Reflecties

Open brief aan Chris Van den Abeele

Beste Chris,

Met veel spijt las ik in uw open brief dat u kanker heeft. Het klinkt vast cliché maar ik wil u van harte veel beterschap toewensen. Hoewel we na anderhalf jaar coronadramatiek geneigd zijn anders te denken, heeft het virus er jammer genoeg niet voor gezorgd dat andere ziekten niet meer bestaan. Bij deze hoop ik voor u dus op de allerbeste afloop.

Ik las ook dat u de ‘groep vaccinweigeraars’ verantwoordelijk acht voor het feit dat uw behandeling moet worden uitgesteld wegens hun oververtegenwoordiging op de dienst intensieve zorgen. Of tenminste, ik las uw vraag of ze dit wel beseffen. Fijn dat u het in vraagvorm doet. Dat maakt het toch ietsie pietsie minder polariserend qua ondertoon.

Als het mag zou ik u ook graag enkele vragen stellen. Ik hoef geen antwoord te krijgen, het feit dat u er even over wil nadenken zou me al plezier doen.

Kunt u mij zeggen of het ‘de vaccinweigeraars’ of enige andere bevolkingsgroep is die gevraagd heeft om covidpatiënten voorrang te geven en dus uw behandeling uit te stellen? Of is het de regering die dit beslist?

Kunt u mij zeggen welke inspanningen de regering tijdens deze pandemie al heeft gedaan om de zorg te versterken zodat uw behandeling, ook tijdens de intussen vierde golf, sneller zou kunnen uitgevoerd worden?

Stelt u de vraag naar verantwoordelijkheidszin ook aan mensen die elke dag de keuze maken ongezond te eten, te veel alcohol te drinken, te gevaarlijk of net te weinig te sporten waardoor ze niet alleen tijdens de coronagolven maar het hele jaar door druk leggen op de zorg zodat behandelingen van minder fortuinlijke mensen moeten uitgesteld worden? Of vindt u uw vraag enkel legitiem voor mensen die een andere prikkeuze maken?

Heeft u als integer journalist al eens nagedacht of er nog andere factoren kunnen zijn behalve de vaccinatiestatus die maken dat mensen met corona op IC terechtkomen? Zonder exhaustief te zijn geef ik een paar mogelijkheden: onderliggende aandoeningen, verhoogde BMI of vitaminen- en mineralenstatus.

Heeft u of een collega al eens nagegaan hoe het gesteld is in landen waar minder gevaccineerd werd (bijvoorbeeld Zweden) en in landen waar meer gevaccineerd werd (bijvoorbeeld Gibraltar)? En indien ja, waarom horen we daar dan niets over?

Beseft u dat u deel uitmaakt van een groep, de mainstream media genaamd, die de laatste maanden in het hele coronaverhaal maar twee ‘soorten’ mensen ziet, de geprikten en de niet-geprikten? Beseft u hoe u en uw collega’s hierdoor de polarisering en haat in de maatschappij hebben geïnitieerd en tot op de dag van vandaag, ook met uw open brief, aanwakkeren?

Gelooft u oprecht dat deze vormen van psychologische oorlogsvoering zullen leiden tot een hogere vaccinatiegraad? Of tot meer solidariteit om het virus ‘te verslaan’?

Wat denkt u dat het effect is van uw brief op iemand die een driedubbel olifantenvel heeft moeten kweken om aan de steeds toenemende druk te weerstaan? Zou het kunnen dat uw boodschap gewoon van dat vel afglijdt? En hoe zou dat komen denkt u?

Kwam het idee van die open brief van uzelf? Of van uw baas? Of van uw bezorgde collega’s die uw brief zo massaal delen?

Kunt u zichzelf recht in de spiegel kijken en zeggen ‘dit coronaverhaal klopt nog steeds’?

 

Met vriendelijke groeten

Iemand die u een vaccinweigeraar noemt

Link naar het artikel

Kankeroperatie Chris Van den Abeele pas in januari: "Vaccinweigeraar, besef dat mijn ingreep over leven of dood gaat" | VRT NWS: nieuws

Kristien Luyckx