Reflecties

Is Santa Klaus een weldoener of is zijn pasjesmaatschappij het paard van Troje richting totalitarisme?

Wekelijkse update Corona.

26/12/2021

Na een jaar met veel negativiteit, leugens, woede, verdriet, stress en ongeloof wil ik tijdens deze kerstperiode even stilstaan en dankbaar zijn voor de prachtige mensen die ik in 2021 mocht leren kennen. Vrienden werden vreemden en vreemden werden vrienden. Nooit eerder heb ik zoveel mensen verloren. Ik heb echter nog meer nieuwe mensen mogen leren kennen en de band die ik met hen creëerde was eigenlijk, dat besef ik nu pas, veel sterker én inniger dan diegene die ik vroeger had met vrienden en kennissen. De mensen die er dit jaar voor me waren krijgen voor altijd een plaats in mijn hart. Stuk voor stuk kunnen ze de volgende jaren ook op mij rekenen, wat er ook gebeurt. In crisistijd leert men immers zijn vrienden kennen en leert men, helaas, ook op wie niet kan gerekend worden. Dat heeft me dit jaar vaak zeer verdrietig gemaakt maar vandaag wil ik de raad van menig katholieke geestelijken opvolgen en kerst, de geboorte van Jezus, zien als een teken van hoop en wedergeboorte voor de hele mensheid. Over de oorsprong van de viering van het feest doen verschillende verhalen de ronde. Welke daarvan historisch de juiste is, is niet duidelijk en eigenlijk ook niet heel belangrijk, maar in alle verhalen schuilt wel een overeenkomst. Namelijk de connectie met nieuw leven. Met veel overtuiging sla ik daarom een bladzijde om en begin ik, vanaf nu, aan een nieuwe fase in mijn leven en zal ik vanaf nu niet meer rouwig zijn over wie én wat ik dit jaar ben verloren.

Eigenlijk is het anno 2021 wel jammer dat we de geboorte van Jezus zo massaal vieren maar zelfs niet even stilstaan bij de omstandigheden hoe de Heiland geboren is. Kort en bondig lezen we in het Nieuwe Testament: “Zij wikkelde het kind in doeken en legde het in een kribbe, omdat er in de herberg geen plaats voor hen was.” Niet in een paleis, zelfs niet in een herberg, maar in een stal werd de Messias geboren. Dit contrast heeft de christenen altijd bezig gehouden en de legenden hebben de reden van de weigering om Maria en Jozef op te nemen, wel heel treffend gekenmerkt: de een had het huis reeds vol; de ander zag dat er geen geld mee te verdienen was, een derde voelde zich lastig gevallen, en een vierde dacht dat een vijfde veel beter helpen kon. Gemakzucht, hebzucht, vooroordelen en harteloosheid waren de redenen die naar de kribbe voerden. Zijn leven lang heeft Jezus deze afwijzing moeten ervaren. Tweeduizend jaar later hebben mensen die natuurlijke immuniteit verkiezen boven een medische handeling waarvan de nevenwerkingen op lange termijn nog niet gekend zijn ook te maken met dergelijke afwijzingen. De meerderheid van de katholieken in ons land vindt dit helaas, voorlopig nog, zeer normaal. Staat er niet in de bijbel dat iedereen welkom zou moeten zijn en dat er niemand uitgesloten mag worden? Dit toont aan dat deze “uitsluiters” niets van het woord van Jezus begrepen hebben. Liberaal kunnen we hen zeker ook niet noemen. Ook onze katholieke minister van Binnenlandse Zaken is helaas ook in dit bedje ziek want reeds anderhalf jaar is het haar hobby om constant mensen uit te sluiten. Zelfs nu wetenschappelijk is aangetoond dat het CST, het “Covid Stimulating Ticket”, compleet waardeloos en zelfs contraproductief is, zal het nog enkele maanden duren voor dit zal worden afgeschaft. Pas wanneer binnen enkele maanden de volledige waarheid naar boven zal kom zal de ballon doorprikt worden. De verantwoordelijken zullen dan echter hun straf niet ontlopen. Ik kom hier nadien in deze uiteenzetting nog op terug.

