimineel.

Helaas passen de uitlatingen van de C-Commissaris in het narratief dat onze regering graag gebruikt. Het is bijzonder gemakkelijk om iemand anders, in dit geval de niet-geprikten, de schuld te geven. Dit is de helaas veel beproefde strategie van ‘verdeel en heers’. Wanneer gaan mensen inzien dat het framen van ongevaccineerden een afleidingsmanoeuvre is voor het falend overheidsbeleid? Mensen die tegen een hele reeks ziektes gevaccineerd zijn 'antivaxxers' noemen omdat ze een probleem hebben met specifieke experimentele vaccins tegen een specifiek virus, wijst op een onvermogen om logisch na te denken of getuigt van een diep zittende intellectuele oneerlijkheid. Mensen die zich hieraan bezondigen zijn dus niet al te intelligent. Hou hier rekening mee wanneer iemand u dus tracht belachelijk te maken. Hij of zij kan er vermoedelijk niet aan doen.

De corornapas is samen met het mondmasker de meest idiote en onwetenschappelijke maatregel. Helaas werden net deze 2 maatregelen deze week opnieuw boven gehaald. Vooral de CST is voor mij het ultieme bewijs dat het echt niet om dit virus gaat. Zowel de politici als de staatsvirologen hebben deze week toegegeven dat het puur een middel is om niet-geprikten te pesten en hen te overtuigen om zich toch te laten prikken. Gelukkig gaat deze dwaze maatregel heel snel in hun gezicht ontploffen. Dat was deze week al duidelijk overigens. Aan de kust belooft het traditioneel een succesvol verlengd weekend te worden. Alleen: dat was buiten de aangekondigde coronapas gerekend. Hoteliers zien al heel wat annulaties binnenkomen. In bepaalde badsteden liet men al weten dat tot 40% van de boekingen geannuleerd zijn. Het gaat dus duidelijk niet alleen over niet-geprikten die hun reis annuleren. Dit is nog maar het begin. Horeca Vlaanderen heeft zichzelf gewoon in de voet geschoten met hun vraag om het CST in te voeren.

Voor mij is de maat nu echt wel vol en daarom kan ik enkel maar oproepen om over te gaan op een slimme manier van burgerlijke ongehoorzaamheid. Burgemeester Bart De Wever liet deze week al weten dat hij in Antwerpen niet ging controleren of het CST effectief wordt gebruikt. Dit is schitterend nieuws voor de Horecazaken in Antwerpen. Zij weten dus nu al dat ze niets hoeven te vrezen en kunnen zelf kiezen of ze aan deze discriminerende waanzin deelnemen. Dit moeten we de volgende weken goed begrijpen en handig op inspelen en niet enkel in Antwerpen maar over heel Vlaanderen. Ik heb deze week wat rond gebeld naar bevriende restaurant- en café-uitbaters en ze lieten mij allemaal, zonder uitzondering, weten dat ik vanaf maandag uiteraard nog welkom ben in hun etablissement. Uiteraard moet ik het niet gaan rondbazuinen want ze willen ook geen problemen als ze in een gemeente of stad wonen waar de burgemeester meer dictatoriale trekken vertoont dan de burgemeester van Antwerpen. Dus ik zou jullie willen aanraden om gewoon toch normaal op café en restaurant te blijven gaan. Vragen ze naar uw CST laat je gewoon met de glimlach weten dat je uw geld wel ergens anders gaat opdoen waar ze niet discrimineren. Heel snel zal je ook weten waar het kan en waar het niet kan. De zaken die aan de discriminatie deelnemen laat je vanaf nu dan gewoon altijd links liggen, ook na deze crisis. We gaan ook snel weten welke burgemeesters de horeca uit hun gemeente of stad niet gunstig genegen zijn. De horecazaken een gemeente verder zullen er dan maar wel bij varen. Dit proces gaat even duren maar als we het slim aanpakken kunnen ze deze schijnveilige waanzin niet lang volhouden.

