Brief van Factor V

Vraag van de week aan Toerisme Vlaanderen.

20 januari 2021

Een vraag van de week mét succes:

Vorige week werd onze medewerking gevraagd door een sympathisant met de volgende prangende Vraag:

‘Waarom adviseert Toerisme Vlaanderen het gebruik van het CST voor een schoolbezoek aan het Fort van Breendonk?’

We gingen op onderzoek en hebben onze bevindingen gedeeld met Toerisme Vlaanderen en het Fort van Breendonk:

• Nergens staat te lezen dat voor een bezoek aan een museum of een erfgoedsite een CST vereist is. We maken hierbij graag de bemerking dat indien een museum een specifieke tentoonstelling organiseert, deze tentoonstelling onder de richtlijnen van een evenement kan vallen.

• In alle gevallen waar wel een wettelijk kader voorzien is voor het gebruik van een CST, kan dit pas gevraagd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Indien het gaat om publieke evenementen vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten, toegang tot dancings en discotheken, proef-en pilootprojecten, kan uitzonderlijk een CST gevraagd worden vanaf de leeftijd van 12 j en 2 maanden.

Mét resultaat!

Het Fort van Breendonk heeft de verplichting van het CST verwijderd op hun website, waarvoor onze welgemeende dank!