Reflecties

2022 wordt het jaar van de vrijheid!

Nieuwjaarsboodschap Steven Arrazola de Oñate

De boodschap kan u bekijken op YouTube:

https://youtu.be/f4qA9NZjKXE

Hier de integrale tekst:

Vrienden,

Via deze weg wil ik jullie mijn nieuwjaarsboodschap brengen. We staan voor een heel belangrijk jaar. Te weinig mensen beseffen dat en met deze video hoop ik toch enkele zaadjes te kunnen planten want dit is, volgens mij, zeer nodig.

Al ongeveer anderhalf jaar schrijf ik, elke zondag, een uiteenzetting over wat er in de week ervoor gebeurde in Coronaland. Ik ben geen journalist maar bij gebrek aan kritische stemmen voelde ik dat ik dit moest doen. Toen ik pas begon met mijn veel te lange epistels, las geen kat mijn teksten, vandaag echter, ondanks een gigantische censuur, heb ik een groter bereik dan eender welke journalist in Vlaanderen. Vooreerst wil ik jullie bedanken voor de massale warme berichten en steun die ik het afgelopen jaar mocht ontvangen. Dankzij deze prachtige berichten bleef ik genoeg energie hebben om elke week te blijven schrijven. Vandaag heb ik geen tekst geschreven maar wil ik jullie een video brengen met een, volgens mij, zeer belangrijke boodschap. Enkele weken geleden kreeg ik een video doorgestuurd met als titel “The Pivotal Moment”. Ik vond die zo sterk dat ik hier, met de toestemming van de auteur, mijn eigen vertaling breng.

We weten allemaal dat we in uitdagende en moeilijke tijden leven. We zitten middenin een “pandemie”. Steden en hele landen in lockdown, soms maandenlang. Mensen verliezen hun leven, hun baan en hun bedrijf. Psychische problemen en zelfmoord nemen toe en de schuld die nu wordt opgebouwd zal nog generaties lang afbetaald moeten worden.

Censuur en polarisatie lijken de nieuwe norm te zijn. Een genuanceerd debat en wederzijds respect moeten plaatsmaken voor pro versus contra, voor een “met ons” of “tegen ons” mentaliteit die een verkillend en diep verdelend effect heeft op onze, tot recent toch, vrij open en tolerante samenlevingen.

Nog veel verontrustender dan al deze zorgwekkende zaken is dat we aan de rand staan van een maatschappelijke omwenteling met zulke verreikende gevolgen en zulke fundamentele implicaties dat slechts weinigen doorzien welk gevaar er dreigt, welke omvang de naderende verandering heeft.

Hoe is deze fundamentele verandering in het leven geroepen vraag je je af. Door gegoochel, misleiding en de introductie van het schijnbaar goedaardige vaccinatiepaspoort. Zo’n bewering klinkt buitensporig en je hebt gelijk om sceptisch te zijn, maar sta me alsjeblieft toe om het toe te lichten. De meesten van ons die vandaag in democratische landen leven, zijn in vrijheid geboren. We hebben simpelweg nooit iets anders gekend. Liberale en democratische maatschappijen zijn verre van perfect, maar we zijn vrij om het leven te leiden dat wij kiezen, te gaan waar wij willen en ons te gedragen zoals wij wensen behalve waar onze daden expliciet worden verboden bij wet zoals stelen, het plegen van geweld of een ander van het leven beroven. Maar we hebben de vrijheid die wij steeds hebben genoten, niet zelf verworven. Zij is ons overgeleverd door opeenvolgende generaties die ze ontworsteld hebben aan de handen van monarchen en tirannen, die hebben gestreden, gevochten en gestorven zijn opdat wij zouden kunnen genieten van de vrijheid waarover we beschikken en het leven zouden kunnen leiden dat wij willen leiden.

Vandaag, echter, staan we op het punt waarop die onbetaalbare, hard bevochten vrijheid van ons afgepakt wordt terwijl wij wegkijken. We geven ze op zonder weerstand en zonder debat omdat ons verteld wordt dat we geen andere keuze hebben dan een vaccinatiepaspoort te accepteren als we nog een leven willen dat op ons oude leven lijkt.

Op het eerste zicht lijkt het aanvaarden van vaccinatiepaspoorten in ons dagelijks leven misschien een onbeduidende verandering. Velen van ons zijn immers al gewend geraakt aan het scannen van QR-codes om in restaurants en winkels binnen te mogen.