Hopelijk heeft u, wanneer u dit leest, schitterende kerstfeesten achter de rug. Ik ben er vrij zeker van dat er één of meerdere dampkapmopjes de revue zijn gepasseerd. Deden jullie ook een zelftest na elke gang van het kerstdiner? Of hebben jullie de kroketten gebakken in ontsmettingsgel? Of misschien gedronken als aperitief? De kans is ook groot er hard gelachen werd met bepaalde virologen en politici. Ze hebben er het laatste jaar dan ook een potje van gemaakt. Deze laatste zin is inderdaad een gigantisch understatement. De grootste ramp is naar mijn mening onze premier. Ik ben er dan ook zeker van dat hij in de geschiedenisboeken zal komen als de slechtste premier die ons land ooit heeft gehad. Vermoedelijk ook de eerste die zal veroordeeld worden voor misdaden die hij begaan heeft als premier zijnde. Ik besef dat de meeste mensen dit vandaag nog niet zien en nog niet begrijpen. Als binnenkort echter ook kinderen even massaal gaan beginnen te sterven als nu andere “geprikten” sterven dan zal het snel keren. Dan zal veel sneller boven water komen wat velen nu al begrijpen. Als je echter wat moeite doet is het allemaal niet zo moeilijk om de relevante informatie te vinden. Deze week kwam er bijvoorbeeld weer veel bewijs boven in Nederland dankzij het schitterende werk van de politieke partij Forum voor Democratie (FVD). Ik ben zeker geen fan van gans hun partijprogramma maar de ballonnen die zij week na week in het Nederlandse parlement doorprikken zijn werkelijk briljant. Deze week brachten ze naar boven dat de Nederlandse regering wel zeer goede banden onderhoudt met het World Economic Forum (WEF). Deze organisatie wil de Coronacrisis gebruiken om hun globalistische en totalitaire agenda wereldwijd door te drukken. Als je hierover durft te spreken of te schrijven word je weggezet als een achterlijke randdebiel en een complotdenker. Ook ik wou hier ongeveer een jaar geleden niets over horen, ook al was ik toen al zeer kritisch en schreef ik toen ook al over de absurditeiten van het beleid in deze “pandemie”. Ik heb dan echter wel, in december vorig jaar, de moeite genomen om het boek van Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, “COVID-19 – The Great Reset” volledig te lezen. In zijn werk, dat dateert van juni 2020, beschrijft hij hoe deze pandemie – die meer en meer op een “plandemie” begint te lijken volgens sommigen – een mooie kans is om de wereld te resetten. Met een wereldwijde politieke orde, herverdeling van de welvaart, afschaffen van privébezit en het invoeren van een wereldwijde digitale munt (waarbij uiteraard het WEF aan de knoppen zit). Daarnaast wil deze gevaarlijke professor ook nog voor iedereen een basisinkomen en net daarom moet de middenstand nu vernietigd worden. Uiteraard is dit basisinkomen gekoppeld aan een digitale identiteit en krijgen mensen die niet braaf in het rijtje lopen geen “geld” en vallen ze uit de maatschappij en krijgen ze geen groen maar een rood vinkje op hun GSM-toestel wanneer ze worden gescand. Alles wat we nu zien is om ons hier op voor te bereiden. Eigenlijk is dit puur communisme van de bovenste plank waarbij een heel kleine minderheid de grote meerderheid wil onderdrukken. Sinds ik dit boek een jaar gelezen las wist ik, helaas, wat ons in 2021 te wachten stond. Om die reden waren al mijn voorspellingen het laatste jaar, helaas, zeer accuraat. De QR-pas is immers een zeer belangrijk instrument voor de voorzitter van het WEF. Het probleem is nu dat deze gevaarlijke gek, wat dat is het enige wat ik hem kan noemen na zijn boek te hebben gelezen, de meeste regeringsleiders wereldwijd in zijn broekzak heeft zitten. Ofwel omdat hij hen persoonlijk gelanceerd heeft, of omdat hij belastend materiaal over hen heeft. Dit is het geval voor bijvoorbeeld Blair, Merkel, Sarkozy, Macron, Rutte, Johnson en zeker ook voor onze Alexander De Croo. Deze laatste liet trouwens al verschillende keren op Twitter weten dat hij een grote fan én vriend is van Klaus. Ik vermoed dat er in België nog geen enkele journalist de moeite gedaan heeft om dit boek te lezen. Het is immers gemakkelijker om mensen die over dit thema spreken of schrijven te vernederen en belachelijk te maken. In Nederland haalt het FVD deze problematiek al maanden aan in het parlement maar de verschillende ministers hebben steeds in alle toonaarden ontkend dat er contacten zijn met de voorzitter van het WEF. Dit leidde deze zomer nog tot hilarische taferelen. Parlementslid Gideon van Meijeren, een brilant politicus waar ik enorm veel respect voor heb, vroeg aan premier Rutte wat hij vond van het boek “The Great Reset”. Waarop Rutte antwoordde: “Ik ken dat boek niet.” Dan haalde van Meijeren een brief boven. Een brief die Rutte schreef aan Klaus Schwab, en waarin hij stelt dat hij het boek een “hoopvolle analyse voor een betere toekomst” vindt. Het antwoord dat Rutte daar op geeft is helemaal hilarisch. U vindt dit makkelijk terug via YouTube en ik kan het u warm aanbevelen. U moet dit absoluut bekijken om te begrijpen dat wat ik hier neerschrijf enorm relevant is. Deze week was er echter nog meer interessant nieuws te rapen over dit thema bij onze sympathieke noorderburen. Op verzoek van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen werden geheime brieven openbaar gemaakt van het WEF aan leden van het kabinet. In de brieven - gericht aan premier Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra - worden de leden van het kabinet persoonlijk bedankt voor hun bijdrage aan “The Great Reset”. Zo schrijft een vertegenwoordiger van het WEF aan Sigrid Kaag: “[...] uw bijdragen aan het werk van de Great Reset zullen uitzonderlijk cruciaal zijn bij de komende jaarlijkse bijeenkomst. Uw deelname aan de beraadslagingen in Davos zal tevens verzekeren dat Nederland een grote rol speelt in het vormgeven van de toekomst van het internationale handelssyteem.” Ook Wobke Hoekstra kreeg een dergelijke bedankbrief. Het zijn dus duidelijk geen dwaze complotten maar gigantisch harde feiten. Het draaide helaas nooit om een virus maar om controle en angst. Angst die nodig is om steeds meer vrijheden van ons af te nemen. Dankzij het goede werk van FVD is in Nederland de prikgraad voor de boosterprik veel lager als bij ons. In België nam al 34% van de bevolking prik 3, in Nederland slechts 12%. Net daarom is nu deze lockdown daar nodig om de “stoute” Nederlanders te straffen ondanks het feit dat de cijfers in de ziekenhuizen significant beter zijn in Nederland dan in België. Gelukkig zullen zij niet plooien en zal het verzet elke week blijven groeien. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat de Nederlandse regering spoedig zal moeten bekend maken dat de lockdown sneller dan aangekondigd zal worden versoepeld omdat ze de grip dreigen te verliezen. Het schandalige en zeer goed uitgewerkte plan van Klaus Schwab zal dan ook gigantisch hard falen. Omdat de mainstream media ook niet meer onafhankelijk is zal het echter, vrees ik, nog een aantal maanden duren vooraleer het echt volledig ontploft. Het censureren en vernederen van kritische mensen zal ook nog even blijven duren. Gelukkig zijn we ondertussen met zovelen dat ze ons niet meer zullen kunnen stoppen. Ik durf dan ook in mijn glazen bol kijken en voorspellen dat het wereldwijd zal ontploffen in april of mei 2022. Op dat moment zal de media enorm snel keren en met veel plezier berichten over hoe bepaalde politici en virologen ons meer dan twee jaar bewust hebben gemanipuleerd en belogen. De woede bij de bevolking, die dan pas zal begrijpen hoe de vork aan de steel zat, zal enorm zijn en daarom zullen er effectief wereldwijd tribunalen worden opgericht om de misdadigers van deze “pandemie” te berechten. Dit zal nodig zijn om dit collectieve drama te verwerken én om ervoor te zorgen dat dit niet snel opnieuw zal gebeuren. Het positieve gevolg zal ook zijn dat we effectief zullen evolueren naar een betere en warmere samenleving. De polarisatie tussen de mensen zal verdwijnen omdat de zeer terechte boosheid zich zal richten op de misdadigers die ons bewust hebben gemanipuleerd. Dus hou nog even vol en help mee om zoveel mogelijk mensen van dit bovenstaande bewust te maken en informeer ook zoveel mogelijk ouders zodoende dat ze hun jonge kinderen zeker niet laten prikken want de gevolgen zullen, helaas, desastreus zijn voor diegenen die toch zullen plooien.

