Onderschept

Belangrijke oproep van Viruswaanzin!

Belangrijke mededeling! - Pandemiewet

Op 28 oktober 2021 hebben een aantal parlementsleden van de meerderheid onder leiding van Dhr. Servais Verherstraeten een wetsvoorstel ingediend dat bedoeld is om de "epidemische noodsituatie" goed te keuren. De pandemiewet vereist immers dat binnen de 2 weken nadat de regering de epidemische noodtoestand heeft afgekondigd, het parlement deze toestand moet goedkeuren. Op de website van viruswaanzin wordt er een oproep gedaan om een brief massaal naar onze parlementsleden te sturen. Via deze weg willen wij jullie vragen om aan deze belangrijke oproep gevolg te geven.

Het wetsontwerp zal bij hoogdringendheid worden behandeld in de komende dagen in het parlement.

Als het parlement deze wet NIET goedkeurt, dan vervalt de epidemische noodtoestand. Het is dus een zaak om in de komende dagen er zoveel mogelijk parlementsleden ervan te overtuigen om de wet niet goed te keuren. Ik roep u allemaal om op daar onmiddellijk massaal werk van te maken. Overtuig de parlementsleden die u kent of waar u dichtbij staat om de bevolking niet in de apartheid en de dwingelandij te duwen!

De regering vindt dat de noodsituatie moet worden uitgeroepen op grond van een wiskundig model. Een model dat voorspelt dat de tweede helft van november het aantal ziekenhuisopnames het grootst zal zijn met een belasting van de intensieve zorg tussen 400 en 500 patiënten. Dat zou volgens de regering de zorg "onder druk zetten".

Lees hier het ganse artikel en de instructies om de open brief te versturen!