Reflecties

De Grote Vriendenreset.

Originele tekst met bijhorende foto's.

Een dierbare uit mijn familie die geneeskunde gestudeerd heeft, stuurde ik onlangs een filmpje van de Zuidafrikaanse dokter Chetty, die duizenden mensen van C-19 heeft gered met zijn gezond verstand en simpele middelen. Ik vertelde erbij: “Het kost misschien een half uurke van uw tijd, maar het kan levens redden. Het is iets te technisch voor mij, maar het lijkt mij dat deze dokter absoluut geen zever verkoopt; ik zou graag weten wat ge ervan denkt.” Haar antwoord: “Koen, met alle respect voor jouw mening, maar ik ga hier niet naar kijken. Dit leidt tot een never ending story en discussies waar ik geen zin in heb. Mijn schaarse vrije tijd besteed ik aan dingen die ik leuk vind. Ik heb er geen probleem mee dat jij de dingen anders ziet, maar aanvaard dat van mij dan ook.” Na een 2de poging kwam haar man er zich mee moeien om te zeggen dat ik kon oprotten. (Tussen haakjes, het filmke staat voorlopig nog altijd hier: youtu.be/VTqmXOAU2mQ.)

Een vriend, bestuurslid van een wetenschappelijke vereniging waar ik al 45 jaar lid van ben (!), waarmee ik al die jaren zeer veel heb uitgewisseld, waarvan ik ook klant was, waarmee ik talloze interessante gesprekken heb gehad over onze gemeenschappelijke hobby, uitstappen heb gedaan enz.... wel, dit was zijn reaktie toen hij ontdekte dat ik kritische bemerkingen had over de huidige vax-obsessie: “De anti-vaccinatie-beweging is mijns inziens niet zomaar een onschuldige ‘afwijkende mening’, maar ik beschouw de aanstokers ervan als een quasi criminele organisatie. Dank zij de anti-vaxers duurt de pandemie een stuk langer (waardoor honderden, zoniet duizenden mensen extra onnodig gestorven zijn). De sociale, economische en psychische gevolgen van de pandemie hebben ook voor de gevaccineerden een pak langer geduurd dan het had gekund. Daar ben ook ik meer dan woedend over. Ik ga niet met stront gooien, maar je wel dringend aanraden andere ‘dingen’ te lezen dan wat je blijkbaar tot nu toe gedaan hebt. De anti-vaccinatie-beweging is voor mijn part volledig te wijten aan onwetendheid én de invloed van valse pseudo-wetenschappers (jij noemt heen eerbiedig ‘onafhankelijke wetenschappers’) die men voor mijn part mag interneren. Als je je niet wil laten vaccineren voor jezelf, doe het dan voor de mensen in je omgeving. Je niet laten vaccineren is puur egoïsme.”

Een andere, van diezelfde vereniging, die ik nooit persoonlijk ontmoette, maar waarmee ik op smoelenboek bevriend was: “Het redeneervermogen van anti-vaxxers is zo verwrongen dat het geen zin heeft om je dat af te vragen. Het is gelukkig gewoon een Darwinistisch gegeven dat jullie jezelf wel zullen uitroeien... Is het niet nu, dan is het wel bij een volgende epidemie. Wat een stel hersendode minkukels... [...] Ik snap het... ben hier aan 't discussiëren met ne zot... een aanhanger van complottheorieën... Iemand die de wetenschap wantrouwt, enkel en alleen omdat hij die niet begrijpt... Leuter maar verder in je eentje. Ik ga me niet moe maken aan Covidioten die te stom zijn om het licht te zien. Denk er ook aan dat iedereen die zich niet laat vaccineren door jouw toedoen en aan covid sterft door jouw onverantwoordelijk gedrag en jouw leugens sterft! Mensen (nou ja) zoals jij zijn een plaag voor de samenleving!” En een beetje later, in een privébericht: “En nu genoeg gezeverd... U vervuilt het internet. Bewijst u ons allemaal een dienst en krijg Covid. Dan zult u tenminste niet genoeg adem meer hebben om uw waanzinnig gebroebel te spuien.”

In deze tijden leert men dus alleszins zijn ‘vrienden’ kennen. Met vrienden mag men meningsverschillen hebben, geen enkel probleem. Maar als dat op deze manier ontaardt, als men het ostentatief vertikt om naar mekaars argumenten zelfs maar één moment te luisteren, kunt ge bezwaarlijk nog van vriendschap spreken. In zulk een wereld, waar dit normaal wordt, wil ik niet leven.

Ik kan soms mijn wetenschappelijke bril opzetten en het bekijken als een ‘interessant psychologisch of sociologisch fenomeen’, maar het blijft wel degelijk oertragisch en ik heb er zwaar hartzeer van.

