Brief van Factor V

Mogen we jullie met aandrang vragen goed na te denken over uw beslissing uw oogappels te laten ‘vaccineren’ tegen COVID-19?

15 december 2021

Beste meneer de minister, beste heer Vandenbroucke,

Beste ouders,

Laat ons toe Factor V eerst voor te stellen.

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Verbinding als fundament van de samenleving.

Factor V is een groepering van mensen met allerlei achtergronden en allerlei opleidingen, mensen van allerlei leeftijden, met allerlei politieke en religieuze overtuigingen, mensen van allerlei origine, ’gevaccineerd‘ tegen SARS-COV-2 of niet, al dan niet professioneel nog actief.
Kortom, Factor V is een goede weergave van de Belgische bevolking.

We stellen elke week een ‘Vraag van de week’ over berichten, uitspraken of beslissingen die onze aandacht hebben getrokken.

Deze week is onze aandacht getrokken door een artikel, verschenen in De Morgen, waarin experten aangeven niet te weten in welke mate het ‘kindervaccin’ van Pfizer ernstige nevenwerkingen zal Vertonen.  

Ondertussen bericht niet enkel deze krant over dit onderwerp, ook experten die al dan niet tot de Gems behoren, uiten hun bezorgdheid over uw plannen om kinderen te vaccineren tegen COVID-19, meneer de minister van onze Volksgezondheid. U wordt als minister verondersteld te waken over de gezondheid van het Volk.
Gezondheid: het hoogste en het meest kostbare goed waarover elk individu beschikt en individueel mag beslissen in een democratie.
Enkel onze kinderen, zij kunnen niet beslissen; dat doen hun ouders voor hen.

Vandaar, beste ouders, dat we onze Vraag Vooral tot jullie richten:

Mogen we jullie met aandrang vragen goed na te denken over uw beslissing uw oogappels te laten ‘vaccineren’ tegen COVID-19?

Wetende dat:

·         uw kind geen risico loopt op een ernstig verloop van Covid19 tenzij uw kind zou lijden aan onderliggende aandoeningen;

·         de bijwerkingen op korte en lange termijn ernstig kunnen zijn en onvoldoende onderzocht zijn;

·         het Europees geneesmiddelenagentschap aangeeft dat enkel bij kinderen met ernstige chronische ziekten de baten van het vaccin mogelijks opwegen tegen de risico’s

·         de vaccins ook een effect hebben op de natuurlijke immuniteit van uw kind, met een reële kans op schadelijke gevolgen bij toekomstige infecties

·         u als ouder verantwoordelijk bent voor de eventuele vaccinatieschade;

·         er tot op heden nog geen officieel advies van de Hoge Gezondheidsraad geformuleerd is;

·         Men kindvriendelijke locaties zoals de Zoo, pretparken, speeltuinen wil inschakelen om de prik minder traumatisch te laten verlopen.

·         Er in de voorgaande golven geen enkel jong kind zonder onderliggende aandoeningen aan Covid19 overleden is.

Beste minister van de gezondheid van onze kinderen, wij Vragen u  uw plannen tot ‘vaccinatie van de allerjongsten’ Voorgoed op te bergen.
Zo zal u als moedige minister de geschiedenis ingaan en niet als de minister die een tragische dwaling beging.

Verbindende groet,

Factor V