Ik ben Bart De Wever dus zeer dankbaar dat hij deze mooie voorzet tot burgerlijke ongehoorzaamheid heeft gegeven en ik stel voor dat we zijn wijze raad massaal gaan opvolgen. Langs de andere kant vind ik de voorzitter van de grootste Vlaamse partij echter ook wel zeer hypocriet want zijn partij heeft vrijdag in het Vlaams Parlement unaniem het gebruik van deze coronapas mee goedgekeurd. We moeten dus vaststellen dat hij niet bepaald rechtlijnig is en dat is zeer jammer. In zijn partij rommelt het gelukkig steeds meer omdat veel N-VA mandatarissen ondertussen ook wel begrepen hebben hoe de vork in de steel zit. De druk op de partijtop wordt dan ook elke week groter en ik ben er dan ook eigenlijk wel vrij gerust in dat Bart De Wever één van de volgende weken zal moeten plooien en zijn staart zal intrekken. Hoe langer dit duurt hoe meer schade het aan zijn partij zal berokkenen. Van mijn part mag hij het dus nog wel even volhouden.

Ook bij de niet zo liberale Open Vld begint het verzet overigens steeds groter te worden. Deze partij heeft immers nog een heel aantal burgemeesters die wel liberaal zijn en dicht genoeg bij de mensen staan om te beseffen dat het nu stilaan echt wel genoeg is geweest. Er zijn inderdaad veel mensen die nu smeken om mondmaskers en maatregelen maar dit is niet langer een meerderheid van de mensen zoals dit vorig jaar wel het geval was. De meerderheid van de mensen wil nu gewoon terug normaal kunnen leven zoals begin dit jaar werd beloofd door de politiek als 60 à 70% van de Vlamingen geprikt gingen zijn. Nu dat meer dan 90% geprikt is hadden we dus zeker vrij moeten zijn is de redenering die steeds meer mensen er op nahouden. Als het nu niet kan zullen we nooit meer vrij zijn en dit besef is er dus bij steeds meer burgers en zij laten dit dan ook weten aan hun respectievelijke burgemeesters en schepenen. Ik heb dan ook enorm veel berichten van deze (en andere) lokale politici gekregen de laatste dagen omdat ze eindelijk ook begrijpen dat hun premier hen eigenlijk in hun gezicht uitlacht. Bovendien komt, door de afgekondigde maatregelen, al het werk op het bord van deze burgemeesters. Zij moeten het handhaven. Zij moeten op het gemeentehuis alle oudere mensen opvangen die niet weten hoe ze de CST-app op hun smartphone moeten downloaden. Zij moeten de mensen verder helpen die hun pincode van hun ID-kaart zijn vergeten. Al deze problemen komen niet in de media maar gelukkig ken ik binnen de politiek nog genoeg mensen die me laten weten dat de burgemeesters het meer dan beu zijn en dat ze dit ook zeer duidelijk aan hun partijtop hebben laten weten. De boel staat dus echt wel op instorten, veel sneller dan we nu beseffen.

U kan bovenstaand proces bovendien helpen versnellen door zelf uw burgemeester en schepenen aan te schrijven en duidelijk te maken dat u dit alles zeer fout vindt. Hoe meer reacties zij van hun kiezers ontvangen hoe sneller zij effectief actie zullen ondernemen want zij willen graag herverkozen raken binnen 3 jaar. Hoe meer geloofwaardigheid hun moederpartij verliest hoe moeilijker het voor hen wordt.

Zelf heb ik alvast besloten dat ik mij de volgende weken en maanden niet zal laten testen om aan een event te kunnen deelnemen. Als ik word uitgenodigd zal ik dit ook laten weten en zal de organisator van mij steeds een persoonlijk bericht ontvangen waar ik uitleg dat ik mij verzet tegen deze discriminatie en dat deze bovendien niet gebaseerd is op wetenschap. Ik vind echter dat u zich zeker niet slecht moet voelen als u er voor kiest om dit wel te doen. Ik besef immers zeer goed hoe moeilijk het is om bepaalde zaken niet te mogen doen. Schaam u dus zeker niet als u zich voor een bepaald event wil laten testen om alsnog te kunnen deelnemen. U moet steeds doen waar u zich goed bij voelt. Volg gewoon uw hart en trek u niets aan van wat anderen ervan denken.

