Brief van Factor V

Vraag van de week aan de cultuursector.

31 december 2021

Beste cultuursector,

Misschien kent u ons al, maar laat ons toe Factor V nog even voor te stellen.

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Verbinding als fundament van de samenleving.

Factor V is een groepering van mensen met allerlei achtergronden en allerlei opleidingen, mensen van allerlei leeftijden, met allerlei politieke en religieuze overtuigingen, mensen van allerlei origine, ’gevaccineerd‘ tegen SARS-CoV-2 of niet, en al dan niet professioneel nog actief.
Kortom, Factor V is een vrij goede weergave van de Belgische bevolking.

We stellen elke week een ‘Vraag van de week’ omtrent berichten, uitspraken of beslissingen die onze aandacht hebben getrokken.

Deze week ging die aandacht naar jullie protestactie van afgelopen zondag in Brussel waarbij jullie jullie ontevredenheid hebben geuit i.v.m. de sluiting van jullie sector. Een maatregel die ondertussen door de Raad van State (voorlopig) teniet werd gedaan.

Vandaar, beste cultuursector, dat we onze Vraag tot jullie richten:

“Waarom hebben jullie enkel opgeroepen om te betogen tegen een sluiting en spreken jullie zich niet uit over het feit dat de opgelegde voorwaarden om (terug) open te mogen, opnieuw controle en uitsluiting met zich meebrengen?”

De Vraag die we stellen, is gebaseerd op twee rechtsbeginselen:
de Vrijheid van toegang tot cultuur en het gebrek aan proportionaliteit van de genomen maatregelen.

De sluitingsmaatregel treft de cultuursector bijzonder hard.
Het feit dat dergelijke maatregelen überhaupt- en onverwacht genomen kunnen worden, dient gezien te worden binnen een ruimer maatschappelijk probleem, Vermits dit onzekerheid genereert in een reeds Verdeelde maatschappij.

Na Voortschrijdend inzicht kan men zich ondertussen perfect uitspreken tegen het Covid Safe Ticket, aangezien dat het geen enkele wetenschappelijke onderbouw meer heeft, het ethisch onverdedigbaar is en polarisatie met zich meebrengt.

Filosofe Hannah Arendt met haar zowel geroemde als hevig bekritiseerde ideeën over het conformisme; de 'banaliteit van het kwaad', wilde duidelijk maken op wat voor wijze overheden met 'wetten' die voor tweedeling zorgen, hun burgers kunnen beroven van hun moraliteit - waardoor zelfs de meest nietszeggende figuren in staat zijn tot daden die indruisen tegen alle wetten van de ethiek.
Conformisme genereert de volgende paradox:
"You comply because you want it to end, but it’s because of your compliance that it will never end”.
Het conformisme heeft er niet voor gezorgd dat de maatregelen afnamen. Ze namen juist toe, ad absurdum.
Cultuur- zoals Bansky het telkens zo mooi weergeeft- reveleert wat misloopt in de maatschappij en rebelleert tegen wat niet gezegd mag worden.

Of kunnen we besluiten dat jullie als sector daartegenover Machiavelli's ‘het doel heiligt de (subsidie)middelen’ hebben gezet?

Verbindende groet,

Factor V