Reflecties

Waarom niet gaan betogen met de cultuursector?

Ik roep iedereen op om NIET te gaan betogen met de cultuursector.

De betoging heeft niet als doel om een halt toe te roepen aan de waanzin van de twee laatste jaren. Het heeft als doel om terug te mogen openen koste wat het kost.

Wat is koste wat het kost wanneer honderd man ontvangen in een zaal die er vierhonderd kan ontvangen niet genoeg is, wanneer een CO2-meter installeren niet genoeg is, wanneer verluchting niet genoeg is, wanneer allemaal gemaskerd, met ontsmette handen op een anderhalve meter afstand van elkaar niet genoeg is, wanneer een gezondheidspas- die wetenschappelijk onderbouwd noch ethisch verdedigbaar is- niet genoeg is?

Waar ik me zorgen om blijf maken is het gemak waarmee veel mensen- de goede conformisten en daar maakt de cultuursector (als sector) deel van uit- hun vrijheden en grondrechten uit handen geven en gemak waarmee ze mensen haten die hun vrijheden en grondrechten niet zomaar uit handen geven. Allemaal voor een virus met + 99,8% overlevingskans*.

Betogen en smeken om te ‘mogen’ heropenen met dezelfde regelneverij en met zelfs misschien nog meer absurditeit, is niet iets waar men voor moet willen strijden, want wanneer men die redenering volgt dan vergeet men dat de technocraten* de laatste eenentwintig maanden hun best hebben gedaan om elkaar te overtreffen in het toevoegen van niet alleen steeds meer muren aan hun wereld-gevangenis, maar ook van steeds meer gevangenenbewaarders, die moeten verhinderen dat de geest van de criticus zou ontsnappen om zich te verenigen met de krachten van andere critici.

De paradox zit’m in het volgende: “You comply because you want it to end, but it’s because of your compliance that it will not end”.

De QR-code die men- vanuit een denkfout- vrijheidsticket noemt, die zo nodig is om deel te mogen uitmaken van het socio-cultureel gebeuren en die door de cultuursector niet verworpen werd, leidt niet tot vrijheid. Het leidt tot 'privileges' die er verleend worden aan diegenen die doen 'wat hoort'. Men stelt de vrijheid voorwaardelijk aan wat de overheid op een bepaald moment in de geschiedenis, binnen een bepaalde cultuur als 'gezondheid' of als ‘solidariteit’ definieert. Dit genereert een oneindige negatieve neerwaartse spiraal van ‘als-dan’ argumenten waarbij men de precedenten die hierdoor gecreëerd worden niet onder controle heeft. Ik citeer hierbij graag Pasolini: ''Wanneer fascisme terug op het toneel zal verschijnen, dan zal het antifascisme heten".

Betogen uit steun voor een sector die bereid is morele compromissen te sluiten om open te mogen, is geen oplossing. De veilige vrijheid- een contradictio in terminis- hebben we reeds gedefinieerd. Het houdt niks anders in dan gemaskerd, al ontsmettend, op een anderhalve meter afstand, dubbel geva**rd, thuis in quarantaine wachten (al testend) op je booster, omdat je QR-code anders niet meer geldig zal zijn. Daar vallen geen enkele compromissen mee te sluiten.

Er zijn wel andere opties, want ondanks de topbewaakte gevangenis die de technocraten in hun koortsachtige verbeelding hebben bedacht, houden we vast aan de mogelijkheid om uit de doolhof van deze verdorven wereld de weg te weten en aan te komen in een andere werkelijkheid erbuiten. Dit gebeurt niet door compromissen te sluiten, maar door zich te verenigen in het stellen van burgerlijke ongehoorzaamheid op alle vlakken.

Ik roep dus iedereen op om zich vrijmoedig uit te spreken en om zich tegen dit hele circus te verzetten. Alle sectoren zijn welkom mits ze elke daad die discriminatie en polarisatie faciliteert en goedpraat verwerpen*.

Spreek u uit met hashtags:

#burgerlijkeongehoorzaamheid

#geenenkelecompromis

#totaleboycott

Bronnen:

*1. Meer dan 99,8% overlevingskans voor 50+ en nog meer voor -50 jarigen volgens o.a. wetenschapper Ioannidis verbonden aan de WHO die de IFR (infection fatality rate) hebben berekend.

*2. Een technocratie is een bestuursvorm die gestoeld is op het idee dat deskundigen het beste weten hoe een land geleid moet worden.

*3. Contradictio in terminis; Latijn voor tegenspraak in termen. De uitspraak wordt gebruikt om uit te drukken dat de gebruikte woorden in tegenspraak met elkaar zijn.

*4. Mijn argumenten worden ook weergegeven in mijn open brief van 10/12/2021 die u ook makkelijk terug vindt op deze website.

Ora Chardon