Ik zou deze week ook graag nog eens terugkomen op de moedige Europarlementsleden die ik reeds vorige week had vernoemd. Deze week volgde er immers opnieuw een persconferentie en deze week gingen ze zelfs nog een stap verder. Ze hekelden het feit dat zelfs zij, als parlementsleden, geen toegang kregen tot de contracten die de Europese Unie met de vaccin-leveranciers hadden bedongen. Ze lieten weten dat ze de volgende dagen en weken enorm hard gaan werken om de waarheid naar buiten te brengen en ze ook het nodige gaan doen om de niet-wetenschappelijke coronopassen een halt toe te roepen. Ik kan jullie opnieuw enkel aanraden om hun persconferentie integraal te bekijken en deze te delen met jullie omgeving. Zelf ga ik volgende week trachten contact te zoeken met deze parlementsleden om hen te helpen waar ik kan. Ik geloof immers echt dat dit de gamechanger is die we nodig hebben.

Vaak kreeg ik de laatste weken het verwijt dat ik altijd kritiek heb en nooit zelf met oplossingen kom. Vandaag wou ik daar toch nog even op reageren. Al bijna een jaar herhaal ik dezelfde boodschap en wil dit graag nog eens doen. Er zijn maar 3 maatregelen die we al heel lang hadden moeten implementeren:

- Ventilatie

- Thuis blijven bij symptomen

- IC-capaciteit opschalen & meer verpleegkundigen

Alle andere maatregelen werken niet. Toen niet. Nu niet. Nooit niet.

De grootste bedreiging voor de volksgezondheid is bovendien niet een virus maar een verzwakt immuunsysteem. Het versterken van het immuunsysteem houdt virussen, schimmels en bacteriën in toom en voorkomt chronische ziekten waardoor minder zorg nodig is. De meeste maatregelen van het afgelopen anderhalf jaar waren helaas zeer nefast voor ons immuunsysteem. Ik hoop dan ook dat onze staatsvirologen dit nu echt wel eens gaan snappen.

Moest de huidige generatie politici en experts aan het roer gestaan hebben toen in de jaren ‘80 aids een ding was, zou seks verboden zijn, droegen mannen verplicht altijd en overal een condoom en mocht u niet samen slapen. Gelukkig bestond er toen nog iets als gezond verstand. Hopelijk komt dat nu spoedig terug want het ontbreken hiervan mag stilaan gaan stoppen.

Vandaag zou ik (bijna) willen eindigen met een oproep aan onze premier:

Beste Alexander,

U bent deze week op de Klimaatconferentie van Glasgow en daar zal u vele andere staatshoofden ontmoeten. Praat u aub eens met uw collega’s van Zweden, Noorwegen en Denemarken. Daar zijn alle maatregelen al enige tijd afgeschaft. Gevolg: minder overlijdens, minder depressies, meer economisch welvaren, meer gelukkige mensen.

Alle Belgen danken u zeer.

Liberale groeten,

Steven

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met vier quotes van vier kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs:

Individuele mensenrechten inleveren ten voordele van 'groepsdenken' is een hedendaagse trend. Precies wat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, na de 'jaren dertig' en de Tweede Wereldoorlog, probeerde te vermijden.

Professor Hendrik Vuye:

Merkwaardig, een minister die verklaart dat hij “het een en ander” weet over de vaccinatie van de leden van zijn partij…

Hoe weet hij dat? Dat zijn medische gegevens… Worden medische gegevens bewaard volgens partijvoorkeur tegenwoordig? Of is dit gewoon theater?

Professor Bert De Munck:

Terwijl de pandemie aan haar laatste stuiptrekking bezig is, is onze maatschappij naar de 19de eeuw afgegleden, waar niemand iets begreep van virussen, beschaafde mensen schrik hadden van het besmettelijke lichaam van onbeschaafden, en kost wat kost moest worden gedisciplineerd.

Professor Bert Blocken:

Onbekend is onbemind. Veel vd experten die altijd aan woord komen hebben geen grondige kennis v ventilatie en luchtreiniging dus vermelden ze het niet tot nauwelijks... spijtig maar zo gaat dat dus... en de meeste media doen volop mee... En de pandemie.. die deed gewoon verder...

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.