Ondertussen begrijpen in ons land gelukkig steeds meer mensen dat we gemanipuleerd werden en worden. Ook steeds meer politici en ambtenaren. Het wordt daarom stilaan echt wel tijd om spoedig werk te maken van het zoeken van een nieuwe “trainer” voor ons team van 11 miljoen. Iemand die dan geen banden heeft met het WEF uiteraard. Onze “ploegdokter” Frank mag uiteraard ook mee vertrekken want ook van hem is nu ondertussen wel duidelijk geworden dat hij andere belangen dient. Een jaar geleden, toen Vivaldi enkele maanden aan de macht was dacht ik nog “we zweten die jaren van ellende uit en rekenen op beterschap in 2024”. Ik had echter niet kunnen voorzien dat men in 1 legislatuur een land zo compleet zou kunnen ontwrichten en kapotmaken. Het is dan ook helaas niet enkel de premier die naar de pijpen danst van het WEF maar we zitten echt opgezadeld met onbekwame mafketels die geen instructies van het WEF nodig hebben om het naar de vaantjes te helpen. Ze houden zich bezig met nutteloze overlegcomités voor een veredelde verkoudheid maar de echte problemen worden niet aangepakt. Ze zouden zich immers echt heel dringend moeten buigen over de hoog oplopende inflatie, de stijgende energieprijzen, de energievoorziening, het schrikbarend overheidstekort en de nog steeds schrijnende noodtoestand in Pepinster en omstreken. Dit Vivaldi team is elke controle en rationaliteit compleet kwijt. Vivaldi is een circus. Het zijn, helaas, blijkbaar echt mafketels.