Onze overheden hebben een gigantische splijtzwam gezaaid in de maatschappij: de grote massa is via de TV in een diepe hypnose gestuurd zodat ze alleen het sprookje van de farmamaffia gelooft. De enkelingen die het nog wagen van zelfstandig te denken worden uitgescholden voor het vuil van de straat en verketterd, uitgesloten, en in veel landen al gebroodroofd (denk bv. aan Sam Brokken alhier) en zelfs met traangas en rubberkogels bewerkt, zoals in Australië. Die splitsing komt bovenop de enorme links-rechts-polarisatie die al bestond in verband met de islamisering, klimaatbeleid enz., maar ze loopt niet in dezelfde richting. Er komt dus steeds meer verdeeldheid. Ik ken na anderhalf jaar van deze ‘o zo vreselijke pandemie’ nog altijd niemand in mijn uitgebreide kennissenkring die echt te lijden heeft gehad van dat virus, laat staan ervan gestorven is, maar het aantal sociale drama’s: gezinnen, families en vriendenkringen die gespleten zijn, is niet te tellen.

Er is een waanzinnige heksenjacht aan de gang op ‘dissidenten’. Afwijkende meningen worden gecensureerd op Facebook, Twitter, Youtube, en zelfs het ‘wetenschappelijke diskussieforum’ Quora. Men wordt zonder boe of ba of vermelding van reden of mogelijkheid tot verweer gebannen voor een maand of permanent. Die onmensen pretenderen dus iemands moeizaam opgebouwd netwerk van vrienden en kompanen in de grond te mogen boren. Voor mij is dat broodroof, want ik heb die platformen nodig om klanten te vinden.

Ook Wikipedia is geïnfesteerd met zogenaamde ‘fact-checkers’ die bv. van de eerbiedwaardige viroloog en immunoloog Robert W. Mallone nu een gekontesteerde ‘desinformatieverspreider’ gemaakt hebben. De Nederlandse pagina is zelfs gewoon verwijderd. De man is nota bene wel een van de uitvinders van de mRNA-techniek waarop de Covidprikken gebaseerd zijn. Idem voor de epidemioloog Sucharit Bhakdi die uitlegt waarom de Covid-19-vaksijns gevaarlijk zijn.

De farmamaffia vindt het blijkbaar ook nodig om mij te intimideren met privé-berichten via Facebook. Volgend braaksel was getekend “Elly De Wit - Product Analyst bij Janssen Pharmaceutical en Senior Consultant bij Capgemini Belgium” (15 juli 2021): “Dag eigenwijs stuk onbenul (blijkbaar begrijp je geen andere woorden die passen bij een normaal gesprek), je mag stilaan wel eens een andere plaat opzetten, want ze blijft wat hangen. Voor een man die gestudeerd zou hebben en samen is met een vrouw die gestudeerd heeft, komt er veel onzin uit je mond. Je richt je frustratie ook volledig op de verkeerde persoon. Als je dan toch vindt dat het anders kan, waarom leg je dit dan niet voor aan onze regering? Of is het omdat je nu al weet dat ze toch niet naar je zullen luisteren? Als je dan toch zo slim bent, dan richt je je tot de juiste persoon! En zit je niet zoals een olifant in een porseleinen winkel alles kapot te maken. Veel praatjes op internet ja, maar veel minder in het echt. Tenzij je van de ergste soort bent, iemand met oogkleppen. Ik zou zeggen, stop eens met wiet te roken want er hangt duidelijk teveel rook. Dat je YouTube video’s gebruikt om je ‘theorie’ bij te staan is zeer triestig. Sinds wanneer is dat een wetenschappelijke bron? Tussen ons gezegd en gezwegen,: je weet toch dat elke idioot video’s kan maken over zichzelf en eender welk onderwerp? Maar goed, nog heel veel succes in je leven, je zal het nodig hebben. Ik stop hier ook met de zinloze en overloze communicatie. Want je teert duidelijk op ruzie maken. Ga eens naar buiten, want je zit blijkbaar al te lang binnen. Bye”

De gelijkenissen met de nazi-jaren zijn zo overduidelijk: in plaats van de joden, zijn het nu de vaxkritici die bespuwd en gekoeionneerd worden. Ja, ze worden nog niet op treinen gezet, maar dat was in de jaren dertig ook nog niet subiet. Eerst werd de bevolking klaargestoomd om daar een ‘draagvlak’ voor te verkrijgen. Nu gebeurt letterlijk hetzelfde, dag in, dag uit, met een propagandamachine waar Joseph Goebbels alleen maar kon van dromen.

Debat bestaat niet meer in onze zogenaamde demokratie, en in België is er zelfs geen enkele politieke partij die nog echt haar nek durft uitsteken voor de verdediging van de vrije meningsuiting. De enkele sterke individuën zoals bv. Jean-Marie Dedecker, Dries Van Langenhoven en Steven Arrazola de Oñate krijgen amper het woord daarover in de media en worden uiteraard graag gebrandmerkt als ‘haatzaaiers’. Op onze Vlaamse universiteiten is prof. Mattias Desmet misschien nog de enige die over de tragiek van de massahypnose durft spreken (zie bv.: doorbraak.be/mattias-desmet-lockdowns-zijn-een-pervertering-van-de-verlichting-ende-rede).