Maar laat je niets wijsmaken. De universele toepassing van vaccinatiepaspoorten is geen onbeduidende verandering. Het is niets minder dan een fundamentele omkering van wat een democratische samenleving verstaat onder vrijheid, die zal leiden tot een radicale herstructurering van onze beschaving.

Je zult niet langer over de ruime vrijheid beschikken die we tot nu toe kenden. In plaats daarvan zal je vrijheid beperkt worden tot datgene waarvoor je expliciete toestemming hebt gekregen van een onzichtbare, algoritmische kracht doorgegeven via het scherm van je smartphone: één groen vinkje per keer.

Laat me dit nog een keer zeggen want het is heel belangrijk dat je dit goed begrijpt. Vandaag de dag zijn we vrij om te doen wat we willen, behalve wat door de wet verboden is. Na de invoering van vaccinatiepaspoorten zal dat concept van vrijheid tot de geschiedenis behoren en worden vervangen door een compleet nieuw systeem waarin je alleen nog maar datgene zult mogen doen waarvoor je expliciete toestemming hebt gekregen. Dat is wat ik bedoel met een fundamentele omkering van vrijheid.

Bijna van de ene op de andere dag zet dit proces onze fundamentele en beschermde vrijheden om in louter privilege, tijdelijk aan ons verleend voor volgzaamheid en goed gedrag. Kan ik naar dit restaurant, dit concert, dit sportevenement? Mag ik nog op deze bus, op dit vliegtuig of in die taxi? Mag ik in deze winkel, naar deze dokter of naar mijn werk? Deelname aan zulke triviale dagelijkse activiteiten zal afhangen van toelating via onze smartphones. Toelatingen die van dag tot dag kunnen veranderen.

Denk geen seconde dat dit, omdat jij nu dubbel of driedubbel gevaccineerd bent, op jou niet van toepassing zal zijn. Australië, een land met ongeveer 26 miljoen inwoners, heeft onlangs contracten getekend voor de aankoop van 195 miljoen vaccindoses bovenop de miljoenen doses die al waren aangeschaft. Dat komt neer op een boosterprik elke zes maanden voor de aankomende vier jaar. Of, zoals ze nu in Europa van plan zijn, een prik elke drie maanden voor de volgende twee jaar. Ook in Europa werden er al in april 2021 contracten getekend voor 1,6 miljard dosissen, alleen al van Pfizer, voor de volgende twee jaar.

Als je dus over een paar jaar twee dagen te laat bent met je boostershot voor de laatste Covid-variant, dan kan je dat etentje met vrienden in je favoriete restaurant wel vergeten. Dergelijke privileges zullen automatisch ingetrokken worden. Daar zal het niet bij blijven. Vaccinatiepaspoorten zijn gewoonweg een Trojaans paard. Achter deze schijnbaar goedaardige, functionele façade schuilt een digitale ID gebouwd op een softwareplatform dat ontworpen is om op termijn uitgebreid te worden. Nu krijg je nog een eenvoudig binair groen vinkje of rood kruisje dat je al of niet toelaat om deel te nemen aan de samenleving. Maar binnenkort zal je geëvalueerd worden op ieder aspect van je leven. Je zult bonuspunten krijgen voor goed gedrag tegenover de regering en de grote bedrijven. Er zullen punten afgetrokken worden voor al wat afwijkt van de voorgeschreven standaard. Hoeveel keer heb je vandaag onbedoeld de anderhalve meter afstandsregel overtreden? Waarom heb je je vandaag op sociale media kritisch uitgelaten over het regeringsbeleid? Hoe zit het met die video die je deelde met een vriend en waarin je legitieme vragen stelt over het geldende narratief?

Je social credit score zal serieus kelderen en je toegang tot diensten, essentieel voor het dagelijks leven, zal worden ingetrokken. Het wordt één privilege per keer. Dat klinkt extreem. Maar het social credit system is vandaag al realiteit in China, waar mensen zelfs niet op de trein kunnen stappen als hun score onder een bepaalde drempelwaarde daalt.

Dat is waar we nu op afstevenen. Wereldwijd. Ook in Europa. Ook in België. Dit totalitaire systeem komt via het vaccinatiepaspoort als een Trojaans paard ons leven binnengeslopen. Vandaag lijkt dat voor ons nog onwaarschijnlijk maar helaas zijn we hier zeer dicht bij. Als we even stilstaan bij en reflecteren over het afgelopen jaar, wordt duidelijk dat Covid-19 ons al een voorproefje heeft gegeven van een wereld waarin wat geoorloofd is, en daarmee de grenzen van onze vrijheid, van dag tot dag verandert. De sensibilisatie voor dit nieuwe systeem is al begonnen.