Maar dan terug naar wat er deze week is gebeurd in Coronaland. De cijfers blijven, zoals ik al een maand geleden heb voorspeld, gigantisch hard dalen. Er liggen nu 2205 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 660 op IC. Dat is een daling van 26% voor de “gewone” en 16% voor de IC-bedden op 1 week tijd. Deze daling zal u de volgende weken blijven zien en dit zal nog sneller gaan dankzij de nieuwe Omikron-variant omdat deze zorgt voor nog mildere symptomen. Vanaf maart zullen de cijfers dan terug wat beginnen te stijgen omdat er in die periode jaarlijks een toename is van problemen in de ziekenhuizen na problemen met respiratoire aandoeningen. De volgende echt grote golf gaan we dan terug zien in oktober. Elk jaar opnieuw, met of zonder maatregelen. De enige juiste en goede maatregel is meer investeren in onze zorg en zorgpersoneel. Meester Frank doet liever het omgekeerde en ontslaat liever gemotiveerd zorgpersoneel zodat het probleem enkel groter wordt en nog meer dwaze maatregelen kunnen worden ingevoerd.

Dat ons overlegcomité deze week, met deze dalende en schitterende cijfers nog verstrengingen heeft ingevoerd is eigenlijk ronduit misdadig. Grappig vond ik het wel dat zelfs de media nu verontwaardigd is omdat de cultuur wordt gesloten. Toen de horeca dicht moest stond gans intellectueel Vlaanderen langs de zijlijn instemmend te knikken. Nu de cultuur dicht moet staan de progressieve bobo’s op de barricades te jammeren en te zeiken. Zouden de media even verontwaardigd zijn, moest de regering, net zoals in Nederland, een volledige lockdown hebben afgekondigd in plaats van enkel cultuur te sluiten? Iets doet me vermoeden van niet. Schoolsluitingen, mondmaskers vanaf 6 jaar, horeca maanden toe, sport zelfs buiten verboden, sectoren het failliet in gejaagd, discriminatie & polarisatie via het CST, depressies, jeugdjaren afgepakt en toen hoorden we onze opiniemakers niet. Maar nu de cultuursector wordt geraakt zijn ze razend? Ik denk daar wat van. Ik trek me echter op aan het feit dat er steeds meer scheurtjes zijn in deze dwaze priktatuur.

