Brief van Factor V

Wanneer wordt dit discriminerende CST in al haar verschijningsvormen afgeschaft?

Beste politici,

Voor diegenen onder jullie die ons nog niet kennen, laat ons toe Factor V eerst Voor te stellen.

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Verbinding als fundament van de samenleving.

Factor V is een groep mensen met allerlei achtergronden en allerlei opleidingen, mensen van allerlei leeftijden, met allerlei politieke en religieuze overtuigingen, mensen van allerlei origine, ’gevaccineerd‘ tegen SARS-COV-2 of niet, al dan niet professioneel nog actief.
Kortom, Factor V is een goede weergave van de Belgische bevolking.

We stellen elke week een ‘Vraag van de week’ over berichten, uitspraken of beslissingen die onze aandacht hebben getrokken die we al dan niet publiceren op social media.

Deze week komen we terug op het Covid Safe Ticket, het beruchte of befaamde CST dat in het leven werd geroepen als een van de instrumenten om de epidemie te bestrijden.

Voortschrijdend inzicht leert ons dat dit CST geenszins de vierde golf heeft kunnen tegenhouden. Het stond in de zomer van 2021 reeds als een paal boven water dat de vaccins weinig of geen bescherming zouden bieden tegen de overdracht van het virus. Tegen de Omikron variant zijn ze zelfs nog zwakker. Toch hanteert u nog steeds dit CST als toegangsbewijs tot het sociale leven. Jullie collega Bart De Wever gaf al in december 2021 openlijk toe dat het CST een brandversneller was en recent bevestigde hij  dat het enkel in het leven geroepen werd om de niet-gevaccineerden te overhalen toch de prik te nemen. We zijn erg verheugd dat deze discriminerende achterliggende reden eindelijk openbaar wordt gemaakt.

Vorige week hebben we een petitie gelanceerd ter onmiddellijke afschaffing van het CST in al zijn mogelijke Verschijningsvormen. Reeds 30.000 (dertigduizend!!!!) mensen hebben deze petitie al ondertekend.

Onze Vraag Van deze week klinkt dan ook erg krachtig en luid:
Wanneer wordt dit discriminerende CST in al haar verschijningsvormen afgeschaft?’

Laat ons duidelijk zijn; wij kijken niet uit naar een afschaffing bij ‘code geel’; wij Vragen een onmiddellijke en definitieve afschaffing van elke maatregel die een toegang reguleert op basis van een medische hoedanigheid.

Beste politici, het is nooit te laat om toe te geven dat de invoering van het CST een grote misstap was. We hopen dat jullie, als onze politieke leiders, de moed hebben om deze maatregel dan ook in al haar hoedanigheden meteen en definitief af te schaffen.

Verbindende groet,

Factor V