Het is voor niemand een geheim dat de wereldwijde “Tech Giganten” al onze onlinebewegingen monitoren en vastleggen. Op basis van elke ‘like’, elk gedeeld artikel, elke aangeklikte reclame en bekeken video worden gedetailleerde profielen van ons samengesteld. Deze door “Big Data” gegenereerde psychografische profielen worden niet alleen gebruikt om vast te stellen welke producten wij zouden willen kopen maar ook, en dat is verontrustender, wat onze politieke voorkeuren zijn, wat onze meningen zijn, onze gedragingen en overtuigingen en zelfs wat onze diepste drijfveren en angsten zijn. Zonder overdrijven kan je tegenwoordig stellen dat Google, Facebook en Amazon, gewapend met hun Big Data, al hun algoritmes en hun oneindige rekenkracht, ons beter kennen dan wij onszelf.

Sinds de onthullingen van Edward Snowden weten we ook dat er in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland onwettelijke en alomtegenwoordige bewakingsprogramma’s van de overheid bestaan, en dat deze landen intensief samenwerken om de eigen inwoners te bespioneren. Dat zal in andere landen vermoedelijk niet anders zijn. De meeste mensen weten ondertussen ook wel dat overheden enorme hoeveelheden van data van hun burgers verzamelen. Bijna alle telefoongesprekken, tekstberichten en e-mails worden door onze overheid, ook in ons land, gemonitord en opgeslagen. Ieder aspect van ons dagelijks leven wordt vandaag gemonitord, nauwkeurig onderzocht en voorgesteld als onderdeel van de nationale veiligheid of van het winstapparaat van Big Business.

Tot op heden lijkt de “deal” die wij met de Big Tech hebben afgesloten weinig meer om het lijf te hebben dan een zacht duwtje hier en daar om na een onlineadvertentie of na een griezelig nauwkeurige Amazon-aanbeveling iets te kopen waarvan we niet eens wisten dat we het wilden. Dat zal echter allemaal veranderen, eens en voor altijd, als we toestaan dat de vaccinatiepaspoorten worden ingevoerd. Waarom? Omdat het vaccinatiepaspoort en het social credit system waar het weldra in over zal gaan, het laatste ontbrekende stukje is in een geautomatiseerde architectuur van Totale Bewaking en sociale controle. George Orwell heeft ons het “track&trace” aspect van bewaking leren kennen. We weten bovendien allemaal intuïtief dat bewaking ons onder druk zet om te voldoen aan bepaalde regels en normen. Denk aan flitspalen en slimme camera’s langs de weg en camera’s in winkels en stadscentra. Maar er is een ander aspect van bewaking dat, met uitzondering van misschien een snelheidsbekeuring, nog maar weinigen van ons hebben ondervonden en dat is het disciplinaire aspect van bewaking: de straf voor niet-naleving aan het scherpe uiteinde van de bewakingsarchitectuur. Tot nu toe heeft dat stukje van de puzzel ontbroken.

Maar met de komst van vaccinpaspoorten zal het mechanisme om automatisch degenen te straffen die zich niet aan de voorgeschreven normen en opgelegde regels houden, op elk moment van elke dag in ieders zak zitten. In de academische wereld wordt voor bewaking de term “kant-en-klaar totalitarisme” gehanteerd. Dat is het idee dat de bewakingsinfrastructuur voor een totalitair systeem uitgebouwd is maar nog niet geactiveerd; de machine staat klaar, maar de sleutel is nog niet omgedraaid.

Vaccinatiepaspoorten zijn het laatste deel van deze infrastructuur, het laatste tandwiel in de machine. Zij zijn het disciplinaire, scherpe uiteinde van het totalitaire systeem van bewaking en controle. Als we toestaan dat dit laatste, beslissende onderdeel van de infrastructuur in positie wordt gebracht, als we het accepteren als een gewoon, normaal onderdeel van ons dagelijks leven, wordt de sleutel omgedraaid en dan zal er geen weg meer terug zijn. Er zal geen ruimte zijn voor tegenspraak, geen gelegenheid tot debat en geen ruimte voor afwijking van de voorgeschreven normen of verplichte gedragingen. En terwijl de cruciaal belangrijke ruimte voor debat, verschil en non-conformisme verdwijnt, zal dat ook gebeuren met de mogelijkheid voor gewone mensen om gezamenlijk richting te geven aan de door ons gewenste maatschappij. De machine zal in werking zijn, eeuwig en automatisch gadeslaand, profilerend, onze gedragingen sturend en, waar nodig, straffend.