Het positieve, vind ik, is dat gelukkig steeds meer mensen zien dat deze maatregelen gewoon geen steek houden en totaal geen wetenschappelijke basis hebben. Zelfs een blinde zou dit ondertussen toch echt wel moeten beginnen te zien. Enkel de meest overtuigde “covidioten” die constant een mondmasker dragen en daarom misschien iets te weinig zuurstof in hun hersenen krijgen, zien het nog steeds niet. U moet echt eens de moeite doen om het Koninklijk Besluit over de laatste maatregelen te lezen. Dit is waarlijk hallucinant. U mag, bijvoorbeeld, met 2 naar de winkel en naar een markt maar naar een kerstmarkt mag u wel meer mensen. Flipperen op de flipperkast is verboden. Biljarten en darts is levensgevaarlijk en mag ook niet meer. Tropische zwembaden moeten dicht maar gewone zwembaden mogen open blijven. Misschien kunnen uitbaters van deze “tropische zwembaden” de palmbomen verwijderen en zeggen dat het een “gewoon zwembad” is? We weten uiteraard dat het virus een hekel heeft aan zwembaden zonder tropische touch. Theateroptredens zouden nu ook op café kunnen gegeven worden want blijkbaar is dat veiliger dan in een ruime geventileerde zaal. Hetzelfde geldt voor filmvoorstellingen. Dan komen we bij de tenten die vanaf nu verboden zijn en moeten worden afgesloten. Tenten die boven geplaatste ijspistes in dorpen moeten worden verwijderd is echt het meest waanzinnige dat er nog moest bijkomen.

Ik ben eigenlijk wel zeer blij dat onze regering heeft beslist dat er geen publiek meer mag zijn bij het voetbal. Dit zal veel voetbalsupporters, geheel terecht, gigantisch kwaad maken. Ik keek deze week nog toevallig even naar Newcastle-Manchester City waar ik een vol stadion zag met mensen zonder mondmaskers. Voetbalsupporters zullen dit, vermoed ik, toch ook stilaan beginnen op te merken? Of heeft iemand deze week toevallig het WK Darts gezien? Ook een volle zaal waar er geen mondmasker te bespeuren was. In België is dit nu verboden want het virus vindt dit een spel voor randdebielen en die moeten gestraft worden. Er zijn dan ook amper landen die zulke dwaze maatregelen hebben als België en Nederland. Steeds meer mensen zullen dit gaan beseffen en elke week zal onze kritische groep blijven groeien. Onze politici beseffen echt nog niet hoe hard mensen hun dwaze regels beu zijn. Waarom heeft het overlegcomité de kranten en Tv-studio’s geen maand gesloten? Dit zou immers zorgen voor een boost van de mentale gezondheid, geen lekkende rapporten, geen senior writers en tijd voor sommige experten om echt expert te zijn. Ik vraag me echt steeds meer af of er nog iemand nuchter is bij het overlegcomité wanneer deze beslissingen worden genomen. Gelukkig is er nu eindelijk wel meer burgerlijke ongehoorzaamheid. In Brussel hebben de bioscopen Cinema Galeries, Kinograph, Cinema Palace en Vendôme beslist om de maatregelen die het Overlegcomité heeft opgelegd te negeren. “Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster van politie Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden”, voegt ze nog toe. Ook de burgemeesters van Elsene en Ukkel, Christos Doulkeridis en Boris Dilliès, zeggen dat ze geen politiewagens zullen sturen naar cultuur- of bioscoopzalen die open blijven. “Het Overlegcomité maakte een symbolische vergissing. Daar ga ik geen vergissing aan toevoegen”, zei Doulkeridis aan RTL. “Ik ga de politie niet naar dit soort plaatsen sturen om ze te controleren.” Ook vele andere bioscopen en theaterzalen in Wallonië lieten de laatste dagen weten niet te zullen sluiten en telkens liet de burgemeester weten dit te zullen tolereren. Er gaan er dus nog velen volgen. De volgende stap is dat onze horeca het dwaze sluitingsuur negeert én stopt met de discriminerende coronapas. Ook dit zal steeds meer gebeuren want zoals reeds aangehaald is onze regering de grip totaal kwijt en heeft ze sinds deze week alle geloofwaardigheid verloren.