Van de overgelopen KGB-agent Yuri Bezenov is nog een boeiend interview uit 1984 in omloop (youtu.be/5gnpCqsXE8g). Daarin legt hij de ganse strategie van de Russische psychologische oorlogsvoering uit, die vooral gericht was op het hersenspoelen van de bevolking van een vijandelijk gebied. Na de voltooiing van de eerste fase, die normaal zo'n 15 tot 20 jaar duurt, krijg je dit, zei hij: “They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern [alluding to Pavlov]. You can not change their mind even if you expose them to authentic information. Even if you prove that white is white and black is black, you still can not change the basic perception and the logic of behavior.” Wel, ik heb de indruk dat het nu gelukt is op slechts een jaar en half, dankzij de gebundelde krachten van alle traditionele media, politiekers en de industrie.

Ge moogt de mensen de rijke historie van boetes voor medische fraude van bedrijven als Pfizer in het gezicht wrijven, ge moogt hun de statistieken van de prikschade proberen tonen, ge moogt hun het Corman-Drosten-review-report tonen dat brandhout maakt van de PCR-testen, ge moogt hun alle mogelijke protesten van doktersverenigingen voorschotelen, zoals bv. de zeer gefundeerde aanklacht tegen minister Frank Vandenbroucke,... ze willen het eenvoudigweg niet zien. Dat de zogenaamde Covid-paspoorten die her en der gelanceerd worden om nog ergens binnen te mogen, toch wel zeer erg lijken op het totalitaire Chinese puntensysteem, daar zijn ze blind voor. Als ge van de “Great Reset”-plannen van WEF-oprichter en psychopaat, pardon ‘filantroop’, Klaus Schwab spreekt, wordt ge subiet geklasseerd als een komplotdenker, terwijl dat boek gewoon in de winkel ligt en zowat elk staatshoofd en elke rijke stinkaard zoals bv. Bill Gates, lid is van diens geschifte klub, en het programma duidelijk wordt uitgevoerd. Nota bene: verspil er uw geld niet aan, want ge kunt het hier gratis downloaden: straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Sch wab.pdf.

Ook de vergelijking met Orwells “1984” is heden zeer treffend. Als Big Brother zegt dat de prikjes veilig en noodzakelijk zijn, dan is dat zo, nietwaar? De “TV-specialisten” zijn “de wetenschap”, want die zegt unaniem hetzelfde, toch? Bij elke post op Facebook waarin bepaalde woorden gedetekteerd worden, plakt het Ministerie van Waarheid automatisch de link naar de ‘enige echte juiste’ informatiebron! Nieuwspagina’s als Frontnieuws worden uiteraard door BB afgekraakt als “Fake News”.

Om de gatachterlijke belachelijkheid van die ‘fact-checkers’ aan het werk te zien, probeer eens onderstaande afbeelding te posten op Facebook: het is een schilderij van Walter Molina dat in 1962 in de Italiaanse krant ‘Domenica del Corriere’ verscheen, een voorstelling van hoe het leven in 2022 er zou kunnen uitzien. Ik heb het zelf getest; prompt komt er een waarschuwing bij te staan “Onjuiste informatie - Gecontroleerd door onafhankelijke feitencheckers”. Serieus hé!

Het volledige Bezenov-programma van 15-20 jaar is allicht nog niet afgewerkt. Ze moeten ons nog wat verder bewerken om ons helemaal Chinees te laten worden, om het baar geld af te schaffen zodat ze ons helemaal ‘bij ons pietje’ hebben, om alleen de zeer volgzamen eens een reisje te gunnen, enz., maar ze zijn goed op weg. In de zogezegd ‘hippe’ studentenbuurt van Gent zijn er al heel wat eetgelegenheden waar ge uw ‘glutenfree spaghetti’ met ‘healthy smoothie’ alleen nog met een kaart moogt betalen. Ik vind dit uitermate angstaanjagend en deprimerend. Ik voel mij gelijk een van de laatst overblijvende stervelingen in een goedkope zombiefilm, of de laatsten der Mohikanen, die zich nu moeten verenigen via platformen waar ze voorlopig nog gerustgelaten worden, zoals op Mewe. Mijn enige troost is dat er voor elke verloren vriend wel eentje bijkomt op dat sociaal medium, en dat er kwaliteitsvolle verzetsmedia opdoemen zoals in ons taalgebied bv. www.tegenwind.tv, www.blckbx.tv of cafeweltschmerz.nl, maar die preken helaas nog alleen voor de eigen kerk.

Ik hoop dat ik ongelijk heb, dat het allemaal niet zo erg zal worden als nobelprijswinnaar Luc Montagnier voorspelde, dat alle gevaksineerden binnen twee jaar zullen sterven, maar lettend op het dramatisch stijgend aantal nieuwsberichten van gezonde mensen die ‘zomaar plots’ op het werk of tijdens de sport ‘onwel’ worden en dood in mekaar zakken, ben ik er niet gerust in. We kunnen alleen maar blijven proberen de overgebleven twijfelaars te informeren. Voor de schapen komt alle hulp te laat.

Koen Van de moortel