Reflecties

'Ben je dan een virusontkenner'?

Elke criticus die een poging doet om het gesprek aan te gaan krijgt vroeg of laat de retorische vraag: 'Ben je dan een virusontkenner'?

Men heeft het over 'wetenschap', over 'ethiek', over 'kennis', maar wanneer ik- als beginnende onderzoekswetenschapper- naar de bronnen en referenties vraag, dan krijg ik een algemene verwijzing naar vage titels van HLN.

Niet alleen ben ik geen virusontkenner, ik ben ook geen bacteriën noch parasietenontkenner. Zelfs de schimmels en de saprobionten hebben hun plaats als volwaardige leden, binnen een inclusieve microbiologische maatschappij.

Misschien moeten we- vanuit ons superieure Westerse Ethiek- een symbolische minuut stilte houden voor de escherichia coli, die de krantenkoppen nooit haalt. Zijn grote aanwezigheid in het rioolwater wordt niet mee-opgenomen in de publieke opinie. Ik sta, zoals ik reeds zei, achter een meer inclusieve samenleving waar elk micro-organisme, een volwaardige plaats krijgt binnen een biotoop waar gedeelde verantwoordelijkheid geldt.

De escherichia coli, aanwezig in uw stoelgang, is bij deze evenwaardig als het virus, aanwezig in uw snot. De solidaire burger gaat toch niet discrimineren?

Daarom zou ik de 'solidaire' burger graag op het feit willen attenderen dat hij best oog heeft voor het potentieel delen van zijn hepatitis, conjunctivitis, seizoensgriep, RSV-virus, bof, hantavirose, HPV, listeriosis, invasieve pneumokokken, varicella, herpes, AIDS, rubella, staphylococcus Aureus, TBE, Tinea capitis, trichinellose, tularemie, ...

We minimaliseren nooit het bestaan. We minimaliseren wel het belang. Behalve wanneer het om een nieuwe vorm van snottebellen gaat. Raar.

Want de burger die zichzelf 'solidair' en 'superieur' noemt, vergeet dat hij op elk moment een potentieel gevaar blijft voor een ander. Zichzelf een kogel door het hoofd jagen, wordt bij deze een ultieme geste van solidariteit; je bespaart op de ziekenhuizen en je beschermt je medeburgers van elk potentieel gevaar dat je leven met zich zou kunnen meebrengen. Ik noem dit 'de karikatuur van het goede'.

Et pour la petite histoire, zoals een collega het zo mooi zei: 'Ik ben geen virusontkenner, maar ik ben ook geen democratieontkenner'.

Choquerend? Ik ben ook gechoqueerd. Al twee jaar eigenlijk.

Ora Chardon