We zullen voor altijd in de macht van onze meesters zijn, zij met de sleutel tot de machine, zij die de score bijhouden en zij die de regels bepalen, zij die beslissen of we een groen vinkje verdienen of een rood kruisje, zij die beslissen of wij mogen deelnemen aan de maatschappij of naar de marginaliteit van het bestaan worden verbannen.

Als we dit toestaan zal het, zoals Aldous Huxley het noemde, de laatste revolutie zijn. Er zal geen weg terug meer zijn. Vrijheid, zoals we ons hele leven hebben gekend en generaties voor ons, zal uitgestorven zijn, voorgoed, voor ieder behalve de bevoorrechte enkelen aan de top van de piramide.

In de toekomst, misschien over een generatie of twee, zullen we zo geconditioneerd zijn door de nooit-aflatende blik van bewaking en de beloningen en straffen die ze automatisch toekent, dat we simpelweg onszelf zullen bewaken, onszelf controlerend, onszelf censurerend en onderworpen. 

De vrijheid die we vandaag genieten, zelfs ons huidige concept ervan, zal ondenkbaar worden voor onze kinderen en de komende generaties. Men zegt dat totalitarisme in de eerste plaats de extreme concentratie is van bewaking gericht op het realiseren van politieke doelen. Onder het voorwendsel van Covid-19, zonder debat, discussie of geïnformeerde instemming, staan we op het punt om een nieuwe, totalitaire wereld van totale bewaking, controle en volgzaamheid toe te laten, door velen verwelkomd in naam van ‘zijn verantwoordelijkheid nemen’ in de strijd tegen het virus.

Het is verleidelijk om te denken dat wij die nu leven in onze hightech, media-verzadigde wereld veel te goed geïnformeerd en veel te slim zijn om zo’n smerige streek met ons te laten uithalen. Jazeker, er zijn mensen die in het verleden in de ban geraakt zijn van fascisme en totalitarisme maar wij zijn gewoonweg veel te intelligent om in zo’n val te trappen.Maar is dat wel waar? Weet je het zeker? Kijk om je heen. Kijk naar de censuur. Kijk hoe weinig de gevestigde media afwijken van het goedgekeurde narratief. Kijk hoe angst wordt gecreëerd om de kudde bijeen te drijven en te beheersen. Kijk hoe verdeeld we raken over maskers, vaccinaties en lockdowns. Kijk naar de “met ons” of “tegen ons” mentaliteit die begint te ontstaan. Kijk hoever het gekomen is in minder dan twee korte jaren. Wanneer je de schellen van de ogen vallen, worden de propaganda en de controle maar al te duidelijk, evenals het einddoel voor wie wil zien.

Gegeven de ernst van wat ik in overweging geef, vraag ik je nu om een moment te pauzeren en dit te overdenken. Gedurende eeuwen, misschien zelfs duizenden jaren, is de toorts der vrijheid doorgegeven van generatie op generatie, vaak met bloed betaald; de vlammen van die toorts aangewakkerd door de handen die hem doorgaven.

Diegenen onder ons die vandaag leven en het geluk hebben om in een democratische maatschappij te leven, houden nu deze toorts vast. Stel je voor dat je in de ogen kijkt van je ouders, je grootouders en alle generaties voor hen. Kijk naar al diegenen die hun leven hebben gegeven opdat wij vrij zouden kunnen leven, naar al wie heeft gevochten, heeft gestreden, heeft geprotesteerd en despoten heeft verslagen zodat individuele vrijheid gewaarborgd kon worden voor hen en voor hun nakomelingen.

Ben je bereid hen in de ogen te kijken en te vertellen dat je de toorts uit hebt laten doven, voorgoed, vanwege een virus? Dat je de vlam hebt laten sterven omdat je te bang was, te apathisch, te vertrouwend of te gemakkelijk te manipuleren om sterk te staan, recht te staan en de vlam in levend te houden?

Stel je voor dat je vooruitkijkt in de tijd en roep in gedachten je nakomelingen op, je kinderen en je kleinkinderen, die nu al leven of nog geboren moeten worden, en al de generaties die nog na ons zullen komen. Kijk ze in de ogen en vertel ze dat het geschenk van vrijheid ons overgeleverd werd, en dat wij hebben toegestaan dat het ons werd afgepakt en dus ook van hen omdat we het bedrog niet doorhadden of, als dat wel het geval was, niets hebben gedaan om het te stoppen.

