Open brieven

Brief van Tegenwind gericht aan de VRT redactie

16/05/2022

Open brief
Uitnodiging aan de VRT Nieuwsredactie

Geachte redactie,
Nadat de documentairereeks Tegenwind vorige dinsdag 10 mei de publieksprijs van de Ultimas won, lazen (het stuk van Rien Emmery op de website), hoorden (de duiding van Tim Verheyden op Radio 1) en zagen (De Afspraak) we met groeiende verwondering de uitspraken op de openbare omroep over Tegenwind.

Er werd zonder enige onderbouwing steevast met insinuaties en containerbegrippen als desinformatie, leugens, complotdenkers en antivaxxers gegoocheld.

Van de vier gasten (Dirk Draulans, Tom Lanoye, Stephanie D’Hose en Rik Torfs) in De Afspraak hadden de drie critici van Tegenwind de reeks blijkbaar zelfs niet bekeken. Degene die dat wel had gedaan (Rik Torfs) was dan ook de enige met een uitgebalanceerde mening.
Het was alsof je een boek van Tom Lanoye zou recenseren zonder het gelezen te hebben.

De makers van de reeks of één van de 6 wetenschappers die in Tegenwind aan bod kwamen werden noch op radio noch op tv uitgenodigd om hun uitspraken te verklaren en te verduidelijken. Van recht op antwoord was er absoluut geen sprake. Andere principes uit de code voor de Journalistiek, zoals waarheidsgetrouw verslag geven, onafhankelijkheid behouden, fair play hanteren en de menselijke waardigheid respecteren werden met de voeten getreden.

In deze twee voorbije jaren heeft er op de diverse VRT - kanalen geen degelijk tegensprekelijk debat plaatsgevonden tussen enerzijds de wetenschappers die Tegenwind aan het woord liet – of anderen die gelijkaardige kritieken hadden – en anderzijds de wetenschappers die in België de regering adviseerden.
Wij zijn voorstander om in gesprek te gaan op een serene manier, zonder rancunes, met een open vizier, met kans tot uitspreken, en met wetenschappelijke onderbouwing en referenties. We nodigen jullie uit om dat wetenschappelijk tegensprekelijk debat te organiseren en uit te zenden.
Wetenschap is immers niet gebaat bij het steriele eenrichtingsverkeer en dooddoeners, maar wel bij de ontmoeting van verschillende inzichten.

We kijken uit naar uw antwoord.

Met hoogachting,

Professor dr. Lieven Annemans
Drs. Sam Brokken
Professor dr. Paul De Hert
Drs. Maurice de Hond
Professor dr. Mattias Desmet
Professor dr. Theo Schetters
Alain Grootaers, journalist
Mark Sanders, regisseur

PS:
Wie de reeks alsnog wil zien kan dat op www.tegenwind.tv