Deze week kwam er, zoals elke week, weer interessant nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. The Economist ging kijken hoe het gesteld is met de oversterfte in Europa. U mag twee keer raden welk land helemaal onderaan bengelt. U raadt het uiteraard goed, Zweden komt ook hier weer als winnaar uit de bus. Er is daar dit jaar, net zoals vorig jaar, geen of nauwelijks oversterfte. Wie prijkt er bovenaan? Portugal. Het wonder van Portugal, weet u nog? Het land waar meer dan 98% van de volwassen personen dubbel geprikt is en volgens onze virologen het beloofde land was? Zij gaan nu in een gedeeltelijke lockdown en hebben dus te maken met een gigantische en zeer verontrustende oversterfte. In Zweden zijn er nog steeds geen of amper maatregelen en is iedereen deze “pandemie” al lang vergeten. Uiteraard zal je dit niet lezen in onze Vlaamse kranten. Er was nog interessant nieuws te rapen van over het kanaal. Uit nieuwe rapporten van de Britse regering zou blijken dat de cijfers over de prikgraad aldaar compleet fout zijn. De prikgraad in het Verenigd Koninkrijk is maar 62,2 procent en niet 89 procent zoals eerder werd aangekondigd. Ook in de Verenigde Staten kloppen de cijfers niet en ook daar komt dit meer en meer naar boven. Dit legt een bom onder alle conclusies over covidopnames en covid-doden. De jacht op de ongeprikten blijkt in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk gebaseerd te zijn op onjuiste informatie. Uit een rapport van de UK Health Security Agency valt nu namelijk op te maken dat er niet 5 miljoen maar minstens 15,3 miljoen mensen in Engeland zijn die geen enkele injectie kregen toegediend. Als kinderen worden meegerekend, gaat het zelfs om 23,5 miljoen mensen. De totale bevolking van bestaat uit ongeveer 56 miljoen mensen, van wie 47,8 miljoen ouder dan 12 jaar. Ik heb trouwens ook sterk mijn twijfels bij de cijfers in België. In mijn eigen gemeente, Rotselaar, zou praktisch iedereen 2x zijn geprikt. Ik kom echter elke dag, elke dag, in mijn eigen gemeente nieuwe mensen tegen die slim genoeg waren om te passen. Ze spreken me hierover spontaan aan op straat of in de winkel. Dit gebeurt steeds vaker en geeft me echt een warm gevoel. De volgende maanden gaan we nog verschieten van welke leugens zullen boven komen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

De mop van de week vond ik toch wel de Europese coronakaart. Deze kleurt zeer rood, dat konden we deze week in de media vernemen. Ze gaven wel toe dat Roemenië het enige lichtpuntje is dat nog groen is. De journalisten vergaten er echter bij te vermelden dat Roemenië het land is binnen Europa met de laagste prikgraad. Steeds meer wordt duidelijk dat de voorspellingen van onze Belgische viroloog & vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche zeer juist waren ook al werd hij door onze media ofwel compleet genegeerd en zelfs belachelijk gemaakt. Reeds 9 maanden geleden luidde hij de noodklok bij de WHO en intussen zijn al zijn beweringen uitgekomen. “Massavaccinatie zal de pandemie niet bedwingen maar dominante varianten zullen de zaak keer op keer verergeren waardoor we feitelijk de pandemie in stand zullen houden met steeds terugkerende golven” aldus Dr. Geert Vanden Bossche in maart van dit jaar. Afgelopen week reisde programmamaker Flavio Pasquino uit Nederland samen met een cameraploeg af naar Vlaanderen om een tweeluik op te nemen met Geert. Ik kan u ten zeerste aanraden deze eerste aflevering op de website van BLCKBX te bekijken. De volgende aflevering volgt binnen enkele dagen en daar zal hij uitleggen waarom hij vindt dat we kinderen absoluut niet mogen prikken tegen dit virus. Ik geef toch ook al een citaat mee dat ik alvast zeer interessant vond uit de eerste aflevering: “De discipline die in deze pandemie het meest verwaarloost is geworden, is de immunologie. Immers, ik ken veel specialisten die alles weten van 1 vakgebied bijvoorbeeld virologie. Echter, ze weten vervolgens weinig of niets van immunologie of vaccinologie. Als iemand al deze drie zaken niet beheerst, kan hij/zij onmogelijk de complexiteit van de problematiek rondom deze pandemie overzien. Ik ben op alle drie deze gebieden bekwaam en zie dat met immunologie en met name de natuurlijke immuniteit en de interactie met het virus en het huidige vaccin, nauwelijks of geen aandacht krijgt”. Dat deze woorden zeer correct zijn in intussen gebleken want we zien effectief dat de landen met de grootste prikgraad de meeste besmettingen en problemen hebben. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat in de loop van 2022 deze man in ere zal worden hersteld terwijl verschillende andere experten van de GEMS zullen berecht worden voor hun leugens die ze, volgens mij, bewust hebben verspreid.