Voel je het gewicht van de verantwoordelijkheid die op je schouders rust? Zal je met de schaamte kunnen leven, wetend dat jij een van hen was die toekeken en niets deden? Locked down, ineengekrompen in je huis terwijl het waardevolle geschenk van vrijheid, door bedrog, manipulatie en misleiding gestolen werd van jou en van alle toekomstige generaties?

Het zou niet uit mogen maken welke politieke overtuiging we hebben, wat onze opvattingen zijn over maskers, vaccinaties of lockdowns, of we rijk zijn of arm, wat onze job precies is. We mogen van mening verschillen op veel punten maar we kunnen het er toch over eens zijn dat de vrijheid die we vandaag genieten, het meest kostbare geschenk is dat aan ons is doorgegeven en dat tegen elke prijs gekoesterd, gevoed en verdedigd moet worden voor de generaties van de toekomst.

Het zou duidelijk moeten zijn dat het “Corona Safe Ticket”, de Covid Pass, de Green Pass of welke naam men ze ook geeft, helemaal NIETS te maken hebben met jouw gezondheid. Onder welke naam men het ons ook probeert te verkopen de globale invoering is niet de manier waarop we ons oude leven terugkrijgen. Het tegenovergestelde is waar. Vaccinatiepaspoorten zijn de perfect ontworpen poort voor de creatie van een compleet nieuw type van gecontroleerde en bewaakte samenleving dat we nog nooit eerder gezien hebben.

Daarom, hoeveel druk er ook op ons wordt uitgeoefend, we mogen in geen geval toestaan dat vaccinatiepaspoorten worden ingevoerd. Je moet er niet aan twijfelen. We staan voor een doorslaggevend moment in de geschiedenis zoals de Spartanen in de slag van Thermopylae, of de jongens en jongemannen op de stranden van Normandië. De werkelijke schaal van wat er op het spel staat kan niet worden overdreven.

Maar dit is geen boodschap van angst en verdeeldheid. Dit is een boodschap van hoop en het is een boodschap van eenheid. Ik deel dit mee als mijn manier om de noodklok te luiden. Om aandacht te vestigen op het gevaar waar wij voor staan. We zijn geboren als vrije, soevereine wezens op deze mooie aarde. We zijn allen broers en zussen. We zijn een menselijke familie onafhankelijk van kleur, overtuiging of nationaliteit. Geen wapens hoeven gesmeed, geen vestingen bestormd, geen gebouwen verwoest. We moeten simpelweg opstaan, ons verenigen en zeggen “genoeg is genoeg”. We doorzien de leugens, we doorzien glashelder het plan en we zullen niet toestaan dat onze vrijheid ons wordt afgenomen.

De toorts van vrijheid zal niet doven, niet nu, nooit niet en zeker niet zolang wij blijven strijden. Het ogenblik is gekomen om de toorts te verdedigen voor alle komende generaties, om zijn vlammen aan te wakkeren en om hem, intact en feller nog, door te geven aan de generaties die volgen. Tegen onze nakomelingen moeten we eendrachtig zeggen: “we zullen jullie niet teleurstellen”.

Als deze boodschap je aanspreekt vraag ik je om de volgende dagen en weken het nodige te doen. Heb niet langer schrik om je waarheid met anderen te delen. Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen. Praat met anderen over het komende gevaar van deze totalitaire controle. Besef dat onze politici hier met grote graagte aan meewerken en dat we ze zo spoedig mogelijk duidelijk moeten maken dat dit moet stoppen. Schrijf brieven en mails aan deze politici met de boodschap dat deze waanzin moet stoppen. Stuur boodschappen naar de lokale politici van je gemeente zodat ook zij eindelijk beginnen na te denken. Contacteer journalisten én lokale journalisten en confronteer hen met het feit dat ze steeds dezelfde foute boodschappen blijven brengen. Wees aanwezig op de geplande betogingen van 9 januari en 23 januari en de andere die nog zullen volgen. Want de tijd om te handelen is nu!

Niet hoe fel een vuur laait is belangrijk, maar waar het uitbreekt. Laat dit vuur overal uitbreken en al zeker in je hart, de rest volgt vanzelf.

Uiteindelijk blijven we allemaal mensen en willen we gewoon in vrijheid kunnen leven en kunnen doen wat we graag doen. Ik sluit me dan ook volledig aan bij wat Albert Einstein enkele decennia geleden reeds liet optekenen: “Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.”

Laat ons er samen voor zorgen dat 2022 echt het jaar van de Vrijheid wordt.

Ik wens jullie een vrij, gelukkig en gezond 2022.

Steven Arrazola de Oñate.
Volg Steven op Facebook of Mewe.