Reflecties

Gesprek met een Multi-V*.

Beste allen,

graag willen we jullie getuige laten zijn van een gesprek dat een van ons onlangs voerde met een Multi-V, een term die we neigen te gebruiken voor mensen die zich herhaalde malen hebben laten inenten met de gentherapie tegen COVID-19 (1).

Ze stelde het zonder verpinken: “donderdag kan ik wellicht niet naar die vergadering komen want de woensdag krijg ik mijn booster.”

Ik was verbijsterd, vooral gezien haar jonge leeftijd en polste voorzichtig: “hoezo, je bent amper 30 jaar, dan weet je toch dat het niet wordt aanbevolen voor jou?” (2)

Zij was op haar beurt wat verwonderd van mijn reactie: “euh, ja, ik heb daar iets van opgevangen, maar mijn vriend werkt in de zorg en had een uitnodiging ontvangen voor komende woensdag en dan dacht ik dat ik het best maar meteen ook liet doen.”

“Maar heb je dan nog niet gehoord van de nevenwerkingen, vooral…” Ze onderbrak me ietwat verveeld: “ja natuurlijk, vorige keer had ik wat griepachtige symptomen dus de kans zit er dik in dat ik dat opnieuw zal hebben. Daarom juist dat ik net zei dat ik er donderdag misschien niet zal bij zijn”.

“Nee, nee, ik heb het over cardiovasculaire nevenwerkingen, en andere zeer ernstige nevenwerkingen.”

“Hoezo, daar weet ik niks van. De vaccins zijn toch doeltreffend en veilig?”

“Ja, dat probeert men je wijs te maken. Maar een zeer degelijke studie in het tijdschrift Vaccine die al dateert van 2022 spreekt van 1,2 ernstige nevenwerkingen per 1000 ingeënte personen (3). Om dat even in perspectief te plaatsen: bij mensen van jouw leeftijd moet men ongeveer 35.000 personen inenten om één ziekenhuisopname voor COVID te vermijden. Dat blijkt uit gegevens uit het VK (4). Maar bij die 35.000 zullen er als gevolg wel degelijk zo’n 40 ernstige risico’s optreden. (5) De risico’s die je aangaat zijn dus 40 maal groter dan de baten.”

Ik zag ze twijfelen. “Kijk, ik bekijk het met mijn vriend. Bedankt alleszins.” En weg was ze, als een dief in de nacht.

Donderdag zag ik haar opnieuw. Toegegeven, ze had geen griepachtige symptomen.

Ik polste deze keer voorzichtig: “En, heb je het laten doen?”.

Ze antwoordde haastig: “Ja, ik heb het met mijn vriend besproken en we hebben het toch laten doen. Voor de herd immunity.”

Ik geloofde mijn oren niet. “Maar je weet toch dat die vaccins nagenoeg niet beschermen tegen besmetting en dus ook niet tegen transmissie van het virus? De WHO zelf heeft dat moeten toegeven.” (6)

“Oh, dat wist ik niet. Maar ja, baat het niet schaadt het niet. Die nevenwerkingen op het hart zouden overigens maar van tijdelijke aard zijn en voorbij gaan.”

“Tja, dat ‘voorbij gaan’ kan je soms wel erg letterlijk nemen. De officiële bijsluiter van het meest gebruikte mRNA vaccin meldt sinds kort dat de nevenwerkingen fataal kunnen zijn”. (7)

Ze was zichtbaar verrast maar trachtte zich uit de nesten te werken met een kwinkslag: “Ach, ik leef toch nog.”.

“Nee, je leeft niet, je wordt geleefd.”

Einde gesprek.

Epiloog: er komen steeds meer cijfers naar buiten omtrent de nevenwerkingen van de COVID-inentingen, niet alleen op korte maar ook op langere termijn. En die nevenwerkingen zijn verre van onschuldig. Fraiman en collega’s spreken van één ernstige nevenwerking per 1000 ingeënte personen op korte termijn. (3) Bardoch en collega’s hebben al in 2022 berekend dat voor elke door inenting vermeden COVID-hospitalisatie bij jongeren er ongeveer 18.5 ernstige nevenwerkingen optreden en 1430 tot 4626 abrupte stopzettingen van dagelijkse activiteiten. (8) Voorlopig hoogtepunt in de toenemende inzichten omtrent de risico’s van de inentingen is de verplichte vermelding in de officiële bijsluiter, dat de nevenwerkingen wel degelijk fataal kunnen zijn. (7)

Zij die van in 2021 kritisch keken naar de mRNA inentingen en vooral wezen op de grote onzekerheden die er bestonden omtrent hun veiligheid, en het belang om de risico’s en de baten af te wegen, werden door sommige ‘experten’ en in de media afgedaan als anti-vaxxers, zelfs als onbekwaam. Wordt het geen tijd dat deze die zich schuldig maakten aan dergelijke verkettering tot bezinning komen en zich openlijk verontschuldigen?

Factor-V

BRONNEN EN TOELICHTINGEN

(1)   Banoun H. mRNA: Vaccine or Gene Therapy? The Safety Regulatory Issues. Int J Mol Sci. 2023 Jun 22;24(13):10514.

(2)   Hoge gezondheidsraad https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealththemefile/20230927hgr-9766covid-19vaccinatie2023-2024vweb0.pdf

(3)   Fraiman J, Erviti J, Jones M, Greenland S, Whelan P, Kaplan RM, Doshi P. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022 Sep 22;40(40):5798-5805

(4)   https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-autumn-2023-vaccination-programme-jcvi-advice-26-may-2023/appendix-1-ukhsa-report-estimating-the-number-needed-to-vaccinate-to-prevent-covid-19-hospitalisation-for-booster-vaccination-in-autumn-2023-in-engla  

(5)   1,2 x 35 = 42

(6)   https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines : “COVID-19 vaccines are most effective against severe disease and death but have limited impact against reducing symptomatic illness and transmission.”

(7)   https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#product-information-section Zie pagina 4 en ook verderop.

(8)   Bardosh K, Krug A, Jamrozik E, et al. COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities. J Med Ethics 2022