Het beste nieuws deze week kwam dan weer uit Marokko. Daar ligt het hele rechtssysteem al enkele dagen plat. Alle advocaten én rechters en personeel van alle rechtbanken hebben het werk neergelegd ter verdediging van de grondwet en tegen de invoering van de “pass vaccinale”. Daar hebben ze het dus al wel begrepen. Veel andere landen zullen spoedig ook nog volgen. Ik was overigens zeer blij dat ik dit nieuws deze week ook doorgestuurd kreeg van een Belgische rechter waar ik goed bevriend mee ben. Zijn letterlijke woorden waren: “Die hebben het wel door”. Er zijn, ook in Vlaanderen, echt veel meer mensen die weten dat wat er nu gebeurt niet juist is. Er zijn er echter nog te weinig die, net als ik, er over durven te schrijven omdat ze schrik hebben om alles te verliezen. Ik begrijp dit en net voor die mensen blijf ik elke week schrijven. Ook in 2022 zal ik dit blijven doen. Want hoe meer mensen we samen kunnen bereiken hoe sneller we deze waanzin achter ons zullen kunnen laten en hoe sneller de verantwoordelijke misdadigers berecht kunnen worden. Lang heb ik gedacht dat het voldoende was om onze experts en politici die verantwoordelijk zijn voor deze crisis te vervangen. Na 21 maanden is mijn conclusie dat dit niet meer voldoende is. Het wordt hoog tijd dat ze ook aansprakelijk gesteld worden voor de onnoemelijke schade die ze veroorzaakt hebben. Vorig jaar kregen mensen een boete van 250€ als ze even op een bankje wilden rusten. Onze politici zitten echter al langer op een bankje aan 15000€ per maand. Bijna geen enkele van hen hebben we het laatste jaar gehoord met kritiek op deze waanzin. Als je ziet dat er in de ons omringende landen precies hetzelfde gebeurt, is het wel duidelijk dat onze politici aan een koordje hangen. Dat wou ik deze keer via mijn wekelijkse update toch ook eens benadrukken. Het is echt tijd dat nog meer mensen hun ogen open gaan en dat nog meer mensen zich beginnen te informeren. We gaan immers nooit meer terug naar normaal tenzij er een massaal verzet vanuit de bevolking komt. Ze willen ons permanent ketenen. In de zomer “mogen” we wat losser en in de winter wordt het lijntje strak getrokken. Niemand kan nog beweren dat het Westen vrij is. Ongevaccineerden vormen geen bedreiging voor de samenleving. Ze vormen een bedreiging voor de autoriteit. Tegen het eind van januari is de boostercampange voor prik 3 afgelopen. We gaan dan kunnen zien hoeveel groter onze kritische groep al is geworden. Vanaf maart beginnen ze reeds aan prik 4. Laat ons allemaal samen hard werken om tegen dan nog meer mensen te overtuigen om hier niet meer in mee te gaan. Enkel als dat lukt dan raken we uit deze waanzin. Ik ben er echter rotsvast van overtuigd dat we dit samen zullen bewerkstelligen.

Ik wil dit jaar afsluiten door uit te leggen dat er helaas wel een “Great Reset” moet komen en dat deze onvermijdelijk is. Normaliter breekt er eens in de zoveel tijd een oorlog uit. Naast alle denkbare nadelen en gruwelijkheden heeft dat ook zijn voordelen. Een oorlog is, in het diepst van haar zijn, vaak een gevolg van een economische malaise en daardoor steeds nijpendere socio-economische omstandigheden. De prijzen voor levensmiddelen rijzen de pan uit, er is sprake van groeiende werkeloosheid, faillissementen nemen toe, de koopkracht implodeert, enz. Kortom, het leven wordt onbetaalbaar, de frustratie en onvrede neemt evenredig toe en men gaat op zoek naar een zondebok en een ontsnapping uit de escalerende ellende. Wanneer dit het geval is kregen we doorheen de geschiedenis altijd een oorlog, altijd. Zodra het conflict beslecht is start de wederopbouw en is de reset voltooid. De economie floreert dan als nooit tevoren. De industrie start weer op en de werkgelegenheid schiet naar recordhoogtes. In onze contreien hebben we al 80 jaar geen oorlog meer gehad. Bovendien zijn we verwend met een onbegrensde welvaartsstaat die helaas niet meer te betalen is. Daarenboven heeft men ervoor gekozen om de waarde van geld los te koppelen aan de goudvoorraad en werd en wordt er nog steeds onbeperkt geld bijgedrukt waardoor de waarde van ons geld zo fictief is geworden als Monopoly-geld. In Europa hebben we bovendien gekozen voor een eenheidsmunt en ons lot verbonden met landen die eigenlijk al failliet waren. Het enige dat je dan als politieke en industriële elite resteert om uw positie te behouden is een oorlog om dus een reset te kunnen bewerkstelligen. Maar dan wel strak gecontroleerd en op hun strikte voorwaarden. Dat is helaas exact hetgeen wij nu zien gebeuren met deze “pandemie”. Of dit virus nu een natuurlijke of kunstmatige oorsprong heeft maakt eigenlijk weinig uit. Het is een ultieme poging om nu, voordat de realiteit doordringt tot de burgers, de rechten van burgers aan banden te leggen en preventief volksopstanden de kop in te drukken voordat deze zich kunnen manifesteren. Dat lijkt vooralsnog ook te lukken. Feit blijft echter dat, of de “Great Reset” nu lukt of niet, onze situatie onhoudbaar is geworden. Onze wereld en daarmee wij als burgers ook, zijn meer failliet dan dat wij ooit voor mogelijk hielden. Die reset moet er dus hoe dan ook komen. De boel moet eerst kapot voordat wij weer kunnen floreren. De vraag is nu alleen nog op wiens voorwaarden? Op de voorwaarden van de elite die onze wereld gesloopt hebben of op die van ons waar er wel respect is voor elkaar en waar we niet als slaven moeten leven in een totalitair regime? We moeten onze samenleving op een duurzame manier terug opbouwen en dit wordt geen evident proces. Om die reden wordt politiek de volgende maanden en jaren nog belangrijker als de laatste decennia. We zullen immers nood hebben aan echte integere mensen om aan dit proces mee te werken. Het belangrijkste is echter dat we allemaal samen heel spoedig in opstand komen of een kleine elite hun plan wordt wel degelijk uitgevoerd. Ik hoop dat ik de volgende weken en maanden dan ook massaal op jullie kan rekenen. De eerste keer is dit op de betogingen van 9 januari 2022 in Antwerpen of Brussel maar het belangrijkste event van de volgende weken wordt de betoging van “Europeans United” op 23 januari 2022 in Brussel. Reeds ongeveer 600 Europese Actiegroepen uit gans Europa hebben aangegeven om massaal naar onze hoofdstad af te zakken. Het wordt de grootste betoging die ons land ooit zal gekend hebben. Voor veel Belgen zullen die dag de ogen echt open gaan. Ik hoop jullie daar dan ook massaal te zien. Geniet nog van de feesten en graag tot volgend jaar!

Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met vijf quotes van vijf kritische en schitterende professoren:

Professor Rik Torfs

"Politie van Brussel zal bioscopen die morgen openblijven niet controleren." Interessante evolutie. Als dat klopt, worden 'coronaregels' in de praktijk 'aanbevelingen' en primeert voortaan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Op lange termijn wellicht ook de enige strategie.

Professor Hendrik Vuye:

Wat is het veiligst op Kerst en Nieuwjaar tegen het virus en andere zaken?

- een dampkap?

- gesloten gordijnen?

Privésfeer in regeltjes gieten, dat is even effectief als een KB dat het gedrag van Marsmannetjes regelt… een advies, dat kan, regeltjes zijn gewoon “geneuzel”…

Professor Bert De Munck:

Voorlopig geen mutaties bij de mens. Vaccinologen blijven vaccins pushen (ook tegen waarheid in), het Imperial College blijft drama’s voorspellen (ook tegen data in) en beleid blijft zich fixeren op viruscirculatie (ook als nieuwe, mildere variant daarvoor te snel circuleert).

Professor Zeger Debyser:

Mensen laat het duidelijk zijn, een CST heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouw meer, en ethisch is het ook niet te verdedigen.

Epidemioloog Luc Bonneux:

Waarom geen overlegcomite om “snel te schakelen”, vorderende kennis te gebruiken en alle op worst case speculaties gebaseerde maatregelen te schrappen? Tweede kerstdag lijkt mij een sterk moment.

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.